Projekt „Aktywni na rynku pracy”

Zachęcamy do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi w partnerstwie z Miastem Łódź. W projekcie mogą brać udział m.in. seniorzy.

Projekt skierowany jest do osób:

1. zamieszkujących obszar rewitalizowany w obrębie Miasta Łodzi lub do osób przeniesionych
w związku z tym procesem,
2. po 30 roku życia,
3. pozostających bez pracy lub biernych zawodowo (także osób na emeryturze i rencie),
4. znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy , tj.:
• osób po 50. roku życia albo
• osób długotrwale bezrobotne albo
• osób z niepełnosprawnościami albo
• osób o niskich kwalifikacjach albo
• kobiet.

Rekrutacja (składanie formularzy)
Rekrutacja trwa.
Formularze i informacje o projekcie są dostępne na stronach internetowych dot. projektu oraz
w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi, ul. Wólczańska 51, tel. (42) 632 44 20 lub Urzędu Miasta Łodzi, przy al. Politechniki 32, II piętro, pokój 226, tel. 42 638 45 20, e-mail: aktywni.pte.lodz@gmail.com

Strony projektu: www.pte.lodz.pl/aktywni/ oraz www.uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/projekty-unijne/efs

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają następujące wsparcie:
• identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe,
• warsztaty aktywizacji służące powrotowi na rynek pracy,
• doskonalenie kompetencji cyfrowych,
• organizacja szkoleń zawodowych,
• organizacja staży zawodowych,
• usługi pośrednictwa pracy.

Z tytułu udziału w ww. szkoleniach osobom przysługuje stypendium szkoleniowe
w wysokości do 6,65 zł (brutto) za godzinę szkolenia, a za udział w stażu zawodowym za przepracowany pełen miesiąc przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,00 zł netto. Od stypendium odprowadzane będą składki na ubezpieczenia społeczne, nie będzie pobierana zaliczka na podatek dochodowy. Każda osoba uczestnicząca w projekcie ma zagwarantowane ubezpieczenie NNW oraz bezpłatne badania lekarskie. Ponadto może mieć zrefundowane koszty dojazdu na szkolenia/staż oraz koszty opieki nad osobą zależną. Podczas szkoleń trwających min. 6 godzin dziennie zapewniony jest bezpłatny posiłek.

OPIS WSPARCIA OFEROWANEGO W PROJEKCIE
• identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe
Cel: identyfikacja indywidualnych potrzeb każdego/każdej uczestnika/czki projektu (UP) oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) uwzględniające predyspozycje zawodowe, zdrowotne, zainteresowania oraz potrzeby rynku pracy.
Wymiar: 4h zegar/os.
Miejsce realizacji: siedziba PTE.
Dla UP: zwrot kosztów dojazdu + ubezpieczenie NNW na cały okres udziału w projekcie.

• warsztaty aktywizacji służące powrotowi na rynek pracy
Cel: kształtowanie umiejętności komunikowania się oraz pobudzanie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i funkcjonowania na rynku pracy (RP).
Realizacja: warsztaty, 5 grup x 9 dni, moduły:
- komunikacja społeczna i motywacja (24h dydaktyczne), w tym: pozytywne myślenie
i samoakceptacja, bariery w procesie komunikacji społecznej i ich pokonywanie, asertywność, pokonywanie stresu, motywacja)
- aktywność na rynku pracy (36h dydaktyczne), w tym: analiza łódzkiego rynku pracy, elastyczność pracy i sposób jej poszukiwania, dokumenty aplikacyjne, wygląd zewn. (warsztaty z wizażystą), rozmowa kwalifikacyjna, wybrane zagadnienia prawa pracy, prawa konsumenta.
M-ce: siedziba PTE.
Dla UP: materiały szkoleniowe, zwrot k. dojazdu i op. nad os. zależ, catering, stypendium szkoleniowe.

• doskonalenie kompetencji cyfrowych
Cel: podnieść poziom kompetencji cyfrowych oraz zmniejszyć bariery równościowe UP.
Realizacja: warsztaty prowadzone w sali komputerowej, 5 grup x 10 os. Wymiar: 40 h.
Tematyka: pakiet Office, skype, e-bank, e-zdrowie, media społecznościowe, bezpieczeństwo
w sieci.
Miejsce: siedziba PTE.
Dla UP: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną, catering, stypendium szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje.

• organizacja szkoleń zawodowych
Cel - nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych wg IPD, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.
Szkolenia dobierane są dla każdego/każdej UP indywidualnie.
Realizacja: przez PTE (gdy szkolenia dotyczą zawodów/prac branży ekonom-administracyjnej) oraz instytucje szkoleniowe zewnętrzne.
Średni wym. czasu szkolenia: ok. 150h, tryb realizacji: 6-8h dziennie wg ustalonego harmonogramu.
Dla UP: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad os. zależną, catering, stypendium szkoleniowe adekwatne do liczby godzin szkoleniowych, certyfikaty.

• organizacja staży zawodowych
Cel: utrwalenie wiedzy zdobytej podczas szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia
i ukształtowanie umiejętności praktycznych.
Okres stażu: 6 miesięcy, wymiar: 160 h lub 140 h dla osób z niepełnosprawnościami ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Dla UP: stypendium stażowe (120% zasiłku) adekwatne do przepracowanych godzin, zwrot kosztów przejazdów i opieki nad os. zależną, zaświadczenia o ukończeniu stażu.
M-ce: firmy z Łodzi i okolic.

• usługi pośrednictwa pracy
Realizacja: w formie konsultacji indywidualnych, średnio 4 h zegarowe/os.

 

 

Polecane aktualności

Miejska poradnia przy ul. Snycerskiej po remoncie -  fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Miejska poradnia przy ul. Snycerskiej po modernizacji

Jolanta Baranowska / BRP

Wyglądała jak relikt przeszłości. Kompletnie zmieniła oblicze. Miejska poradnia przy ul. Snycerskiej... więcej

Łatanie ubytków w jezdni -  fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Zgłoś dziurę – załatamy ją

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Przyjęliśmy prawie 200 zgłoszeń od mieszkańców, uzupełniając naszą listę ubytków do załatania.... więcej

Raport Polska pod mikroskopem -  mat. prasowe

Łódź na 1 miejscu w rankingu czystości

informacja prasowa

Zespół badawczo-analityczny PSG Polska we współpracy z Centrum Badań Mikrobiologicznych i... więcej

Wizualizacja ulicy Wschodniej 45

Łódź rewitalizuje. Na ul. Wschodniej powstają komfortowe mieszkania, pracownie i zielone podwórko

M.Loeffler / ZIM, W. Markiewicz / UMŁ

Wystartowały intensywne prace w kolejnej łódzkiej kamienicy. Przy ul. Wschodniej 45 powstaje... więcej

Festiwal Reportażu Młodego Pokolenia

Nowe, nietypowe wydarzenie na kulturalnej mapie Łodzi - Festiwal Młodego Reportażu

Daria Głowacka / ŁCW

W Polsce, reportaż to jeden z najbardziej popularnych gatunków literackich – książki Mariusza... więcej

Kontakt