Droga do „Solidarności” – 40-lecie strajku łódzkim MPK

Przed tablicą pamiątkową na budynku dawnej zajezdni przy ul. Kraszewskiego 7/9 odbyły się obchody 40-lecia strajku w łódzkim MPK. – Był to ważnych strajk, bo zerwał pęta, które nazywały się strach - – powiedział Waldemar Krenc, przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności Ziemi Łódzkiej

. – Bez tamtych wydarzeń nie byłoby w naszym kraju wolności.

W uroczystości przed dawna zajezdnią MPK udział wzięli przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych, wojewódzkich, Solidarności Ziemi Łódzkiej oraz dawni działacze związkowi.

W wystąpieniach okolicznościowych podkreślano fakt, że strajk w łódzkim MPK był ważnym sygnałem dla wielu łódzkich zakładów przemysłowych i mocnym poparciem dla strajkujących stoczniowców w Szczecinie i Gdańsku, gdzie toczyły się trudne rozmowy z rządem zakończone podpisaniem porozumień 30 i 31 sierpnia 1980 r.

 

- Wydarzenia 1980 roku są naszym wspólnym dziedzictwem, niezależnie od wyznawanych poglądów i opcji politycznych. Idea „Solidarności” powinna łączyć, a nie dzielić tak jak dziś, gdy spotykamy się w rocznicę strajku łódzkiego w gronie władz samorządowych, rządowych i związkowych – dodał Waldemar Krenc.

 

Wcześniej złożono kwiaty w imieniu prezydent Łodzi oraz licznych delegacji na grobie Grzegorza Palki - współtwórcy „Solidarności”, reformatora i prezydenta Łodzi w I kadencji odrodzonego samorządu.

 

***

Przypomnijmy historię strajku w łódzkim MPK.

 

Po 17 sierpnia 1980 roku do społeczeństwa w całej Polsce docierało stopniowo 21 postulatów gdańskich, co spowodowało falę strajków solidarnościowych. Momentem przełomowym stał się strajk w łódzkim MPK 26 sierpnia 1980 r., który po fiasku rozmów z dyrekcją przerodził się w strajk okupacyjny. Obok żądań lokalnych, na znak solidarności ze strajkującymi stoczniowcami, dołączono do petycji 21 postulatów gdańskich.

W Łodzi jako pierwsze zareagowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. We wtorek, 26 sierpnia, między godz. 9.00 a godz. 10.00 tramwaje i autobusy zaczęły zjeżdżać z tras. W zajezdni przy ul. Limanowskiego odbyło się otwarte zebranie partyjne, na które wkroczyli również pracownicy bezpartyjni, jeszcze bez decyzji strajkowania. Jej podjęcie przyśpieszyła pogardliwa postawa władz.

Po decyzji o strajku solidarnościowym z Gdańskiem przeniesiono się do zajezdni przy ul. Kraszewskiego i utworzono wspólny Komitet Strajkowy, który liczył 14 osób. Na przewodniczącego wybrano Andrzeja Słowika, wiceprzewodniczącymi zostali Ryszard Stachurski i Janusz Kowalski, szefem ochrony - Longin Chlebowski, sekretarzem -Zbigniew Rybarkiewicz. Strajk komunikacji miejskiej był dość trudny organizacyjnie, mimo to powrót pojazdów do zajezdni nastąpił bardzo sprawnie. Tłumy łodzian pozbawionych komunikacji nie narzekały.

Tego samego dnia wieczorem podjęli protest pracownicy ZPB im. J. Marchlewskiego „Poltex” i był to zarazem również strajk solidarnościowy z Gdańskiem. Stanęło także Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego (PTiSB), a następnego dnia jeszcze więcej zakładów, m.in. PKS, Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia” oraz „Skogar”. Władze, chcąc zahamować rozwój wydarzeń, ogłosiły sobotę 30 sierpnia dniem wolnym od pracy. W tej sytuacji duża część strajkujących załóg łódzkich zakładów deklarując swoją solidarność z Gdańskiem, rozeszła się do domów. Następnego dnia wszystko było już jasne, gdy w Gdańsku podpisano porozumienie i narodziła się „Solidarność”.

Polecane aktualności

Pamięć o Radogoszczu

Andrzej Janecki / BAM

W 76. rocznicę zbrodni popełnionej przez Niemców na więźniach przed sarkofagiem pomordowanych... więcej

Baner - baza zasobów miejskich instytucji kultury

W Łodzi powstaje multimedialna baza zasobów miejskich instytucji kultury

Sławomir Macias / UMŁ

W odpowiedzi na trudną sytuację kultury po 2020 roku w Łodzi powstaje Baza Zasobów Wspólnych... więcej

 -  Grafika informacyjna. W tle ręka z kredą piszą na tablicy. Na pierwszym planie dwa okręgi wypełnione tekstem. W większym żółtym informacja: Nabór wniosków do 29 stycznia 2021. W mniejszym pomarańczowym okręgu tekst: Do zdobycia dotacje od 7 do 25 tysięcy złotych

Dotacje dla Łodzi akademickiej!

Zapraszamy do udziału w konkursie dla środowiska akademickiego na wsparcie realizacji zadań... więcej

Konferencja prasowa w sprawie szczepień

W Łodzi rozpoczęły się szczepiania pensjonariuszy DPS

Jolanta Baranowska / UMŁ

Dziś, we wtorek 19 stycznia rozpoczęły się szczepienia pensjonariuszy łódzkich domów pomocy... więcej

Przekroczenie poziomu alarmowego stężenia w powietrzu pyłu PM10 na części obszaru Łodzi

Informacja o przekroczeniu poziomu alarmowego i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10 na części... więcej

Kontakt