Filtry

Filtry podstawowe

Na skróty:

Archiwum


poniedziałek, 1 marca 2021

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych dotyczących pomocy społecznej

Katarzyna Wąsik / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych, dotyczących pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz... więcej

piątek, 19 lutego 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej więcej

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie... więcej

poniedziałek, 15 lutego 2021

NGO

200 tysięcy złotych dofinansowania dla łódzkich NGO

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

200 tysięcy złotych dofinansowania dla NGO. Od aktywizacji zawodowej po organizację spacerów historycznych, aż do integracji cudzoziemców - pomysły mogą być bardzo różne. Wystartował konkurs na wkłady... więcej

piątek, 12 lutego 2021

Nabór wniosków w konkursie na "Wkłady własne 2021"

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Nabór wniosków w konkursie pn. „Wkłady własne 2021” rozpoczął się 10 lutego  i potrwa do 2 marca br. Łączny budżet na zadanie wynosi 200 tys. złotych. Oferty należy składać poprzez generator... więcej

Nabór wniosków na prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Nabór wniosków w konkursie pn. „Przeprowadzenia działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu” rozpoczął się 5 lutego  i potrwa do 26 lutego br. Łączny budżet na... więcej

czwartek, 11 lutego 2021

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Tomasz Lewandowski / Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i... więcej

poniedziałek, 8 lutego 2021

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego - „Łódź akademicka przyjazna dla nowych mieszkańców Miasta”

Magdalena Jażdzyńska / BOIiWZ

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w... więcej

piątek, 5 lutego 2021

Ogłoszono konkurs na użyczenie lokalu dla organizacji pozarządowych

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi. Wnioski składać... więcej

środa, 3 lutego 2021

Otwarty konkurs ofert w zakresie konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

Tomasz Lewandowski / Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie... więcej

środa, 27 stycznia 2021

Nabór wniosków na prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.... więcej

wtorek, 19 stycznia 2021

 -  Grafika informacyjna. W tle ręka z kredą piszą na tablicy. Na pierwszym planie dwa okręgi wypełnione tekstem. W większym żółtym informacja: Nabór wniosków do 29 stycznia 2021. W mniejszym pomarańczowym okręgu tekst: Do zdobycia dotacje od 7 do 25 tysięcy złotych

Dotacje dla Łodzi akademickiej!

Zapraszamy do udziału w konkursie dla środowiska akademickiego na wsparcie realizacji zadań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym,... więcej

środa, 13 stycznia 2021

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Wspieranie szkolenia sportowego i organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie... więcej

piątek, 8 stycznia 2021

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu

Wydział Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie... więcej

czwartek, 7 stycznia 2021

Kina plenerowe w Łodzi w 2021 roku - konkurs ofert ogłoszony

Wydział Kultury

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Kino Plenerowe –... więcej

Kontakt