Konsultacje społeczne

Konsultacje budżetu obywatelskiego na 2015 rok >>>

Plan konsultacji społecznych >>>

Wnioski o przeprowadzenie konsultacji społecznych >>>

Konsultacje ogłoszone >>>

Konsultacje w toku >>>

Konsultacje zakończone >>>

 

BUDŻET OBYWATELSKI - głosowanie

20 do 28 września 2014 roku

(głosowanie papierowe w godzinach 10 - 18; głosowanie elektroniczne w godzinach 00 - 24)

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2015 ROK
Uwagi związane z zestawieniem wniosków proszę kierować na adres mailowy: sekretariat.bps@uml.lodz.pl

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM NA 2015 ROK
Uwagi związane z zestawieniem wniosków proszę kierować na adres mailowy: sekretariat.bps@uml.lodz.pl

 

OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA O PUNKTACH DO GŁOSOWANIA

 

KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA LOKALNE
KARTA DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE