Filtry

Filtry podstawowe

Na skróty:

Archiwum


czwartek, 14 grudnia 2017

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej więcej

Wezwanie do usunięcia braków formalnych

Dotyczy otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej więcej

środa, 13 grudnia 2017

Wezwanie do usunięcia braków formalnych ofert

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy... więcej

środa, 29 listopada 2017

Konkurs na Wideo Tłumacza

Robert Prencel

Zapraszamy do udziału w konkursie ofert na świadczenie usługi tłumacza języka migowego [WideoTłumacz] więcej

 -  CC0 License

Otwarty konkurs ofert dotyczący działań na rzecz dzieci przewlekle chorych

Juliusz Kurzawa/WZiSS

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wyłonionych w konsultacjach społecznych... więcej

piątek, 19 stycznia 2018

Konkurs na Wideo Tłumacza - II Edycja

Robert Prencel

Zapraszamy do udziału w konkursie ofert na świadczenie usługi tłumacza języka migowego [WideoTłumacz] więcej

poniedziałek, 20 listopada 2017

logo_wer_podst_zhaslem_pl_kolor

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Beata Lucimińska / MOPS

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji... więcej

logo_wer_podst_zhaslem_pl_kolor

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Beata Lucimińska / MOPS

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. więcej

piątek, 3 listopada 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert - usługi opiekuńcze

Beata Lucimińska / MOPS

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 6906/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2017 r. więcej

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego: „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w mieści Łodzi w 2018 roku”

Magdalena Mamońska / WZKZM

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia... więcej

piątek, 13 października 2017

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych - konkurs MOPS

Joanna Wąsiewicz / MOPS

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym... więcej

Ogłoszono konkurs na użyczenie lokalu dla NGO

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi. Wnioski składać... więcej

poniedziałek, 2 października 2017

Drukowanie

60+ WOLONTARIAT- wezwanie do usunięcia braków formalnych

Agnieszka Jagielska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Prezydent Miasta Łodzi wzywa do usunięcia braków formalnych w konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, dotyczącego... więcej

piątek, 29 września 2017

Konkurs ofert: profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Wydział Sportu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach... więcej

wtorek, 26 września 2017

Konkurs na zadania zlecone ze środków PFRON będących w dyspozycji MOPS w Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji społecznej osób... więcej

Kontakt