Opłaty za odpady - zmiana stawki od 1 marca

Przypominamy, że od 1 marca 2021 r. obowiązuje nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych - 34 zł za jednego mieszkańca.

Posortowane butelki PET w łódzkiej sortowni przy ul. Sanitariuszek -  fot. Radosław Jóźwiak / Archiwum UMŁ
Posortowane butelki PET w łódzkiej sortowni przy ul. Sanitariuszek , fot. Radosław Jóźwiak / Archiwum UMŁ

30 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę nr XXXV/1136/20 dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkanych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 270).

Zgodnie z uchwałą dla nieruchomości zamieszkanej, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która od 1 marca 2021 r. wynosi 34 zł za jednego mieszkańca.

W związku ze zmianą wysokości stawek opłaty:

  • jeżeli właściciel nieruchomości złożył deklarację – otrzyma zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji (art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
  • jeżeli nastąpiła zmiana innych niż stawka danych stanowiących podstawę ustalenia opłaty (np. liczba osób zamieszkujących nieruchomość) - właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
    i porządku w gminach).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie:

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/czyste-miasto/gospodarka-odpadami/

oraz w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Łodzi (https://bip.uml.lodz.pl) pod hasłem „Opłata za gospodarowanie odpadami”.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Oddziału Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Wydziału Finansowego w Departamencie Finansów Publicznych – tel. 42 638-44-44 (mail: w.finansowy@uml.lodz.pl)

Polecane aktualności

36 bardzo dobrych projektów przygotowanych przez stowarzyszenia i fundacje, wsparliśmy finansowo w kolejnym konkursie grantowym

Sławomir Macias / Wydział Kultury

Są to festiwale, wydarzenia muzyczne, filmowe, działania edukacyjne i wiele innych. Część jest... więcej

12 firm - dużych graczy rynkowych będzie inwestować w Łodzi

BRP

Miasto intensywnie pracuje nad pozyskaniem kilkudziesięciu nowych inwestycji. Wkrótce w Łodzi... więcej

Rzeka Olechówka

Pracownicy ZWIK interweniowali z powodu zanieczyszczania ściekami rzeki Olechówki

Miłosz Wika / ZWiK

Mieszkańcy z okolic ulicy Transmisyjnej poinformowali o zmienionej barwie wody w rzece jak i... więcej

Konkurs dla start-upów - Konferencja

Konkurs dla start-upów – do wygrania 250.000 pln

Marcin Masłowski / UMŁ

W tym roku inicjatywę wspiera blisko 40 podmiotów, a wśród nich 5 największych łódzkich uczelni, a... więcej

Miejski podwórzec, awangardowe elewacje, zielone podwórka i pasaż Hilarego Majewskiego – metamorfoza ulicy Włókienniczej przyspiesza

M. Loeffler/ZIM, W. Markiewicz/UMŁ

Zdejmujemy zły urok z jednej z najbardziej zaniedbanych ulic w centrum i zmieniamy ją w wizytówkę... więcej

Kontakt