Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych - konkurs MOPS

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ogłoszonego zarządzeniem Nr 6906/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2017 r. - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Zgodnie z częścią VII Termin i warunki składania ofert ust. 5 ogłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6906/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wzywa się do uzupełnienia braków formalnych w terminie 3 dni od daty opublikowania niniejszej listy tj. do dnia 17 października 2017 r. poprzez ich złożenie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a, II piętro pok. 201.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Brak formalny

1

Oferta wspólna:

1) Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Piotrkowska 203/205;

2) Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi, ul. Wólczańska 217/219;

3) Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce”, ul. Narutowicza 114;

4) Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Nawrot 27.

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Uzupełnienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom usług (dotyczy Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego czerwonego Krzyża, ul. Piotrkowska 203/205):

-        dotyczy p. Anny Ch. (starszy specjalista, koordynator) -  brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

 

 Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

Polecane aktualności

Francuski tygodnik Le Figaro opisuje Łódź

Francuski tygodnik Le Figaro pisze o Łodzi

Tomasz Koralewski / ŁOT

Francuski tygodnik Le Figaro opisuje Łódź na swoich łamach jako miasto „kilometrów cegieł, fabryk... więcej

Księży Młyn

LETNISKO – lato na Księżym Młynie!

Daria Głowacka / ŁCW

Łódź wraca do gry! W nowym miejscu na koncertowej mapie Łodzi, na Księżym Młynie zagra 26 zespołów... więcej

Bionanopark bada whisky

Czy whisky jest tak szlachetna jak zapewniają jej producenci? Naukowiec z Bionanoparku prawdę Ci powie

Wykorzystując najnowocześniejszą technologię specjaliści sprawdzają jakość jednego z... więcej

Zakończyła się rekrutacja podstawowa do miejskich przedszkoli

Zakończyła się rekrutacja podstawowa do miejskich przedszkoli

Monika Pawlak / UMŁ

Zakończyła się rekrutacja podstawowa do miejskich przedszkoli. Ogółem w 146 placówkach są 18 034... więcej

Domy Dziennego Pobytu ponownie otwarte

Łódzkie Domy Dziennego Pobytu ponownie otwarte

Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak / MOPS

Blisko tysiąc seniorów może ponownie korzystać „na miejscu” z Domów Dziennego Pobytu. Siedemnaście... więcej

Kontakt