Łódź buduje. Remont ulicy Sienkiewicza zmierza ku końcowi

Trwa realizacja jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w Śródmieściu, czyli kompleksowy remont ulicy Sienkiewicza. Kilka dni temu wykonawcy weszli na wschodnią nitkę odcinka tej ulicy między ulicami Tuwima a Narutowicza. To już ostatni etap robót.

Remontowana ulica Sienkiewicza -  Fot. Paweł Łacheta/UMŁ
Kilka dni temu wykonawcy weszli na wschodnią nitkę odcinka tej ulicy między ulicami Tuwima a Narutowicza , Fot. Paweł Łacheta/UMŁ

- Prace w tej części ulicy Sienkiewicza posuwają się szybciej niż na wcześniej realizowanym odcinku. Nie ma konieczności wymiany instalacji wodociągowej czy gazociągu. Liczę, że jeśli pogoda pozwoli i nie natkniemy się na nieprzewidziane przeszkody, to całą inwestycję zamkniemy do końca roku. Charakter obecnie prowadzonych prac jest tożsamy z tym, co już zrealizowaliśmy na odcinku między trasą W-Z a ulicą Tuwima. Po stronie wschodniej tego odcinka zakończyły się prace rozbiórkowe i przystąpiono do prac brukarskich, polegających na wymianie krawężników i nawierzchni chodników z kostki betonowej. Dzięki tym zmianom przebudowana ulica Sienkiewicza będzie spójna z pozostałymi realizowanymi w śródmieściu inwestycjami. Poprawi się również komfort i estetyka centrum naszego miasta - powiedziała Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Remont wschodniej nitki ulicy Sienkiewicza na odcinku między ulicą Tuwima a ulicą Narutowicza wymusił też niewielką zmianę organizacji ruchu drogowego. Ruch odbywa się tam jednokierunkowo, a do dyspozycji kierowców jest zachodnia część jezdni. Ruch dwukierunkowy wrócił już na odcinek ulicy Sienkiewicza od trasy W-Z do ulicy Tuwima. Po zakończeniu całości inwestycji, ulica Sienkiewicza będzie dwukierunkowa na całej swojej długości.

Zakres prace na ulicy Sienkiewicza przewidywał stworzenie infrastruktury drogowej, do której sukcesywnie podłączone są wszystkie budynki, przylegające do ulicy. Układane są nowe chodniki, a ze względów bezpieczeństwa wyniesiono przejścia dla pieszych. Ulica Sienkiewicza znacząco też się zazieleniła. Na jej całej remontowanej długości posadzonych zostanie łącznie 61 drzew i ponad 3,5 tys. krzewów. We wszystkich miejscach, w których pojawiają się rośliny montowany jest system nawadniający, wyposażony w czujniki deszczu, co pozwoli na ekonomiczne gospodarowanie wodą do podlewania. Na ulicy Sienkiewicza stawiane są także nowe ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Wymieniane są też stare uliczne latarnie.

Koszt trzeciego etapu inwestycji, obejmujące prace na odcinku od ul. Tuwima do ul. Narutowicza to 3,6 miliona złotych.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0004/17-00 zawartej w dniu 30 sierpnia 2017r.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Polecane aktualności

Pamięć o Radogoszczu

Andrzej Janecki / BAM

W 76. rocznicę zbrodni popełnionej przez Niemców na więźniach przed sarkofagiem pomordowanych... więcej

Baner - baza zasobów miejskich instytucji kultury

W Łodzi powstaje multimedialna baza zasobów miejskich instytucji kultury

Sławomir Macias / UMŁ

W odpowiedzi na trudną sytuację kultury po 2020 roku w Łodzi powstaje Baza Zasobów Wspólnych... więcej

 -  Grafika informacyjna. W tle ręka z kredą piszą na tablicy. Na pierwszym planie dwa okręgi wypełnione tekstem. W większym żółtym informacja: Nabór wniosków do 29 stycznia 2021. W mniejszym pomarańczowym okręgu tekst: Do zdobycia dotacje od 7 do 25 tysięcy złotych

Dotacje dla Łodzi akademickiej!

Zapraszamy do udziału w konkursie dla środowiska akademickiego na wsparcie realizacji zadań... więcej

Konferencja prasowa w sprawie szczepień

W Łodzi rozpoczęły się szczepiania pensjonariuszy DPS

Jolanta Baranowska / UMŁ

Dziś, we wtorek 19 stycznia rozpoczęły się szczepienia pensjonariuszy łódzkich domów pomocy... więcej

Przekroczenie poziomu alarmowego stężenia w powietrzu pyłu PM10 na części obszaru Łodzi

Informacja o przekroczeniu poziomu alarmowego i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu PM10 na części... więcej

Kontakt