3 mln zł na projekty kulturalne. Sprawdź, które dostały wsparcie z MKiDN

W tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło prawie 3 mln zł na łódzkie projekty kulturalne.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi otrzymało dofinansowanie na sześć projektów - fot. z arch. UMŁ
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi otrzymało dofinansowanie na sześć projektów , fot. z arch. UMŁ

Wśród największych beneficjentów korzystnych dla łódzkich instytucji kultury rozstrzygnięć ministerialnych konkursów jest na przykład Centralne Muzeum Włókiennictwa. - Nasze muzeum otrzymało dofinansowanie na sześć projektów. Było to możliwe dzięki ciężkiej pracy zespołu, dzięki której nasze projekty uzyskały wysokie oceny za merytorykę. Mam też nadzieję, że będą ciekawe dla łodzian - mówiła dyrektor Aneta Dalbiak.

Łączna kwota pozyskanych środków według stanu na dzień 24 kwietnia wynosi dokładnie 2 760 755 zł, ale nie rozstrzygnięto jeszcze wszystkich tegorocznych konkursów, w których biorą łódzkie instytucje kultury. - Po raz pierwszy cieszę się, że nie rozstrzygnięto jeszcze wszystkich projektów. Dziś mamy już prawie 3 mln, ale mamy też szansę na kolejne kwoty. To oznacza, że łodzianie będą korzystać z atrakcyjnej oferty. Cieszę się z tego, ale myślę też, że to dobre dofinansowanie bardzo dobrze świadczy o naszych projektach i o instytucjach, które je przygotowywały. Łódzka kultura jest doceniana przez instytucje, które współfinansują nasze łódzkie pomysły - podkreślał wiceprezydent Krzysztof Piątkowski.

Zwycięskie projekty otrzymują dotacje w wysokości od 15 do 85 proc. łącznych kosztów wykonania zadania, pozostałą część stanowią dotacje celowe miasta.


Kwoty otrzymane z dotacji programów ministerialnych i PISF:


Muzea łącznie 999.755 zł

CMW 521.255 zł

 • Niemapa Łódź - MKiDN - 51 000 zł
 • Geyer Music Factory - 118.000 zł
 • Metamorfizm II. Wystawa Magdaleny Abakanowicz - 162 775 zł
 • Zakup wyposażenia do Pracowni Konserwacji Łodzi - 59 500 zł
 • Pół metra nad ziemią. Wystawa twórczości Jerzego Antkowiaka - 120 030 zł

MMŁ 133.000 zł

 • Rewitalizacja ogrodu Pałacu Poznańskiego – 100.000 zł
 • Bohaterologia po łódzku – 33.000 zł

MTN 179.500 zł.

 • Realizacja wystawy czasowej "Kobiece twarze Niepodległości" – 137.500 zł
 • "Bibuła" Józefa Piłsudskiego - adaptacja radiowa - 42.000 zł

MK 166.000 zł

 • Festiwal Człowiek w Zagrożeniu - 56.000 zł
 • Dokumenty w drodze – 21.000 zł
 • Konserwacja orchestrionu i kamery "Oko – 89.000 zł

Teatry łącznie 549.000 zł

Arlekin

 • Nić – projekt Litwa – 25.000 zł

Pinokio  

 • Teatralna Karuzela – 224.000 zł

Powszechny

 • Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych 300.000 zł

Centrum Dialogu 430.000 zł

 • Festiwal Łódź 4 kultur – 400.000 zł
 • Klub Kuriera TV – 30.000 zł

 EC 1

 • Kompleksowy program Narodowego Centrum Kultury Filmowej w zakresie upowszechniania wiedzy o kinie - 000 zł

 Fabryka Sztuki 218.000 zł

 • Lokalność, Tradycja, Innowacja - wzornictwo z Polski – 160.000 zł
 • Rozbudowa systemu oświetlenia scenicznego Fabryki Sztuki w Łodzi – 58.000 zł

Domy Kultury 64.000 zł


 CKM

 • Włącz się. Generator Twórczej Energii – 7.000 zł

OKG

 • Wykaż inicjatywę - 8.000 zł

WDK

 • Przy stole lodzermenschów – 18.000 zł
 • Łódź od kuchni – 11.000 zł

Dom Literatury

 • Zofia Hertz - z Łodzi do Maisons Laffitte – 20.000 zł
 • Obraz + Tekst = Sztuka 2018-2020 – projekt trzyletni – 24.000 zł x 3 edycje

Do rozstrzygnięcia pozostały programy MKiDN, w których miejskie instytucje złożyły wnioski na:

 • promocję czytelnictwa,
 • edukację kulturalną,
 • czasopisma,
 • kulturę dostępną,
 • kulturę cyfrową,
 • Program „Niepodległa”.

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.