Pytania, które Łódź chciała zadać podczas konsultacji unijnych dotacji na lata 2021/2027

Pytania, które chcieliśmy zadać i na które nie ma odpowiedzi. W okresie programowania 2014-2020 bardzo dużo środków unijnych popłynęło do Łodzi w trybie pozakonkursowym, dzięki czemu umożliwiono realizację szeregu bardzo ważnych i skomplikowanych inwestycji np. z zakresu rewitalizacji. Czy rząd lub władze Województwa Łódzkiego zamierzają przyznać dofinansowanie UE dla projektów Łodzi w trybie pozakonkursowym? Kiedy zapadną takie decyzje? Na jaką wartość środków UE w trybie pozakonkursowym może liczyć Łódź i jej mieszkańcy?

Pytania, które chcieliśmy zadać i na które nie ma odpowiedzi

Czy wartość alokacji RPO dla województwa łódzkiego jest ostateczna? W okresie programowania 2014-2020 środki w ramach RPO dla naszego województwa to ponad 2 256 mln euro. W okresie programowania 2021-2027 zaproponowane przez Ministerstwo środki z podstawowej alokacji to zaledwie 1 631 mln euro czyli zaledwie 72% tego czym dysponowaliśmy do teraz. Łódzkie spadło tym samym z 4 na 5 miejsce w zestawieniu wszystkich województw. W przeliczeniu alokacji na mieszkańca zajmujemy dopiero 10 miejsce.

  • Kiedy zaczną się prace nad kontraktem programowym? Czy kontrakt będzie konsultowany społecznie? Jak można się włączyć w konsultacje? Jak można zgłosić do niego projekty?
  • Jakie kryteria musi spełnić inwestycja, aby była dofinansowana w trybie pozakonkursowym? Kiedy trzeba zgłaszać propozycje takich projektów?
  • Dlaczego Umowa Partnerstwa nie zawiera mechanizmów wsparcia dla dużych miast takich jak Łódź?
  • Czy Łódzki Obszar Metropolitalny będzie uznany za obszar strategicznej interwencji?
  • Jakie projekty Województwo Łódzkie zgłosiło do Krajowego Planu Odbudowy? Z kim były konsultowane te inwestycje? Jak dokonano ich selekcji?
  • W jaki sposób zostaną rozdysponowane dodatkowe środki w ramach kontraktu programowego? Jakie inwestycje mogą liczyć na dofinansowanie w tym zakresie?
  • Kiedy należy spodziewać się pierwszych konkursów w ramach RPO i programów krajowych?
  • Czy rewitalizacja będzie mogła być dofinansowana? i na jakich zasadach?

Powiązane pliki

Polecane aktualności

36 bardzo dobrych projektów przygotowanych przez stowarzyszenia i fundacje, wsparliśmy finansowo w kolejnym konkursie grantowym

Sławomir Macias / Wydział Kultury

Są to festiwale, wydarzenia muzyczne, filmowe, działania edukacyjne i wiele innych. Część jest... więcej

12 firm - dużych graczy rynkowych będzie inwestować w Łodzi

BRP

Miasto intensywnie pracuje nad pozyskaniem kilkudziesięciu nowych inwestycji. Wkrótce w Łodzi... więcej

Rzeka Olechówka

Pracownicy ZWIK interweniowali z powodu zanieczyszczania ściekami rzeki Olechówki

Miłosz Wika / ZWiK

Mieszkańcy z okolic ulicy Transmisyjnej poinformowali o zmienionej barwie wody w rzece jak i... więcej

Konkurs dla start-upów - Konferencja

Konkurs dla start-upów – do wygrania 250.000 pln

Marcin Masłowski / UMŁ

W tym roku inicjatywę wspiera blisko 40 podmiotów, a wśród nich 5 największych łódzkich uczelni, a... więcej

Miejski podwórzec, awangardowe elewacje, zielone podwórka i pasaż Hilarego Majewskiego – metamorfoza ulicy Włókienniczej przyspiesza

M. Loeffler/ZIM, W. Markiewicz/UMŁ

Zdejmujemy zły urok z jednej z najbardziej zaniedbanych ulic w centrum i zmieniamy ją w wizytówkę... więcej

Kontakt