Za pracę na rzecz miasta godną szczególnego uznania. Oto wyróżnieni w święto Łodzi

Po raz kolejny Nagrody Miasta Łodzi oraz Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi" trafiły do wyjątkowych osób. Te ważne dla łódzkiej społeczności wyróżnienia Rada Miejska przyznaje za pracę na rzecz Miasta godną szczególnego uznania. Honoruje wybitnych społeczników, prawników, lekarzy, ludzi nauki, sztuki, oświaty, kultury oraz sportu.

 - fot. Stefan Brajter / UMŁ
Hanna Zdanowska i Teresa Maria Lipowska-Zaliwska , fot. Stefan Brajter / UMŁ

- Chociaż Wasze biografie są bardzo różnorodne, to wszystkich Państwa łączą przynajmniej dwie istotne cechy: altruizm i pracowitość. Łódź, tak jak każde miasto, w którym warto żyć i do którego chce się przyjeżdżać, potrzebuje ludzi pracujących dla dobra społeczności, często bezinteresownie. Ludzi otwartych na potrzeby drugiego człowieka, wrażliwych, empatycznych, utalentowanych, pełnych pasji i zaangażowania. Rada Miejska w takim dniu jak ten dzisiejszy szczególnie to docenia – mówił w czasie uroczystości Tomasz Kacprzak, przewodniczący Rady Miejskiej.

Odznaki przyznawane są przez Radę Miejską w Łodzi dwa razy w roku: z okazji Święta Łodzi 15 maja oraz z okazji Święta Niepodległości za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania.

Nagrodami Miasta Łodzi Rada Miejska honoruje wyłącznie raz w roku, z okazji Święta Miasta za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej w ciągu ostatnich pięciu lat.

 

Nagrody Miasta Łodzi

 

 1. Pani Anna Wanda Cichocka - jest pielęgniarką i pierwszym kierownikiem Stacji Opieki Środowiskowej konwentu Bonifratrów, która działa od 20 lat pomagając tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Pani Anna każdego dnia pochyla się nad chorymi, bezdomnymi, nad ludźmi, którym już nikt nie chciał pomóc. Dzięki niej samotni, cierpiący, leżący w domach znajdują istotne wsparcie oraz ulgę w cierpieniu. Od początku swej działalności pani Anna Wanda Cichocka chciała, by Stacja Opieki Środowiskowej konwentu Bonifratrów była miejscem pomocy medycznej, materialnej oraz duchowej.
 2. Pan Sławomir Fijałkowski – jest menedżerem i animatorem kultury, a także założycielem kina „Charlie”, założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Łódź filmowa”. Od wielu lat kreatywnie działa na rzecz łódzkiej kultury i sztuki. Organizuje wydarzenia związane z filmem, prowadzi edukację dzieci i młodzieży, projekty dla seniorów i rodzin wielodzietnych. Do jego najważniejszych projektów należą Forum Kina Europejskiego „Cinergia” oraz konkurs Polskiej Piosenki Filmowej „Kamer-TON”. Za wybitne zasługi w rozpowszechnianiu filmów polskich został uhonorowany „Złotym Biletem”, otrzymał także Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
 3. Państwo Andrzej Kazimierz Koziarski, Alicja Teresa Korytkowska, Brygida Helena Butrymowicz. To twórcy łódzkich Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dzięki którym seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu naszego miasta. Założone od podstaw – dwadzieścia jeden lat temu w Uniwersytecie Łódzkim i dziesięć lat temu w Politechnice Łódzkiej, dzięki swoim twórcom cieszą się dynamicznie rosnącą popularnością. Laureaci Zespołowej Nagrody Miasta Łodzi działają społecznie na rzecz seniorów, a profesor Andrzej Koziarski również w Łódzkim Towarzystwie Naukowym i Łódzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
 4. Pani Barbara Ligęza – jest przewodniczącą Ligi Kobiet Polskich Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi. Pełni swoją funkcję już trzecią kadencję. Doskonale zna problemy i potrzeby łodzian, a zwłaszcza kobiet i ich rodzin, jest wrażliwa na krzywdę osób doznających przemocy domowej, samotnie wychowujących dzieci. Jako długoletnia pracownica pomocy społecznej wnikliwie poznała potrzeby seniorów, ludzi często odrzuconych przez rodziny i społeczeństwo. Jest również mediatorem sądowym w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, znęcania się dorosłych dzieci nad starszymi rodzicami, opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców. Została uhonorowana m. in. Medalem „Serce - Dziecku”.
 5. Pani Iwona Sitarska – jest lekarzem i kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Pod kierownictwem pani doktor, Hospicjum Caritas z małej jednostki, opartej początkowo jedynie o wolontariat i opiekującej się zaledwie kilkoma pacjentami, stało się profesjonalnym ośrodkiem hospicyjnym w zakresie paliatywnej opieki domowej, jednym z najważniejszych w Łodzi. Pani Iwona Sitarska w 2014 roku została powołana na stanowisko Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej. Rok później otrzymała nagrodę specjalną Ubi Caritas.

Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”

 1. Pan Paweł Ciesielski – jest muzykiem, autorem tekstów literackich oraz liderem tworzącym grupy muzyczne, a także aktywizującym innych do udziału w artystycznym ruchu muzycznym. W tym roku mija 20 rocznica jego aktywności artystycznej i społeczno – kulturalnej.
 2. Pan Piotr Czyżewski – jest zastępcą komendanta ds. prewencji w Straży Miejskiej w Łodzi. Został odznaczony Srebrnym medalem za Długoletnią Służbę. Aktywnie propaguje wartości patriotyczne, kulturalne i aktywność fizyczną. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami za osiągnięcia w służbie na rzecz miasta i samorządu.
 3. Pan Krzysztof Bogusław Grafiński – jest społecznikiem, działaczem opozycyjnym, członkiem NSZZ „Solidarność”. Drukował prasę podziemną oraz ją kolportował, przez co był wielokrotnie przesłuchiwany i represjonowany. Przez 25 lat był kierownikiem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.
 4. Pan Krzysztof Góra – od 2011 roku jest przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK w Łodzi, w ramach której prowadzi kursy dla kandydatów na społecznych opiekunów zabytków. Jest również m. in. przewodniczącym kapituły Ogólnopolskiej Odznaki Krajoznawczo – Turystycznej „Szlakami Architektury Sakralnej w Polsce”.
 5. Pan Zbigniew Jakubowski – jest lekarzem, kierownikiem przychodni „Chojny” działającej w ramach Miejskiego Centrum Medycznego „Górna”. Placówka jest jedną z największych w Łodzi poradni lecznictwa ambulatoryjnego. Pan Zbigniew Jakubowski osobiście opiekuje się ponad dwoma tysiącami łodzian. Był dwukrotnie nominowany do tytułu „lekarza roku”.
 6. Pan Lucjan Józefowicz – jest jednym z najstarszych w Łodzi olimpijczyków. Jako jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy torowych brał udział w Olimpiadzie w Tokio w 1964 roku. Za całokształt swojej kariery sportowej i trenerskiej został wyróżniony m. in. Złotą Odznaką Polskiego Związku Kolarskiego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz tytułem Zasłużonego Mistrza Sportu.
 7. Pan Franciszek Ireneusz Konarzewski – to trener, wychowawca, pedagog, działacz społeczny. Pracował z młodzieżą w kilku klubach sportowych, takich jak: Włókniarz Łódź, Zawisza Sulechów, WKS Orzeł Łódź. Otrzymał Złotą Odznakę „Za zasługi dla sportu”, złotą i srebrną odznakę „Zasłużony dla piłkarstwa okręgu łódzkiego”.
 8. Pan Jan Antoni Kudra – jest jednym z najwybitniejszych polskich kolarzy szosowych. W trakcie swojej długiej kariery reprezentował łódzkie kluby – Gwardię Łódź oraz Społem Łódź. W swoim dorobku zawodnika ma dwukrotne zwycięstwo w Tour de Pologne oraz wielokrotne wygrane w wyścigach krajowych i zagranicznych.
 9. Pani Teresa Maria Lipowska – Zaliwska – to aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa znana z popularnego serialu. Przez wiele lat związana z kabaretem „Dudek”. Została uhonorowana dwoma odznaczeniami państwowymi – Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za swoje osiągnięcia w dziedzinie teatru.
 10. Pan Adam Andrzej Ostrowski – jest muzykiem hiphopowym, producentem, instrumentalistą. Ma na swoim koncie 19 autorskich albumów muzycznych. Posiada 5 złotych, 4 platynowe i jedną podwójnie platynową płytę. Jest także trzykrotnym laureatem Fryderyka – Nagrody Akademii Fonograficznej.
 11. Pan Kazimierz Plocek – to prezes Kółka Rolniczego Retkinia, osoba wyjątkowo zaangażowana w działalność na rzecz łódzkich rolników. Był jednym z inicjatorów i fundatorów budowy pomników 600-lecia Retkini, ku czci Bartosza Głowackiego oraz tablicy pamiątkowej przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego na Retkini.
 12. Pani Maria Magdalena Starzycka – jest nauczycielką, wykładowcą historii literatury i kultury polskiej, a także autorką utworów literackich, powieści, przekładów z języków portugalskiego i hiszpańskiego, licznych artykułów i reportaży.
 13. Pan Jarosław Zdzisław Szymański – pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Przewodniczył Komisji Parlamentarno – Prawnej, był członkiem Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, a także rzecznikiem prasowym ORA w Łodzi. Obecnie jest jej dziekanem.
 14. Pan Józef Weintritt - to wieloletni działacz społeczny Zarzewa. Był aktywnym działaczem Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Polanka”. Został odznaczony m. in. Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
 15. Pan Krzysztof Edward Zając – jest dziennikarzem Expressu Ilustrowanego oraz społecznikiem. Działał m. in. w Społecznej Radzie Penitencjarnej, pomagając więźniom. Założył pierwsze w Łodzi schroniska dla bezdomnych. Prowadził akcję Samopomocy Obywatelskiej, założył również integrujący samotne osoby Klub Przyjaciół Expressu.
 16. Pan Marek Józef Zarzycki – jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi z oddziałami integracyjnymi, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczególną uwagę przywiązuje do przestrzegania praw dziecka i ucznia. Dzięki jego inicjatywie szkoła jest sygnatariuszem „Deklaracji Warszawskiej” ogłoszonej przez Rzecznika Praw Dziecka.
 17. Pan Mirosław Żórawski – to jeden z pięciu szkoleniowców, którzy w dotychczasowej 60-letniej historii Polskiego Związku Rugby, zdobyli zaszczytny i najwyższy tytuł trenera klasy mistrzowskiej. Pan Mirosław Żórawski był wybitnym zawodnikiem i trenerem w klubie Budowlanych Łódź.
 18. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa – jest największą organizacją samorządu gospodarczego, działającą w Łodzi i regionie łódzkim od ponad 25 lat. Skupia ponad 300 podmiotów gospodarczych. Stanowi doskonałą platformę wiedzy, doświadczeń i kontaktów między przedsiębiorcami, promując ich pozytywny wizerunek i działalność.
 19. Miejski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – działa od 1981 roku aktywnie zajmując się sprawami związanymi z rolnictwem i pracą na rzecz mieszkańców Łodzi. Prowadzi szkolenia, pokazy, konkursy. Pielęgnuje tradycję i buduje nowy obraz aktywnego społeczeństwa.
 20. Zespół Pieśni i Tańca „POLTEX” – reprezentował nasze miasto zdobywając cenne wyróżnienia i nagrody główne na ponad 80 festiwalach międzynarodowych w kraju i za granicą. Przez 55 lat w pracach zespołu uczestniczyło ok. 1500 tancerzy, muzyków, śpiewaków. Zespół wychował niemal 40 instruktorów tańca i muzyki.

Ponadto dziś Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” odebrali: Jerzy Kazimierz Domagała oraz Alexander Warrikoff, wyróżnieni przez Radę Miejską w edycji jesiennej.

 1. Pan Jerzy Kazimierz Domagała - jest działaczem „Solidarności”, Związku Weteranów III Konspiracji, Komitetu Obrony Więzionych dla Przekonania oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim za działalność na rzecz odzyskania niepodległości Polski.
 1. ­Pan Alexander Warrikoff - jest adwokatem, ale też fundatorem naprawy figury konia i restauracji zabytkowego budynku lecznicy dla zwierząt przy ul. Kopernika 22. Jej współzałożycielem był Hugo Warrikoff, dziadek pana Aleksandra. Nasz  laureat przez wiele lat przekazywał darowizny na rzecz łódzkiego ZOO i Starego Cmentarza. ­Pan  Alexander Warrikoff od 1983 do 1994 roku był deputowanym do Bundestagu z ramienia partii CDU.

 

 

Polecane aktualności

Warsztaty- Niemcy dołaczają do cyklu "Dookoła świata"

Patrycja Wilczyńska/BAM

"Dookoła świata" to cykliczne warsztaty w Fabryce Aktywności Miejskiej, które są lubiane i coraz... więcej

 - Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... więcej

Schronisko w Łodzi - fot. Schronisko w Łodzi

Schronisko w Łodzi. Psi behawiorysta pilnie poszukiwany! Są na to pieniądze z Budżetu Obywatelskiego

rut / ŁÓDŹ.PL

Łódzkie schronisko dla zwierząt poszukuje psiego behawiorysty do współpracy. Psi trener będzie... więcej

Kontakt