Ogłoszono konkurs na użyczenie lokalu dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi. Wnioski składać można do dnia 26 lutego 2021.

O użyczenie lokalu w konkursie mogą ubiegać się organizacje realizujące zadania w następujących obszarach priorytetowych:

  1. aktywizacja społeczna seniorów;
  2. wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży m.in. poprzez rozwój działań służących wyrównywaniu ich szans;
  3. wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej i tworzenie warunków ich optymalnego funkcjonowania;
  4. działania lokalne skierowane na budowanie więzi sąsiedzkich (w obszarze rewitalizacji lub na terenie osiedli).

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje, które prowadzą nieprzerwaną działalność w danym obszarze priorytetowym przez okres 3 lat, a w danym lokalu przez okres co najmniej 1 roku.

Pełne ogłoszenie, wraz ze wzorem wniosku dostępne jest pod linkiem:

https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/nabor-wnioskow-w-konkursie-na-uzyczenie-lokali-uzytkowych-dla-organizacji-pozarzadowych-prowadzacych-dzialalnosc-pozytku-publicznego-realizujacych-za-id25273/2018/12/31/

Polecane aktualności

36 bardzo dobrych projektów przygotowanych przez stowarzyszenia i fundacje, wsparliśmy finansowo w kolejnym konkursie grantowym

Sławomir Macias / Wydział Kultury

Są to festiwale, wydarzenia muzyczne, filmowe, działania edukacyjne i wiele innych. Część jest... więcej

12 firm - dużych graczy rynkowych będzie inwestować w Łodzi

BRP

Miasto intensywnie pracuje nad pozyskaniem kilkudziesięciu nowych inwestycji. Wkrótce w Łodzi... więcej

Rzeka Olechówka

Pracownicy ZWIK interweniowali z powodu zanieczyszczania ściekami rzeki Olechówki

Miłosz Wika / ZWiK

Mieszkańcy z okolic ulicy Transmisyjnej poinformowali o zmienionej barwie wody w rzece jak i... więcej

Konkurs dla start-upów - Konferencja

Konkurs dla start-upów – do wygrania 250.000 pln

Marcin Masłowski / UMŁ

W tym roku inicjatywę wspiera blisko 40 podmiotów, a wśród nich 5 największych łódzkich uczelni, a... więcej

Miejski podwórzec, awangardowe elewacje, zielone podwórka i pasaż Hilarego Majewskiego – metamorfoza ulicy Włókienniczej przyspiesza

M. Loeffler/ZIM, W. Markiewicz/UMŁ

Zdejmujemy zły urok z jednej z najbardziej zaniedbanych ulic w centrum i zmieniamy ją w wizytówkę... więcej

Kontakt