Łódź edu kul | Pilotaż tutoringu

Rozpoczął się pilotażowy projekt tutoringu w Programie wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi. Jeszcze w tym roku 15 osób osób - liderów edukacji kulturalnej - z miejskich instytucji kultury otrzyma wsparcie w ramach pilotażu.

 -  Just4creativity

Szeroko pojęta idea tutoringu opiera się na relacji człowieka z człowiekiem, tutora z podopiecznym, na indywidualnej pracy nad wybranym obszarem lub tematyką. Jest to podejście spersonalizowane, uwzględniające aspekt, że każdy jest inny i że życie jednostki oraz jej rozwój odbywają się jednocześnie w wielu sferach. Tak zdefiniowane podejście do metody tutoringu stanowiło podstawę do opracowania pilotażu. W pierwszym etapie skupiamy się na udzieleniu wsparcia pracownikom łódzkich instytucji kultury. Wsparcie to ma na celu ich rozwój osobisty i zawodowy w prowadzonej działalności animacyjnej, edukacyjnej oraz podczas tworzenia działań z zakresu edukacji kulturowej. Działania doradcze w pierwszym etapie Programu prowadzą specjaliści z zakresu animacji i edukacji kulturowej oraz eksperci w pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Animatorzy i edukatorzy z miejskich instytucji kultury będą pracować z wybranym przez siebie tutorem do 15 grudnia 2020 r.

Rekomendacji tutorom udzieliła Rada Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.
W pilotażu znaleźli się najlepsi specjaliści z kraju, a są to:
ANETA MADZIARA – edukator dramy, instruktor teatralny, tutor, coach. Specjalista w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji teatralnej – teatrotrapii, pedagogiki dramy – dramoterapii, pedagogiki twórczości. Współautorka książki Drama w  pokonywaniu barier niepełnosprawności. Z-ca dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących i z Afazją w Łodzi. Pracuje również jako doradca metodyczny i konsultant w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Tutor i doradca w przedsięwzięciach m.in.: Festiwal Sztuki Małego Dziecka, Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. H. Ryla, Festiwal Teatrów Dorośli dzieciom, projektów literackich Bezsenność Jutki, O Wojtku niedźwiadku, Niezwykłe dzieciństwo – Sybir w oczach dziecka. Pracuje w systemie edukacji formalnej od 30 lat. Jestem trenerem kursu dla nauczycieli na temat wspierania rozwoju uczniów zdolnych w ramach projektu „Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć” realizowanego przez PCG Polska.
WERONIKA IDZIKOWSKA - kulturoznawczyni, animatorka społeczna i kulturowa, pedagożka kultury, trenerka. Twórczyni projektów edukacyjnych i kulturowych z dziećmi i młodzieżą. Badaczka praktyk respektowania i realizacji praw człowieka w edukacji i w animacji. Certyfikowana trenerka Familylab Polska (pedagogika w duchu Jespera Juula), metody NVC (Porozumienie bez przemocy). Współautorka podręcznika dla nauczycieli i animatorów kultury pn. Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce (2016), autorka książki Wzajemność. O współpracy dzieci i dorosłych (2019). Prowadzi szkolenia, konsultacje, superwizje dla edukatorem i edukatorów, animatorek i animatorów zainteresowanych tworzeniem i realizacją zrównoważonych strategii samorozwoju, opartych o potrzeby własne i społeczności. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura w sieci” (2020) w obszarze edukacji kulturowej najmłodszych dzieci. Członkini zespołu badawczego pracującego nad strategią Programu Edukacji Kulturowej dla Miasta Krakowa. Od jedenastu lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie. Współpracuje/współpracowała z instytucjami w Polsce, m.in. z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, Instytutem Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach, z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach, z Łódzkim Domem Kultury, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, w zakresie wspierania edukatorek/edukatorów w rozwoju edukacji kulturowej.
MONIKA JUST – dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości; trener twórczego myślenia, pedagog, edukator, licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na studiach podyplomowych. Trener firmy szkoleniowej KOMPETEA z siedzibą w Warszawie, trener Szkoły Umiejętności Miękkich PASJA oraz Fundacji Kolorowo w Łodzi. Partner merytoryczny (konsultant, recenzent, autor) Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Akademii Twórczego Nauczyciela oraz EduAkcji. Popularyzatorska psychopedagogiki twórczości i zdolności. Realizatorka treningów Twórczego Myślenia dla sektora Administracji Publicznej, Biznesu Oświaty i Edukacji oraz szkolenia z zakresu nauczania twórczości, myślenia projektowego (Design Thinking) w ramach projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, twórczego rozwiązywania problemów oraz technik heurystycznych i metod pobudzających wyobraźnię i aktywizujących myślenie. 
TOMASZ BILICKI – pedagog, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START przy Fundacji Innopolis w Łodzi, członek The International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolenia na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii (m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Ośrodku Psychoterapii "Mały książę" w Krakowie). Nauczyciel mianowany. Zajmuje się również pedagogiką kultury, wsparciem w pracy z młodzieżą, budowaniu z nią relacji, również w sytuacjach kryzysowych. Był koordynatorem Klubu Liderów Młodzieżowych, prowadzonego przez Fundację Innopolis w Łodzi oraz koordynator projektu „Nie tylko LOL i CS – zainspiruj się łódzką kulturą”. Odznaczony „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” i „Nagrodą Miasta Łodzi”.
JACEK GRALCZYK - pedagog i animator kultury, z 40 letnim doświadczeniem aktywności w organizacjach pozarządowych, gdzie w wielu przypadkach był członkiem założycielem i aktywnym animatorem lub liderem ich działalności. Od momentu powstania związany z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, obecnie członek Rady Programowej stowarzyszenia. Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji ANKRA. W dorobku zawodowym ma 18 lat doświadczenia w organizowaniu działalności kulturalnej jako dyrektor domu kultury; 20 lat doświadczenia w edukacji i doradztwie osób dorosłych w tym: animatorów i liderów społecznych, animatorów kultury, pracowników socjalnych, nauczycieli, trenerów biznesu, urzędników i działaczy samorządowych, ale także osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Pracę edukacyjną prowadził jako: trener, superwizor zmiany społecznej, mentor, wykładowca akademicki, moderator konferencji, seminariów oraz innych form edukacji i doradztwa. Jego kompetencje merytoryczne obejmują szeroko rozumianą zmianę społeczną ze szczególnym uwzględnieniem: animacji społecznej, animacji kulturalnej, edukacji kulturowej, integracji społeczno-zawodowej, ekonomii społecznej, organizacji wielosektorowej współpracy lokalnej, metodyki OSL (organizowanie społeczności lokalnej) itp. Od czterech lat pracuje w projektach integracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Dodatkowo od trzech lat zajmuje się tematyką aktywnej polityki społecznej w zakresie wsparcia osób wykluczonych w Kielecko-Ostrowieckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdzie pełni funkcję Mentora Rozwoju Lokalnego.

Dziękujemy dr Monice Just za przygotowanie grafiki ilustrującej proces tutorski.

Polecane aktualności

31. Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza – stacjonarnie w Łodzi i online

Wydział Kultury

„Animacja – sztuka nie tylko dla najmłodszych widzów. Filmy animowane w praktyce szkolnej”.... więcej

Od 16-12-2021 r. przeniesienie Punktów Obsługi Świadczeniobiorców

Od dnia 16-12-2021 r. Punkty Obsługi Świadczeniobiorców mieszczące się przy: Politechniki 32, Piłs... więcej

Łódź edu kul | Dosłyszeć teatr

Wydział Kultury

W czwartek, 21 października rusza niezwykły projekt edukacyjny pt. „Dosłyszeć teatr”. Będzie to cykl... więcej

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci pomordowanych na Brusie. Łódź składa hołd ofiarom egzekucji dokonanych w okresie okupacji niemieckiej i czasach stalinowskich

Tomasz Walczak / BRP

Przed obeliskiem upamiętniającym Polaków pomordowanych na terenie dawnego poligonu na Brusie złożono... więcej

Łódź edu kul | druga edycja wsparcia tutorskiego dla liderów edukacji kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Kultura stanowi kluczową oś w budowie wspólnoty i kapitału społecznego, wpływa na jakość relacji i... więcej

Kontakt