Pracuje Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego

  • kategoria:
  • NGO

Po raz czwarty w tym roku spotkała się Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Głównymi tematami posiedzenia był Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 i Gminny Programu Rewitalizacji. Rozmawiano też o zmianach w procedurach konkursowych oraz inicjatywie 1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego. Posumowano ostatnią edycję Funduszu Wkładów Własnych i Miejskiego Programu Mikrograntów.

Rada ustaliła, iż opinie na temat obu programów wyda po zakończeniu konsultacji, w trybie obiegowym, gdy będą już znane postulaty zgłoszone przez organizacje w konsultacjach.

W dalszej części posiedzenia omówione zostały planowane zmiany w zasadach przeprowadzania otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. Są nimi m.in. wprowadzenie klauzuli antydyskryminacyjnej, która nakładać będzie na realizatorów zadań publicznych wymóg prowadzenia działań bez znamion dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej ze względu na: wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną. Ponadto, zmianie ulegnie zasada możliwości przedłużania terminu składania ofert w konkursie. Zgodnie z nową propozycją, przedłużenie terminu będzie możliwe do dnia upływu terminu składania ofert lub do dnia poprzedzającego ten dzień, a nie tak jak dotychczas, do momentu rozstrzygnięcia konkursu.

Udział w posiedzeniu wzięli również przedstawiciele Instytutu Spraw Obywatelskich,  którzy przedstawili inicjatywę dotyczącą przekazywania 1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego. Organizatorzy zachęcili m.in. do podpisania petycji w tej sprawie oraz zapoznania się z ekspertyzą Jakuba Wygnańskiego. Petycja dostępna jest na stronie https://instytutsprawobywatelskich.pl/1-procent-od-firm-podpisz-petycje/

W dalszej części posiedzenia, omówiono zakończone edycje Miejskiego Programu Mikrograntów (MPM) na przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 oraz III edycji Funduszu Wkładów Własnych (FWW). W ramach MPM, dofinansowane otrzymały 33 projekty złożone przez łódzkie organizacje pozarządowe. Nabór spotkał się z dużym zainteresowaniem - złożono 82 oferty. Do rozdysponowania były środki w wysokości 200 tys zł. Każde zadanie mogło otrzymać dofinansowanie nie większe niż 7 tys zł.  Z kolei, w ramach FWW, w roku bieżącym, Miasto Łódź wsparło 18 projektów kwotą 196 tys zł. Łączna wartość projektów, które uzyskały wsparcie ze strony Miasta wyniosła 942 tys zł.

Polecane aktualności

Ulica Wyścigowa -  fot. Archiwum UMŁ

Łódź buduje. Ulice gruntowe będą asfaltowe. W 2021 roku utwardzimy kolejne łódzkie ulice

Tomasz Walczak / UMŁ

Lista dróg gruntowych oczekujących na utwardzenie sukcesywnie się skraca. W tym roku planowana jest... więcej

W EC1 powstaje Ulica Żywiołów - to zaproszenie do zabawy, która rozwija i uczy!

EC1

Czy w Łodzi da się biec po orbicie? Gdzie pojawi się ogniowe tornado? Czy w sąsiedztwie centrum... więcej

Dominik Krzyżanowski, Tomasz Kacprzak, Leszek Kowalski

Rekordowa sprzedaż surowców wtórnych w 2020 roku

informacja prasowa: MPO Łódź

Ponad 12 tys. ton surowców trafiło do recyclingu w 2020 r. To dwukrotnie więcej niż w rok wcześniej.... więcej

Szczepienia przeciw COVID-19 w Łodzi

Zaszczep się w Bionanoparku

informacja: Bionanoparku

Komfortowe warunki, dogodne godziny szczepień i zagwarantowane bezpieczeństwo – Bionanopark ma... więcej

Wjazd w ul. Gdańską (wizualizacja)

Łódź rewitalizuje. Mieszkania, biura i hostel przy Manufakturze

Aleksandra Hac / UMŁ

Przed nami finał rewitalizacji ul. Ogrodowej, czyli remont trzech charakterystycznych, ceglanych... więcej

Kontakt