Opłaty za odpady - zmiana stawki od 1 marca

Przypominamy, że od 1 marca 2021 r. obowiązuje nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych - 34 zł za jednego mieszkańca.

Posortowane butelki PET w łódzkiej sortowni przy ul. Sanitariuszek -  fot. Radosław Jóźwiak / Archiwum UMŁ
Posortowane butelki PET w łódzkiej sortowni przy ul. Sanitariuszek , fot. Radosław Jóźwiak / Archiwum UMŁ

30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę nr XXXV/1136/20 dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkanych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 270).

Zgodnie z uchwałą dla nieruchomości zamieszkanej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która od 1 marca 2021 r. wynosi 34 zł za jednego mieszkańca.

W związku ze zmianą wysokości stawek opłaty:

  • jeżeli właściciel nieruchomości złożył deklarację – otrzyma zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji (art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
  • jeżeli nastąpiła zmiana innych niż stawka danych stanowiących podstawę ustalenia opłaty (np. liczba osób zamieszkujących nieruchomość) - właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
    i porządku w gminach).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie:

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/czyste-miasto/gospodarka-odpadami/

oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Łodzi (https://bip.uml.lodz.pl) pod hasłem „Opłata za gospodarowanie odpadami”.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Oddziału Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Wydziału Finansowego w Departamencie Finansów Publicznych – tel. 42 638-44-44 (mail: w.finansowy@uml.lodz.pl)

Polecane aktualności

Zamiast osiedli będą leśne parki

Aleksandra Hac / BRP

Łódź wycofuje ze sprzedaży tereny na Złotnie i Andrzejowie. Działki szykowane pod domy jednorodzinne... więcej

Ulica Traktorowa

Łódź Buduje. Osiem firm chce przebudować ulicę Traktorową

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ostatnie tygodnie obfitują w otwarcia ofert na realizację kluczowych miejskich inwestycji w Łodzi.... więcej

Ostatni tydzień prac torowych na ul. Przybyszewskiego

Dobiega końca naprawa torowiska na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Przybyszewskiego.  Torowcy MPK -... więcej

Szczepienia w Bionanoparku

Wolontariusze potrzebni do powszechnych punktów szczepień w Łodzi

Jolanta Baranowska / UMŁ

Miasto przygotowuje 3 powszechne punkty szczepień, w których od 26 kwietnia ma być szczepione od 500... więcej

W hołdzie bohaterom powstania w getcie warszawskim. Żółte żonkile symbolem pamięci

Tomasz Walczak/UMŁ

19 kwietnia 1943 roku to data wybuchu powstania w getcie warszawskim, które było pierwszą tak duża... więcej

Kontakt