Mimo kryzysu agencje ratingowe wierzą w Łódź. Rating dla Łodzi utrzymany

Agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating kredytowy emitenta „BBB+” dla Łodzi. Perspektywa jest stabilna.

W wydanym komunikacie agencja potwierdziła, iż w 2020 r. spodziewa się widocznego wpływu COVID-19 na wyniki budżetowe Łodzi, ale jednocześnie prognozuje, że wskaźniki finansowe miasta zanotują poprawę począwszy od 2021 roku, co pozwoli Łodzi uniknąć istotnego wzrostu zadłużenia i utrzymać wystarczającą płynność finansową. Ponadto oczekuje iż, zgodnie z zapowiedziami, Łódź będzie kontynuować realizację programu inwestycji współfinansowanych z funduszy unijnych i rządowych.

- Agencja Ratuingowa S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating kredytowy Łodzi na BBB+. Jest to bardzo stabilna ocena. Co ważne, perspektywa dla tego ratingu również jest stabilna. To jest świetna wiadomość dla miasta. Jest świetna z kilku przyczyn. Po pierwsze, dlatego że tak dobry rating powoduje, że obsługa długu Łodzi jest tańsza.  To wpływa na koszty, jakie miasto musi ponosić z tym związane.  Po drugie jest to bardzo dobry sygnał dla rynku, dla inwestorów - że Łódź jest stabilnym podmiotem, jest stabilnym miastem, i co bardzo istotne, stabilnym płatnikiem - mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.

Stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwania agencji, że prognozowane ożywienie gospodarcze i finansowe począwszy od 2021 roku pozwoli Łodzi na powrót do umiarkowanych deficytów budżetowych, wynikających głównie ze wzrostu wydatków inwestycyjnych. Dzięki temu miasto utrzyma mocną płynność finansową przy jedynie stopniowej akumulacji zadłużenia.

Spadek dochodów wraz z dodatkowymi wydatkami na ograniczenie skutków gospodarczych pandemii przełoży się w 2020 r. na deficyt po uwzględnieniu rachunku kapitałowego w wysokości 8,6% przychodów. Zdaniem agencji nie doprowadzi to jednak do istotnego wzrostu zadłużenia, ze względu na umiarkowany poziom zobowiązań miasta w momencie wejścia w kryzys gospodarczy.

Agencja, uwzględniając, wynikającą ze skutków pandemii, prognozowaną obniżkę PKB w kraju i dużych miastach, w tym Łodzi, prognozuje jego ożywienie już w 2021 r. do poziomu 5%.

Mimo, że gospodarka Łodzi zmaga się ze słabościami wynikającymi z wyzwań demograficznych oraz konsekwencji strukturalnych związanych z rynkiem prac, i koncentracji
w pewnym stopniu na sektorze produkcyjnym, następuje jednak jej przesunięcie w kierunku logistyki i usług. Zmiany te sprzyjają wyrównaniu poziomu rozwoju przez Łódź z innymi metropoliami pod względem PKB i płac. Na przykład, w związku ze wzmożonym popytem na handel internetowy, w 2020 roku Amazon otworzył w Łodzi swój drugi magazyn. Agencja uważa, że stworzenie dodatkowych miejsc pracy pomoże w ożywieniu gospodarczym. Spodziewa się także, że miejskie projekty transportowe mogą poprawić związki z innymi krajami i wesprzeć lokalną gospodarkę.

Agencja oczekuje, że płynność finansowa Łodzi pozostanie mocna, dzięki płynnemu harmonogramowi spłat i korzystaniu przez miasto z pożyczek długoterminowych oraz dostęp do zewnętrznych źródeł.

Polecane aktualności

Są młodzi i studiują w Łodzi. Będą twarzami Łodzi Akademickiej i łódzkich uczelni.

Młodzi w Łodzi

Znamy już wyniki naboru do I edycji Programu Ambasadorskiego – Studiuję w Łodzi. Do konkursu na... więcej

Mikołaje w łódzkim MPK -  fot. MPK - Łódź

Święci w łódzkim MPK. W Mikołajki łódzkimi tramwajami i autobusami pokierują Mikołaje

MPK - Łódź

Już dziesiąty raz Mikołaje będą wozić łodzian. Akcja zainicjowana przez prowadzących MPK – Łódź... więcej

Nauczą języka polskiego osoby głuche

Od sierpnia 2020 roku Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych w partnerstwie z Miastem Łódź... więcej

Elewacja z zabytkowej czerwonej cegły kamienicy przy ul. Tuwima 10 -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Łódź rewitalizacja. Kolejna zabytkowa fabryka odmłodnieje

Małgorzata Loeffler / ZIM

Od lutego 2020 r. trwają prace remontowe w zabytkowej fabryce Henryka Wagnera przy ul. Tuwima 10, w... więcej

Tramwaj dla Łodzi. Łodzianie zdecydują, jak będą wyglądały nowe niskopodłogowe i klimatyzowane tramwaje

Małgorzata Loeffler / ZIM

Za dwa lata do Łodzi dotrą pierwsze z serii 30 nowoczesnych i komfortowych tramwajów, zakupionych w... więcej

Kontakt