Przed nami sesja absolutoryjna

W czasie jutrzejszej LII sesji Rady Miejskiej radni zdecydują o udzieleniu absolutorium prezydent Łodzi Hannie Zdanowskiej za wykonanie budżetu w 2016 roku. Radni na posiedzeniach komisji zapoznali się m. in. ze sprawozdaniem finansowym, opinią biegłego rewidenta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, informacją o stanie mienia komunalnego.

Istotne były wyjaśnienia skarbnika miasta oraz dyrektorów wydziałów magistratu i jednostek organizacyjnych. Uzasadnieniem do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium jest opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Po raz pierwszy od 1997 roku budżet Łodzi zamknął się nadwyżką, która w 2016 roku wyniosła 68. 062. 563, 03 zł. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych ogółem po zmianach dokonanych w ciągu roku stanowił kwotę 4.04 1.603.727,34 zł. Dochody wykonano w kwocie 3.908.457.010,44 zł, co stanowiło 100,5 % planu. Wydatki zrealizowano w kwocie 3.840.394.447,41 zł, co stanowi 95,0 % planu. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 766.202.064 zł.

Planowany deficyt budżetu na koniec 2016 roku wynosił 154.315.577 zł. Źródło jego sfinansowania stanowiły przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 132.368.934 zł oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 21.946.643 zł.

Zadłużenie Łodzi na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych z terminem spłaty w 2017 roku i latach następnych wyniosło 2.745.920.871,59 zł. W porównaniu z końcem 2015 roku dług nominalny zmniejszył się o 113.777.175,74 zł.

Ponadto jutro radni podejmą decyzję dotyczącą sfinansowania kosztów remontu oświetlenia na kościele pw. św. Teresy (45 000 zł). Z prośbą o podjęcia działań w tej sprawie zwróciła się Miejska Konserwator Zabytków, podkreślając unikatową architekturę tego zabytkowego obiektu sakralnego. Kwota 200 000 zł zostanie przeznaczona na dodatkowe patrole policyjne, które mają zabezpieczać m. in. imprezy sportowe.  Na nagrody dla łódzkich policjantów za osiągnięcia w służbie w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy” zaplanowano 18 000 zł.

Polecane aktualności

Bohater po sąsiedzku. Odznaczenie Józefa Skrzyneckiego Honorowym Krzyżem Inki

Gabriel Peryt / Oddział Dziedzictwa Łodzi

W ostatnią niedzielę towarzyszyliśmy Panu Józefowi Skrzyneckiemu podczas ceremonii wręczenia... więcej

ŁCW

Legalizacja pobytu-niezbędnik dla cudzoziemców

Patrycja Wilczyńska/BAM i Aleksandra Skvyrska

22 maja w Fabryce Aktywności Miejskiej odbędzie się ważne spotkanie na poważny temat: LEGALIZACJA... więcej

Warsztaty- Niemcy dołaczają do cyklu "Dookoła świata"

Patrycja Wilczyńska/BAM

"Dookoła świata" to cykliczne warsztaty w Fabryce Aktywności Miejskiej, które są lubiane i coraz... więcej

 -  Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Kontakt