Zobacz jak Miasto współpracowało z organizacjami w roku ubiegłym

  • kategoria:
  • NGO

Dostępne jest już sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Łodzi z NGO za rok 2016. Tradycyjnie współpraca prowadzona była w sferze finansowej i pozafinansowej. W ramach dotacji, miasto przekazało organizacjom środki w wysokości 46 mln zł. To ponad 3 mln więcej niż w roku 2014 i 2015.

W ramach realizacji Programu Współpracy, w roku 2016 ogłoszono 44 otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. W ich wyniku zawarto 587 umów na realizację zadań publicznych (w tym 109 umów wieloletnich) z 374 organizacjami pozarządowymi.

Warto odnotować, iż wśród realizatorów zadań znalazło się 36 organizacji, które realizowały zadania we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi po raz pierwszy.

W ramach współpracy pozafinansowej na uwagę zasługuje praca Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (spotkała się 7 razy) oraz działalność Komisji Dialogu Obywatelskiego (w roku ubiegłym pracowało 12 takich ciał). Ważnym elementem współpracy były również grupy robocze złożone z przedstawicieli urzędu i ngo, których zadaniem było wypracowanie rozwiązań w konkretnym obszarze. W roku 2016 pracowały grupy robocze ds. Wieloletniego Programu Współpracy Miasta z NGO, polityki lokalowej, wolontariatu, oraz zespół zajmujący się ewaluacją, opiniowaniem i przygotowaniem rekomendacji do Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla miasta Łodzi. Ponadto w 2016 r. została powołana Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład której wchodzą również przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Miasto współpracowało również z organizacjami realizując projekty partnerskie, współrealizując spotkania i konferencje, wspierając wolontariat, obejmując patronatem ważne wydarzenia i wspierając ich organizację.

W ramach wsparcia infrastrukturalnego Miasto wynajęło 22 lokale organizacjom pozarządowych. Ponadto, 7 organizacji uzyskało użyczenie lokalu na działalność statutową.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym sprawozdaniu. Dokładne kwoty dotacji zawiera zestawienie.

Zestawienie powyższych wskaźników w latach 2014-2016

l.p.

wskaźnik

2014

2015

2016

1.

łączna kwota dotacji

42.604.965,92

42.991.636,84

46.090.074,27

2.

liczba konkursów ofert

38

56

44

3.

liczba podmiotów
z którymi zawarto umowy

341

299

374

4.

liczba umów

545

457

587

5.

liczba organizacji realizujących zadania po raz pierwszy

10

28

36

6.

procentowy wskaźnik kwoty przyznanych dotacji w stosunku do środków zaplanowanych
w budżecie miasta.

90%

89,31%

95,44%

 

 

 

Polecane aktualności

Bohater po sąsiedzku. Odznaczenie Józefa Skrzyneckiego Honorowym Krzyżem Inki

Gabriel Peryt / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W ostatnią niedzielę towarzyszyliśmy Panu Józefowi Skrzyneckiemu podczas ceremonii wręczenia... więcej

ŁCW

Legalizacja pobytu-niezbędnik dla cudzoziemców

Patrycja Wilczyńska/BAM i Aleksandra Skvyrska

22 maja w Fabryce Aktywności Miejskiej odbędzie się ważne spotkanie na poważny temat: LEGALIZACJA... więcej

Warsztaty- Niemcy dołaczają do cyklu "Dookoła świata"

Patrycja Wilczyńska/BAM

"Dookoła świata" to cykliczne warsztaty w Fabryce Aktywności Miejskiej, które są lubiane i coraz... więcej

 -  Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Kontakt