Konsultacje projektu Strategii Miasta Łódź Jutra

35 dni trwały konsultacje projektu Strategii Miasta Łódź Jutra. Wzięło w nich udział ok. 1500 osób, prawie 1.200 zgłosiło swoje uwagi. Łodzianie wzięli udział w 8 spotkaniach, a swoje opinie dodatkowo mogli wyrazić poprzez formularz papierowy w 59 filiach bibliotek a także przez formularz elektroniczny.

Strategia Miasta Łódź Jutra
Mieszkańcy wskazali także w jakie działania, związane z miastem, chcieliby się zaangażować, w myśl idei miasta tworzonego wspólnie.

- Otrzymaliśmy prawie 600 formularzy papierowych, oprócz tego wpłynęło prawie 500 formularzy elektronicznych a do tego zgłaszano wnioski podczas spotkań. Wypowiedzieli się mieszkańcy każdej dzielnicy miasta. Najbardziej aktywne były dwie grupy wiekowe: w przedziale 25 - 39 lat oraz 40 - 64. – informuje Katarzyna Dyzio, dyrektor Biura Aktywności Miejskiej.

Konsultacje i zebrane uwagi pozwolą na wprowadzenie zmian, wzbogacenie projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+.

Uwzględnionych w całości lub w części zostało 82% zgłoszonych przez mieszkańców uwag. Kolejne 16% to uwagi, które będą dalej analizowane i mogą być wprowadzone na dalszym etapie tworzenia strategii  (np. przy powstawaniu konkretnych polityk dotyczących jakiegoś jednego obszaru funkcjonowania miasta), zaledwie 2% uwag nie zostało uwzględnionych w dokumencie strategii.

- Najwięcej uwag dotyczyło czterech obszarów. Zdaniem mieszkańców, Łódź realizując tę strategię, powinna rozwijać się w kierunku – ekologii, zwiększania terenów zielonych, rewitalizacji oraz rozwoju transportu zbiorowego a także zapewnienia komfortu poruszania się pieszych oraz rowerzystów – mówi Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Rozwoju i Strategii UMŁ.

Mieszkańcy wskazali także w jakie działania, związane z miastem, chcieliby się zaangażować, w myśl idei miasta tworzonego wspólnie.

I tak były to:

- działania związane z zielenią (sadzenie, pielęgnacja, rozwój terenów zielonych)

- ekologia (m. in. zarządzanie wodą w mieście)

- działania partycypacyjne (współdecydowanie o mieście)

- uczestnictwo i zaangażowanie w życie kulturalne

- aktywne dbanie o czystość w mieście.

Raport z konsultacji pojawi się na stronie urzędu miasta najpóźniej we wtorek 2 marca. Przyjęte uwagi, uwzględnione zostaną w dokumencie strategii. Ten nowy dokument, z uwagami, będzie konsultowany jeszcze raz, tym razem nie tylko z mieszkańcami, ale z różnymi instytucjami, czy gminami ościennymi.

Dopiero po tych kolejnych konsultacjach powstanie ostateczna forma dokumentu, który na koniec – zostanie przedstawiona radnym podczas sesji Rady Miejskiej.

 

 

Polecane aktualności

Zamiast osiedli będą leśne parki

Aleksandra Hac / BRP

Łódź wycofuje ze sprzedaży tereny na Złotnie i Andrzejowie. Działki szykowane pod domy jednorodzinne... więcej

Ulica Traktorowa

Łódź Buduje. Osiem firm chce przebudować ulicę Traktorową

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ostatnie tygodnie obfitują w otwarcia ofert na realizację kluczowych miejskich inwestycji w Łodzi.... więcej

Ostatni tydzień prac torowych na ul. Przybyszewskiego

Dobiega końca naprawa torowiska na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Przybyszewskiego.  Torowcy MPK -... więcej

Szczepienia w Bionanoparku

Wolontariusze potrzebni do powszechnych punktów szczepień w Łodzi

Jolanta Baranowska / UMŁ

Miasto przygotowuje 3 powszechne punkty szczepień, w których od 26 kwietnia ma być szczepione od 500... więcej

W hołdzie bohaterom powstania w getcie warszawskim. Żółte żonkile symbolem pamięci

Tomasz Walczak/UMŁ

19 kwietnia 1943 roku to data wybuchu powstania w getcie warszawskim, które było pierwszą tak duża... więcej

Kontakt