Pasaż Róży będzie większy i atrakcyjniejszy

Jedna z naszych największych atrakcji turystycznych będzie większa i atrakcyjniejsza. W ramach rozbudowy pasażu Róży powstanie również łącznik z placem Wolności.

Przebudowa pasażu Róży -  fot. Konrad Ciężki / UMŁ
W pasażu Róży trwa układanie granitowej nawierzchni i zagospodarowanie terenu , fot. Konrad Ciężki / UMŁ

– Właśnie trwa układanie granitowej nawierzchni i zagospodarowanie terenu. Rozbudowany pasaż będzie tym, na co czekają łodzianie - zieloną enklawą. Posadzimy 14 dużych drzew oraz krzewy róż. Powstanie przestrzeń przyjazna dla mieszkańców m.in. dzięki pergolom, które zostaną obsadzone pnączami dającymi cień. Całość będzie nawiązywała do tak dobrze przyjętych przez łodzian woonerfów. Oprócz wielu ławek, zamontujemy też stojaki rowerowe – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Wśród nowych nasadzeń pojawią się m.in. grusze drobnoowocowe, irgi, hortensje, mahonie, perukowce, śliwy karłowe, dziurawce, przywarki japońskie, winniki tojadowate, winobluszcze trójklapowe, lawendy i aż 8 odmian róż. Rosnące na tym terenie drzewa zostaną zabezpieczone kratami, a część z nich będzie podświetlona. Altany i pergole zostaną obsadzone pnączami, które będą dawały cień.

Przy budynkach sąsiadujących z pasażem powstaną trzy „zielone ściany” obsadzone bluszczem. Zieleń będzie utrzymywana w dobrym stanie dzięki automatycznemu systemowi nawadniającemu. Dodatkowo, chodniki będą projektowane w sposób umożliwiający odpływ wody w kierunku sąsiadujących terenów zieleni. Nawierzchnia pasażu ma być wykonana z granitu podobnego to tego, ułożonego na deptakowej części ul. Piotrkowskiej. Pasaż będzie jednoprzestrzenny – schody między Piotrkowską a Zachodnią zostaną zniwelowane. Mieszkańcy i turyści będą mieli do dyspozycji 33 ławki, 10 koszy na śmieci, 8 stojaków rowerowych i 3 podświetlane gabloty „citylight” informujące o wydarzeniach w mieście.

– Zakończyliśmy już roboty, związane z przebudową instalacji sanitarnej. Dobiega końca układanie sieci elektrycznej. Rozpoczęliśmy także prace brukarskie – układamy płyty granitowe 40x20 cm. Ustawione są już pergole oraz konstrukcje stalowe zielonych ścian, które będziemy uzupełniali o elementy drewniane. Przed nami jeszcze ustawienie słupów latarni oraz zazielenienie terenu. W listopadzie planujemy nasadzenia wszystkich przewidzianych projektem drzew, krzewów i bylin – dodaje Adam Czarny, dyrektor projektu.

Od strony ul. Zachodniej pasaż będzie przebiegał obok Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Bliskie sąsiedztwo tej placówki ma sprzyjać organizowaniu
w pasażu cyklicznych wydarzeń kulturalnych. Meble miejskie, takie jak ławki i stojaki rowerowe, mają zachęcać do spędzania tu czasu wolnego. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, pasaż będzie dobrze doświetlony i zamontowany zostanie monitoring miejski.

Rozbudowa pasażu w kierunku placu Wolności oraz ul. Zachodniej ma ułatwić pieszym poruszanie się w tym rejonie śródmieścia Łodzi. Powstanie również skrót łączący podwórzec z placem Wolności.

W pasażu będzie ustanowiona strefa zamieszkania, dzięki czemu piesi będą mieli pierwszeństwo przed samochodami. Przez pasaż dopuszczony będzie dojazd samochodów dla mieszkańców posesji przy ul. Piotrkowskiej 3, placu Wolności 2 i ul. Zachodniej 54. Aby zapobiegać nielegalnym wjazdom, powstaną 2 automatyczne słupki drogowe chowane w posadzkę. Pilot do nich będzie w posiadaniu tylko osób upoważnionych. Przed siedzibą AOIA powstaną 3 miejsca parkingowe do tymczasowego parkowania, a w głębi pasażu 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Powierzchnia rozbudowanego pasażu Róży wyniesie ok. 3100 m kw., z czego zieleń zajmie ok. 700 m kw. Wartość inwestycji to 5,95 mln zł.

Zakończenie prac zaplanowane jest na wiosnę 2021 r.

Pasaż Róży docenili turyści

Przypomnijmy, że z okazji 15. urodzin Map Google, firma przyznała Złote Pinezki - wyróżnienie dla najbardziej docenionych przez użytkowników atrakcji turystycznych w każdym z województw. W województwie łódzkim nagrodę otrzymał Pasaż Róży. Powstał on w roku 2015 z przebudowanego podwórka przy ul. Piotrkowskiej 3. Na ścianach oficyn pojawiła się instalacja artystyczna Joanny Rajkowskiej, złożona z tysięcy kawałków drobno potłuczonych luster. Miejsce to szybko stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych Łodzi.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Polecane aktualności

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwały „śmieciowej”

Monika Pawlak / UMŁ

27 stycznia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona uchwale „śmieciowej”. Stosowne... więcej

Wiceprezydent Adam Pustelnik wraz z innymi gośćmi na konferencji prasowej -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Łódź przyjazna dla obcokrajowców

Jolanta Baranowska / UMŁ

Do Łodzi ściągnęli obcokrajowcy. Miasto wielokulturowe i otwarte na inne narodowości przygotowało... więcej

Prezydent Hanna Zdanowska

Co w tym roku znalazło się wśród miejskich licytacji WOŚP?

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

WOŚP w Łodzi! Wyjątkowe zwiedzanie Orientarium, sesja fotograficzna w Pasażu Róży, czy odlewy detali... więcej

Płyny dezynfekcyjne, przyłbice i maseczki dla szkół -  fot. Archiwum UMŁ

Straty budżetu Łodzi i wydatki na walkę z covid w 2020 r.

Jacek Słodziński / BPiNM

Łódź nadal czeka na rozstrzygnięcie trzeciej transzy dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji... więcej

Filia 73 Biblioteki Miejskiej w Łodzi -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

650 tys. zł z Budżetu Obywatelskiego na łódzkie biblioteki

Jacek Słodziński / BPiNM

Łodzianie wybrali 38 projektów do realizacji, w tym projekt bezpłatnego dostępu do e-booków na kwotę... więcej

Kontakt