Wiceprezydent Ireneusz Jabłoński

 Wiceprezydent Łodzi Ireneusz Jabłoński (orginal)

Ireneusz Jabłoński

Urodzony w 1961 roku; specjalista w obszarze zarządzania strategicznego  i operacyjnego, budowania, restrukturyzacji oraz kierowania dużymi organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Przez ponad 15 lat związany z sektorem usług finansowych, następnie z sektorem energetycznym, a obecnie z doradztwem strategicznym.

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Podyplomowych Studiów Bankowości na SGH w Warszawie oraz studium z zakresu strategicznego zarządzania bankiem w INSEAD Fontainebleau (Francja). Stypendysta University of Wisconsin Milwaukee (USA).

W latach 1994-1997 Burmistrz Miasta Łowicza; członek Rady przy Prezydencie RP d.s. samorządu terytorialnego; w 1997r. Łowicz otrzymał tytuł najlepiej zarządzanego miasta w kat. 30-50 tys. mieszkańców, na podstawie Europejskiej Karty Miast.

Od jesieni 1997 roku związany z branżą finansową. Pełnił m.in. funkcje Prezesa Zarządu spółek leasingowych: PBG Leasing Sp. z o.o.; Kredyt Lease S.A.; PKO Leasing S.A.

W 2002 roku, jako Wiceprezes Zarządu Banku Częstochowa S.A., nadzorował proces restrukturyzacji Banku oraz pełnił funkcję Menadżera Projektu mBanku – zbudowanego od podstaw, pierwszego w kraju banku elektronicznego.

W 2003 roku, jako Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego, przygotował i przeprowadził program restrukturyzacji banku oraz, wraz z zespołem najbliższych współpracowników, opracował nowatorski program wprowadzenia szerokiego wachlarza usług finansowych do placówek pocztowych.

W latach 2005-2008 Dyrektor Banku w BRE Banku S.A. w Warszawie, odpowiedzialny m.in. za strategię i nadzór właścicielski nad grupą kapitałową banku; przeprowadził kompleksową restrukturyzację (w ramach programu BREaktywacja) obszaru operacyjnego banku.

Od 2003 roku związany z Centrum im. Adama Smitha, a od 2004 roku Członek Zarządu Centrum oraz lider zespołu doradztwa strategicznego.

Interesuje się historią antyczną i gospodarczą świata. Był wieloletnim zawodnikiem AZS (piłka ręczna); uprawia tenis i narciarstwo. Chętnie gra w brydża  i podróżuje. Żonaty, ma trzech synów.

   

Wiceprezydent Miasta Łodzi Ireneusz Jabłoński nadzoruje:

 1. sprawy:

  1. zarządzania majątkiem miasta,
  2. gospodarowania nieruchomościami, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 lit. f, zarządzenia Nr 524/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Łodzi, Sekretarzowi Miasta Łodzi i Skarbnikowi Miasta Łodzi,
  3. lokalizacji i regulaminów targowisk miejskich,
  4. geodezji,
  5. gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i użytkowych;
  6. inwestycji miejskich,
  7. dróg i transportu publicznego;

 2. pracę Departamentu Gospodarowania Majątkiem.
kontakt:

telefon: (42) 638-41-08

fax: (42) 638-42-14

e-mail: e.legat@uml.lodz.pl (kontakt do asystenta)