Łódź buduje ul. Wojska Polskiego: nowe tory, wyniesione przystanki, równe chodniki i jezdnia

Nowoczesny tramwaj to kręgosłup sprawnej komunikacji miejskiej i priorytetowy projekt obok rewitalizacji. Jednym z jego kluczowych elementów jest modernizacja torowiska na Wojska Polskiego

Wiceprezydent Adam Pustelnik i dyrektor Agnieszka Kowalewska–Wójcik na ul. Wojska Polskiego - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ
Na ul. Wojska Polskiego po remoncie będzie nowe torowisko i wyniesione perony przystankowe , fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

– Mimo pandemii, w Łodzi nieprzerwanie trwają intensywne prace przy budowie dróg i remontach kamienic. Nie zwalniamy tempa i - zgodnie z obietnicą - w końcówce roku ogłosiliśmy szereg kluczowych oraz długo wyczekiwanych przetargów np. na remont zajezdni Chocianowice i ul. Przybyszewskiego. Jednym z nich jest także przetarg na przebudowę ulicy Wojska Polskiego. Dzięki tej inwestycji tramwaje wrócą na Doły. Projekt ma zapewnione dofinansowanie z łódzkiego RPO. Nowoczesny tramwaj stanowi kręgosłup sprawnej komunikacji miejskiej. To dzisiaj w Łodzi priorytetowy projekt obok rewitalizacji - mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.

Aby nowoczesne tramwaje mogły jeździć po całym mieście, a nie wybranymi liniami, Łódź modernizuje kolejne torowiska, a jednym z nich jest właśnie ul. Wojska Polskiego. - Zbudujemy nie tylko nowe torowisko i wyniesione perony przystankowe. Położymy też nowe chodniki i ułożymy równą jezdnię, a na Dołach zmodernizujemy krańcówkę. Przebudujemy też gruntownie skrzyżowanie, na którym się znajdujemy – ulicy Wojska Polskiego z Franciszkańską. Projekt obejmuje nie tylko remont istniejącej linii, ale także jej rozbudowę. Tramwaj pojedzie dalej na północ, pod ulicą Inflancką do przystanku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obok zbudujemy parking typu park&ride. Całkowita długość trasy tramwajowej po przebudowie to ok. 4 km, natomiast nowa jezdnia w ciągu ul. Wojska Polskiego będzie miała długość 2 km. Wyremontujemy też kilkaset metrów ulic w układzie modernizowanych skrzyżowań – mówi Pustelnik.

Zarząd Inwestycji Miejskich złożył już wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane rozpoczęcie prac budowlanych dla tej inwestycji to czerwiec 2021 r., a ich zakończenie w 2023 r.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 74 mln zł.

– Będziemy działać w bardzo trudnym terenie m.in. po wyburzonych budynkach dawnej dzielnicy żydowskiej. Grunty, na których płożona jest ul. Wojska Polskiego są obszarami niebudowlanymi, stąd wiele wysiłku kosztowało nas opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji tego zadania. Tory tramwajowe będą przechodziły z północnej na południową stronę ul. Wojska Polskiego – będzie bezpiecznie i wygodnie. Pod obecnym torowiskiem znajduje się wodociąg, który również będzie wymieniony. Dodam, że w ramach tej inwestycji będziemy chronili starodrzew jaki się tu znajduje. Mam nadzieję, że pozyskamy dla miasta jak najlepszego wykonawcę, a tramwaj na Doły pojedzie w 2023 roku – dodaje dyrektor Agnieszka Kowalewska–Wójcik z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Inwestycja obejmuje przebudowę układu drogowo-torowego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Franciszkańskiej (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Strykowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę wodociągów wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Młynarskiej do al. G. Palki, a także w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego. Częścią tej inwestycji jest budowa parkingu park&ride w rejonie ul. Zmiennej.

Inwestycja obejmuje również przebudowę torowiska tramwajowego w ul. Strykowskiej do istniejącej krańcówki tramwajowej oraz budowę torowiska tramwajowego i nowej krańcówki w rejonie przystanku Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Łódź–Marysin. Zapewni to pełną integrację komunikacji miejskiej z pociągami ŁKA przyjeżdżającymi na stację Łódź–Marysin.

Torowisko od ul. Strykowskiej do Zielnej będzie przebiegało po północnej stronie ul. Wojska Polskiego. Od ul. Zielnej do Franciszkańskiej torowisko zostanie przeniesione na stronę południową. Przebudowane zostaną również zatoki autobusowe i perony tramwajowe.

Całkowita długość trasy tramwajowej, która zostanie przebudowana wynosi ok. 4 km, długość trasy drogowej w ciągu ul. Wojska Polskiego to ok. 2 km, przebudowa ulic bocznych w ramach skrzyżowań to ok. 600m.

W ramach inwestycji przewiduje się:

 • przebudowę i budowę torowisk tramwajowych wraz z pozostałym układem drogowym oraz z przebudową przystanków, peronów i budową wiat przystankowych;
 • przebudowę i budowę sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic;
 • przebudowę linii energetycznych niskiego i średniego napięcia;
 • przebudowę i budowę oświetlenia wraz z zasilaniem oraz systemem sterowania i monitoringu;
 • budowę i przebudowę systemu odwodnienia układu drogowego, w tym torowisk tramwajowych;
 • przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na odcinkach będących w kolizji z projektowanym układem torowo-drogowym;
 • przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej wysokoprężnej, średnioprężnej i niskoprężnej na odcinkach będących w kolizji z projektowanym układem torowo-drogowym;
 • przebudowę i zabezpieczenie sieci ciepłowniczych na odcinkach będących w kolizji z projektowanym układem torowo-drogowym;
 • przebudowę urządzeń teletechnicznych na odcinkach będących w kolizji z przeprojektowanym układem torowo-drogowym;
 • budowę obiektów inżynierskich (wiadukty drogowe, mury oporowe, szyby windowe z wyposażeniem);
 • wyburzenie budynków mieszkalnych;
 • przebudowę istniejącej podstacji trakcyjnej, zlokalizowanej przy ul. Smugowej wraz z kablami zasilającymi i powrotnymi;
 • przebudowę i budowę trakcyjnych linii kablowych;
 • przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych wraz z zasilaniem oraz z dostosowaniem do systemu sterowania ruchem i usunięcie kolizji wynikających z budowy sygnalizacji świetlnych;
 • rozbudowę systemu informacji pasażerskiej;
 • budowę tablic informacji pasażerskiej wraz z podłączeniem do istniejącego systemu informacji pasażerskiej;
 • budowę wiat przystankowych;
 • dostarczenie i montaż mebli miejskich.

Przebudowa jest częścią projektu, którego celem jest usprawnienie powiązań komunikacyjnych miasta oraz poprawa jakości usług publicznego transportu zbiorowego poprzez zintegrowanie go w jeden spójny metropolitalny system transportowy.


Projekt wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 492/18 z dnia 04.04.2018 r. i w dniu 10.07.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00.

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Osi priorytetowej III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 113 160 000,00 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania ze środków UE wynosi 73 950 000,00 PLN

Wojska Polskiego - wizualizacje

Polecane aktualności

Kapsuła Czasu w Manufakturze

Na rynku Włókniarek Łódzkich stanęła „Kapsuła Czasu”

Małgorzata Antczak / UMŁ

26 lutego na terenie Manufaktury, a dokładniej na Rynku Włókniarek Łódzkich stanie “Kapsuła... więcej

Remont torowisk w Łodzi

Modernizujemy łódzkie torowiska. Zmiany w komunikacji miejskiej od 1 marca

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W tym roku kolejne trasy łódzkich tramwajów zostaną odnowione. Do tej pory wyremontowaliśmy 55 km... więcej

Konferencja Prasowa

Łódź walczy ze smogiem. Półmetek składania wniosków o dotacje wymianę na pieców

Marcin Masłowski / UMŁ

W tegorocznym budżecie miasta na program przeznaczono 3 mln zł. Z dotacji w wysokości 7 tys. zł mogą... więcej

Prezydent Miasta Hanna Zdanowska na konferencji prasowej

Płać podatki w Łodzi i wygrywaj. Teraz opłaca się to jeszcze bardziej!

Kinga Rondio / UMŁ

Już od poniedziałku rozpoczynamy Loterię Podatkową dla Wszystkich Łodzian. 1 marca zarówno przez... więcej

Rewitalizacja na Pomorskiej

Łódź rewitalizuje. Zmieniamy ulicę Pomorską i kończymy inwestycję na ulicy Zachodniej

Tomasz Walczak / UMŁ

Rozpoczynają się kolejne prace rewitalizacyjne w centrum Łodzi. Tym razem poszerzenia doczeka się... więcej

Kontakt