18-20 maja. Sprawdź weekendowe zmiany na drogach

Obchody dnia strażaka, przemarsz studentów i uroczystość kościelna wpłynął na ruch i kursowanie komunikacji miejskiej.

18 maja (piątek) w związku z przemarszem studentów w ramach Juwenaliów w godz. 12 -13, zmienią się trasy linii 15, 17, 87A i 87B. Przemarsz odbędzie się na trasie Matejki, Pomorska, Lumumby. Podczas wydarzenia pojawią się czasowe zatrzymania ruchu na trasie przemarszu.

 • linia 15 i 17 z Kurczaków i pętli Chocianowice IKEA dojedzie do skrzyżowania Pomorska – Kilińskiego bez zmian, a dalej Kilińskiego, Rodziny Poznańskich, P.O.W., Narutowicza i Konstytucyjną do Pomorskiej, gdzie wrócą na swoją trasę.
 • linia 87A i 87B od ronda Solidarności pojedzie Palki do Telefonicznej, gdzie wróci na swoją trasę.

Objazdy obowiązuję w dwóch kierunkach.

 

19 maja (sobota) w związku z organizacją Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w godzinach ok. 13:00 - 15:00 zmianie ulegną trasy tramwajów:

 • linie 2, 3, 7 z pętli Dw. Łódź Dąbrowa, Widzew Augustów i Cm. Zarzew do skrzyżowania Przybyszewskiego – Kilińskiego dojadą bez zmian, a następnie Kilińskiego, Piłsudskiego do Piotrkowska Centrum gdzie wrócą na swoją trasę
 • linia 6 z pętli Chojny Kurczaki do pl. Reymonta dojedzie bez zmian, a następnie Przybyszewskiego, Kilińskiego i Piłsudskiego do Piotrkowska Centrum gdzie wróci na swoją trasę
 • linia 11B z pętli Chocianowice IKEA od ronda Lotników Lwowskich pojedzie Politechniki, Żeromskiego, Kopernika, Gdańską i Legionów do Zachodniej gdzie wróci na swoją trasę.

Objazdy obowiązuję w dwóch kierunkach.

 • Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z11 na trasie: RONDO LOTNIKÓW LWOWSKICH - Pabianicka, Piotrkowska, Tymienieckiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Piotrkowska, Żwirki, Kościuszki, Mickiewicza - PIOTRKOWSKA CENTRUM

  PIOTRKOWSKA CENTRUM - Mickiewicza, Piotrkowska, Brzeźna, Sienkiewicza, Tymienieckiego, Piotrkowska, Pabianicka, Paderewskiego, Zaolziańska, Karpacka, Pabianicka - RONDO LOTNIKÓW LWOWSKICH

Linia Z11 obsługiwana będzie autobusami przegubowymi z częstotliwością 7,5-minutową. Autobusy zatrzymają się na wszystkich istniejących przystankach autobusowych i tramwajowych (oprócz Brzeźna - Piotrkowska w kier. wschodnim) oraz dodatkowo uruchomionych:

    - Paderewskiego - Zaolziańska (w kier. południowym przed skrzyżowaniem),

    - Tymienieckiego - Łódź Art Center (w obu kierunkach - przystanki uruchomione na dzień 19.05 w związku z Nocą Muzeów)

    - Piotrkowska Centrum (na al. Mickiewicza przed skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską, w kier. wschodnim)

Na Piotrkowskiej przy archikatedrze pojawią się czasowe zatrzymania ruchu podczas wydarzenia. 

 

Ponadto w godz. ok. 14:45 - 15:15 ze względu na przemarsz z Katedry do Hali Expo zamknięta zostanie ul. Wólczańska. W związku z tym autobusy linii 57 dojadą bez zmian do skrzyżowania Wólczańska - Wróblewskiego, a następnie pojadą Wróblewskiego, Politechniki i Radwańską gdzie wrócą na swoją trasę. W tym czasie również dla samochodów zamknięty będzie przejazd Wólczańską.

 

 

20 maja (niedziela) w godz. ok. 14:00 – 14:30 odbędzie się procesja wokół pl. Wolności. W związku z tym:

 • linia 4 z pętli Helenówek do skrzyżowania Zachodnia – Zgierska dojedzie bez zmian, a następnie Zachodnią, Ogrodową i Północną do Kilińskiego, gdzie wróci na swoją trasę
 • linie 15 i 17 z pętli Telefoniczna Zajezdnia do skrzyżowania Pomorska - Kilińskiego dojadą bez zmian, a następnie Kilińskiego, Północną, Ogrodową i Zachodnią do Legionów gdzie wrócą na swoje trasy
 • linie 59, 73 i 78 z pętli Radogoszcz Wschód, Radogoszcz Zachód i Aleksandrów Łódzki (Targowy Rynek) do skrzyżowania Zachodnia – Ogrodowa dojadą bez zmian, a następnie Zachodnią, Legionów, Gdańską i Próchnika dojadą z powrotem do Zachodniej i dalej właściwą trasą w powrotną stronę.

Polecane aktualności

Ulica Piotrkowska znów jest pełna życia i wydarzeń, odwiedzają ją tłumy łodzian, a także turystów - fot. z arch. UMŁ

Jak powinna zmieniać się ul. Piotrkowska? Wypowiedz się poprzez Vox Populi

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Zmienia się Łódź, a nowe oblicze odsłania również ulica Piotrkowska, która znów jest pełna życia i... więcej

Trwa nabór wniosków o świadczenia "Dobry start 300+" oraz świadczenia wychowawcze 500+ - fot. CC0 license

Wnioski o 300+ i 500+ składaj elektronicznie. Tak jest wygodniej

Marlena Kamińska / BPKSiT

Trwa nabór wniosków o świadczenia "Dobry start 300+" oraz świadczenia wychowawcze 500+. Najczęściej... więcej

Półkolonie od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców oraz uczniów - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Półkolonie się kończą, ale wakacje trwają

Monika Pawlak / BRPiNM

Wakacje na półkoloniach spędziło prawie 4 500 uczniów szkół podstawowych, a o ich bezpieczeństwo i... więcej

Autobus wyrusza teraz na szlak po województwie łódzkim, a potem również na Śląsk, Kujawy, czy w Świętokrzyskie - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Jednorożec ruszył w Polskę. Wystartowała "Mobilna Łódź", czyli wyjątkowa kampania promocyjna miasta

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Ruszył ogólnopolski projekt promocyjny Łodzi, która z pomocą nowoczesnego multimedialnego autobusu... więcej

Nowe torowisko, jezdnie, chodniki, pas dla autobusów i tramwajów. Aleja Śmigłego-Rydza będzie przebudowa - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

W niedzielę rusza przebudowa al. Rydza-Śmigłego. Nowe torowisko, jezdnie, chodniki, pas dla MPK

Piotr Wasiak / ZIM

W niedzielę, 19 sierpnia rozpoczynamy największą przebudowę w ramach projektu "Tramwaj dla Łodzi", w... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.