Biuro w Brukseli - Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli. Sekcja Miasta Łodzi

 

english (orginal)  française (orginal)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z naszym Biurem w ramach realizowanych przez nie zadań. W swoich działaniach koncentrujemy się przede wszystkim na następujących obszarach:

  • Reprezentacja miasta Łodzi poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami unijnymi, z polskimi placówkami dyplomatycznymi, ze związkami miast i sieciami reprezentującymi miasta oraz innymi instytucjami branżowymi funkcjonującymi w Brukseli.
  • Promocja poprzez udział w masowych i cyklicznych wydarzeniach promocyjnych o charakterze proeuropejskim, targach branżowych jak również organizację własnych wydarzeń tematycznych promujących miasto w różnych aspektach.
  • Monitoring w szczególności prawodawstwa unijnego pod kątem polityki miejskiej, ogłaszanych przez Komisję Europejską konkursów i przetargów publikowanych w oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej, prac instytucji europejskich.
  • Lobbing na rzecz finansowania projektów składanych przez samorząd miasta Łodzi jak również łódzkie instytucje ze środków UE, włączenia problematyki polityki miejskiej w główny wątek polityk unijnych, wspierania polityki miasta Łodzi.
  • Aktywizacja studentów poprzez praktyki studenckie, przedsiębiorców poprzez organizację wymian handlowych, specjalistów z poszczególnych branż poprzez tworzenie okazji do wymiany doświadczeń, wyjazdów studyjnych.
  • Informowanie lokalnych podmiotów o konkursach, grantach, projektach, ekspertyzach i opracowaniach Komisji Europejskiej, społeczności europejskiej o atutach gospodarczych, turystycznych i kulturalnych Łodzi, wydarzeniach mających wpływ na pozycję Łodzi w Europie.

Ponadto Łódź podejmuje różnego typu działania w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego - ACTE, którego jest członkiem oraz Komitetu Regionów.

Prowadzone przez miasto aktywne działania mają na celu budowanie pozytywnego wizerunku Łodzi w Europie jako miasta aktywnego, rozwijającego się oraz miasta otwartego na sprawy jednoczącej się Europy.

Zapraszamy do współpracy.