Muzeum Tradycji Niepodległościowych odzyska blask

Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul. Gdańskiej 13, przystosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, stworzenie sali sensorycznej na potrzeby warsztatów czy wyposażenie sal wystawienniczych w ekrany multimedialne - rozpoczyna się długo oczekiwany remont najstarszego łódzkiego muzeum poświęconego historii.

Makieta budynku Muzeum
Makieta budynku Muzeum

- Poprawa infrastruktury łódzkich instytucji kultury to jeden z moich priorytetów. W tym miesiącu oddaliśmy zwiedzającym wyremontowany budynek Pałacu I. Poznańskiego. Kończymy remonty w Muzeum Kinematografii czy Centralnym Muzeum Włókiennictwa. I zaczynamy kolejny remont - remont na który długo czekaliśmy. Siedziba główna MTN, przy ul. Gdańskiej 13. - opowiada Małgorzata Moskwa – Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi. - W sierpniu 2017 roku Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi rozpoczęło realizację inwestycji obejmującej modernizację dwóch Oddziałów Muzeum: Oddziału Martyrologii Radogoszcz oraz Oddziału Stacja Radegast. Nowoczesna przestrzeń wystawiennicza, nowe wyposażenie, stała ekspozycja makiety Litzmannstadt-Getto i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacja budynku to efekty zakończonych prac na Stacji Radegast. Zakończona też została inwestycja w Oddziale Martyrologii Radogoszcz. Tam do użytku oddany został budynek administracyjno-magazynowy oraz pracownia konserwatorska. Dlatego bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy wsparcie z funduszy europejskich wysokości aż 4 mln 760 tys. złotych. Dokumenty są już podpisane przez pana marszałka za co dziękuję, bo dzięki tym funduszom siedziba główna Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ulicy Gdańskiej doczeka się remontu - dodaje wiceprezydent.

Jacek Wawrzynkiewicz, dyrektor muzeum: przedmiotem Projektu jest rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13 tj. przeprowadzenie robót budowlanych i remontowych, takich jak wymiana okien, dachu, docieplenie budynku, zamontowanie nowych instalacji, aby zatrzymać proces niszczenia, montaż windy. Obecny stan techniczny obiektu jest niezadowalający i wymaga przeprowadzenia kompleksowych i gruntownych działań, aby nie dopuścić do degradacji substancji zabytkowej.W ramach projektu planuje się też uczynić obiekt dużo bardziej funkcjonalnym, atrakcyjnym i dostępnym dla szerszego grona odbiorców
o różnorodnych potrzebach, m.in. dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – podjazdy, montaż windy. W części wystawienniczej planowany jest m.in. kompleksowy remont ścian, sufitów i posadzek. Przypomnę, że Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest obecnie najdłużej funkcjonującym muzeum historycznym w mieście. Jego początki sięgają roku 1959, kiedy powołano do życia Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego. Na siedzibę nowej placówki wybrano budynek dawnego więzienia carskiego przy ul. Gdańskiej 13.

W ramach realizacji projektu Muzeum planuje rozszerzyć ofertę edukacyjną, aby to było możliwe należy stworzyć m.in. salę sensoryczną, do której zostanie zakupiony odpowiedni sprzęt jak tablica multimedialna, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, czy pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. Należy również zakupić wyposażenie przeznaczone na wystawy, m.in. ekrany multimedialne, ekrany dotykowe, stanowiska odsłuchowe itp. To wszystko pozwoli wprowadzić do oferty kompleksowe zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami w sali sensorycznej, która umożliwi łatwiejsze zrozumienie problematyki muzeum. Grupą docelową projektu będą wszystkie zainteresowane osoby. Realizacja projektu umożliwi zorganizowanie również licznych zajęć skierowanych m.in. do osób z niepełnosprawnościami, szkół, uczelni, czy instytucji kultury. W wyniku przeprowadzonego przedsięwzięcia Muzeum stanie się bardziej otwartym, przyjaznym i atrakcyjnym miejscem o wysokim znaczeniu w wymiarze społecznym. Prace przygotowawcze nad realizacją projektu trwają od 2019 roku kiedy to powstała dokumentacja aplikacyjna tj. wniosek o dofinansowanie, Studium wykonalności czy też Program Funkcjonalno – Użytkowy. Dokumentacja została złożona w lutym br., umowa o dofinansowanie została podpisana 6.10. Obecnie Muzeum przygotowuje dokumentację przetargową na Inżyniera Kontraktu, przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w październiku. Natomiast planowany termin ogłoszenia przetargu na projekt i prace budowlane to grudzień 2020 r. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie wcześniej jak w marcu 2021. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2023.

 


Projekt pod nazwą „Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w budynku przy ul. Gdańskiej 13” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT. Szacowana wartość projektu to 7 995 161,33  zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, na dofinansowanie składają się trzy źródła, tj. środki z EFRR, BP i wkład własny z Urzędu Miasta Łodzi.  Wkład miasta 3 000 360 tys. (w ciągu 3 lat).

Polecane aktualności

ZWiK Łódź pomoże swoim klientom przy obliczaniu opłaty za odbiór odpadów na nowych zasadach

Miłosz Wika / ZWiK

Jak właściciele domów jednorodzinnych mogą zdobyć informację o zużyciu wody potrzebną do wypełnienia... więcej

Biblioteka Miejska w Łodzi rozpoczyna realizację projektu "Nowocześni i mobilni - bibliotekarze XXI wieku" -  fot. licencja CC0

Łódzcy bibliotekarze będą szkolić się za granicą

BMwŁ

1 grudnia Biblioteka Miejska w Łodzi rozpoczyna realizację projektu "Nowocześni i mobilni -... więcej

Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik pogratulował firmie Inwedo międzynarodowego sukcesu

Szwedzi kupują aplikację do sprzedaży biletów od łódzkiej firmy Inwedo

informacja prasowa

Inwedo, łódzki softwarehouse, sprzedał 40% swoich udziałów w Zbiletem.pl szwedzkiemu funduszowi... więcej

Grób majora Feliksa Zarzyckiego na Starym Cmentarzu -  foto Andrzej Janecki

Łódź w powstaniu listopadowym

Andrzej Janecki / BKSiDŁ

W 190. rocznicę wybuchu powstania listopadowego w imieniu prezydent Hanny Zdanowskiej zostały... więcej

Klimat dla Łodzi, Łódź dla klimatu

Klimat dla Łodzi, Łódź dla klimatu

Magdalena Martin / KS

Miasto Łódź wspólnie z Fundacją Climate Strategies Poland, w dniu 3 grudnia 2020 r. przeprowadzą... więcej

Kontakt