153 nowe kamery monitoringu. W Łodzi będzie bezpieczniej

Miasto przystępuje do piątego etap rozbudowy monitoringu miejskiego. Do końca 2018 r. w Łodzi przybędą 153 nowe kamery

System monitoringu wizyjnego Miasta Łodzi - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ
System monitoringu wizyjnego Miasta Łodzi , fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Przez ostatnie cztery lata władze Łodzi zainwestowały w monitoring blisko 10 mln zł. Pozwoliło to na zainstalowanie, głownie w śródmieściu Łodzi, blisko 450 kamer monitoringu. Jak poinformował Tomasz Piotrowski, dyrektor departamentu prezydenta UMŁ, w czterech poprzednich etapach rozbudowy miejskiego monitoringu, miasto co roku przeznaczało na ten cel ok. 2 mln zł. Po zakończeniu najnowszej tegorocznej inwestycji w mieście będzie 600 kamer, a wartość całej inwestycji przekroczy 14 mln zł.

System monitoringu jest elementem wpływającym na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi. - Obserwujemy, że przestępczość w miejscach, w których pojawia się monitoring, wyraźnie się zmniejsza. Cieszymy się, że z systemu miejskiego monitoringu aktywnie korzysta również policja – powiedział dyrektor Tomasz Piotrowski.

O skuteczności miejskiego systemu monitoringu świadczy liczba zdarzeń wykrytych dzięki kamerom. W 2015 r. było to 2678 zdarzeń, w 2016 – 3331, a w 2017 – 5114.

Jak poinformował Waldemar Walisiak, naczelnik wydziału monitoringu Straży Miejskiej w Łodzi, rozbudowa monitoringu w 2018 r. obejmie również łódzkie osiedla. Aż 153 kamery monitoringu pojawią się w 42 lokalizacjach na osiedlu Zarzew–Górniak. – Rozbudowa jest możliwa m.in. dzięki trzem wnioskom do budżetu obywatelskiego złożonym przez mieszkańców w zeszłym roku. System kamer zainstalujemy w ciągu ul. Przybyszewskiego (od Piotrkowskiej do Tatrzańskiej), Zarzewskiej (od Rzgowskiej do Kolińskiego) i Kilińskiego (między Milionową a Siedlecką). Liczymy, że dzięki kamerom mieszkańcy będą czuli się bezpieczniej oraz wzrośnie wykrywalność zdarzeń i przestępstw – powiedział naczelnik Waldemar Walisiak.

Dyrektor Tomasz Piotrowski podkreślił, że w procesie rozbudowy monitoringu miasto obrało dwa strategiczne kierunki. Jednym jest monitoring w ścisłym centrum, drugim jest reagowanie na głosy mieszkańców, zwracających uwagę na bezpieczeństwo na osiedlach.

Rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę monitoringu ma nastąpić pod koniec kwietnia, a nowe kamery powinny zostać uruchomione do końca 2018 r. Warto przypomnieć, że w ramach rewitalizacji obszarowej, we wszystkich ośmiu kwartałach, również zostanie zainstalowany monitoring.

Lokalizacje nowych punktów kamerowych:
 • Piotrkowska/Sieradzka
 • Przybyszewskiego/Piotrkowska
 • Przybyszewskiego/Rzgowska
 • Sieradzka/Zarzewska/Rzgowska
 • pl. Niepodległości
 • Przybyszewskiego/Park Reymonta
 • Przybyszewskiego/Krucza
 • Przybyszewskiego/Sosnowa
 • Przybyszewskiego/Suwalska
 • Stocka/Szczucińska
 • Sosnowa/Senatorska
 • Sosnowa/Milionowa
 • Przybyszewskiego/Brzozowa
 • Przybyszewskiego/Praska
 • Przybyszewskiego/Dębowa
 • Przybyszewskiego/Słowiańska
 • Przybyszewskiego/Lubelska
 • Przybyszewskiego/Grabowa
 • Przybyszewskiego/Kilińskiego
 • Przybyszewskiego PSP
 • Przybyszewskiego/Łęczycka
 • Przybyszewskiego/Ozorkowska
 • Przybyszewskiego/Przędzalniana
 • Przybyszewskiego/ŚmigłegoRydza
 • Przybyszewskiego/Tatrzańska
 • Kilińskiego/Zarzewska
 • Kilińskiego/przystanek MPK
 • Kilińskiego/MOPiTU
 • Zarzewska/Kaliska
 • Zarzewska/Lubelska
 • Zarzewska/Radomska
 • Zarzewska/Praska
 • Zarzewska/Suwalska
 • Zarzewska/Krucza
 • Kilińskiego/Siedlecka
 • Kilińskiego/Płocka
 • Kilińskiego/Poznańska
 • Kilińskiego/Senatorska
 • Kilińskiego/Milionowa
 • Wygodna
 • PKP Pizzeria
 • Włókniarzy 226

 

 

Etapy rozbudowy monitoringu miejskiego.
 • I etap oddany do użytku w marcu 2015 r.
 • II etap
  monitoring na woonerfie (ul. Traugutta) oddany do użytku w grudniu 2015 r.
  monitoring zrealizowany z BO na ul. Limanowskiego działa od 10.2016 r.
 • III etap
  • pierwsza część oddana do użytku w grudniu 2016 r.
  • druga część oddana do użytku styczniu 2017 r.
 • IV etap - kamery działają od grudnia 2017 r.
  • kamery pojawiły się na wszystkich skrzyżowaniach ul. Pabianickiej od pl. Niepodległości do CH Port Łódź. Pierwszy raz
  • kamery zostały również umieszczone w przejściach podziemnych na ul. Pabianickiej.

Koszty:

 • I etap: 3,3 mln
 • II etap: 1,6 mln
  • Wonnerf Traugutta: 125 tys
  • BO Limanowskiego: 378 tys
 • III etap: 1,7 mln
 • IV etap: 2,1 mln

Razem: ponad 9,2 mln zł

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.