Konkurs na publikacje związane z Łodzią ogłoszony

Wydział Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wydawania w 2021 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

Publikacje dofinansowane przez Miasto Łódź -  fot. Szymon Stankiewicz | Wydział Kultury
Publikacje dofinansowane przez Miasto Łódź , fot. Szymon Stankiewicz | Wydział Kultury

Celem zadań ma być wydawanie w 2021 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, a w szczególności: 1) oryginalnych utworów literackich łódzkich autorów, w tym tomów poezji; 2) wydawnictw dokumentujących działalność łódzkich instytucji, stowarzyszeń, organizacji, grup artystycznych, twórców bądź ludzi związanych z kulturą Łodzi; 3) wydawnictw związanych z dziedzictwem kulturowym Łodzi, w tym mniejszości narodowych; 4) almanachów, ksiąg zbiorowych, druków ulotnych i specjalnych (m.in.: reprintów, planów, map, przewodników kulturalnych) związanych z kulturą dawnej lub współczesnej Łodzi; 5) wydawnictw badawczych i analitycznych o tematyce związanej z obszarem kultury w Łodzi. Celem zadania jest wsparcie w publikacji, promocja publikacji i twórców związanych z Łodzią, publikacja badań naukowych dotyczących kultury w Łodzi.

Proponowane zadania powinny być spójne z „Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi”, „Programem wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi”.
Tomiki poezji muszą stanowić w pełni opracowaną pozycję wydawniczą, uwzględniającą rygory kompozycji graficznej i edycyjnej oraz ewentualny podział na cykle.
Przykładowe oczekiwane rezultaty i wskaźniki:
1. Liczba wydanych egzemplarzy papierowych.
2. Liczba wyprodukowanych nośników z publikacją.
3. Liczba publikacji elektronicznych wraz z osadzeniem ich na konkretnych stronach internetowych, portalach, bazach wiedzy, itd.
4. Liczba udostępnień bibliotekom, instytucjom, miejscom umożliwiającym odbiorcom zapoznanie się z publikacjami.
5. Zasięg zaplanowanej promocji publikacji, w tym z uwzględnieniem promocjiw Internecie.
6. Sposób i metody dotarcia do czytelników i odbiorców publikacji.
7. Zwiększenie wiedzy wśród mieszkańców Łodzi w zakresie tematyki podjętej w publikacji.

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE!

  1. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków).
  2. Każdy oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty w konkursie. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego oferenta, wszystkie oferty podlegają odrzuceniu przed oceną formalną.
  3. Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod linkiem BIP >>>

Termin składania ofert upływa 9 kwietnia 2021 roku o godz. 15:00.

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 42 638-43-92, 42 638-53-64 lub 42 638-43-56, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym 
bip.uml.lodz.pl oraz na Portalu Urzędu Miasta Łodzi uml.lodz.pl/ngo

Polecane aktualności

Trasa Górna

W 2023 r. dojedziemy Trasą Górna do autostrady A1

Małgorzata Loeffler / ZIM

W 2023 r. dojedziemy Trasą Górna do autostrady A1. Znamy oferty w przetargu na wybudowanie 5, 7... więcej

Zostań opiekunką medyczną

Chcesz mieć pewną pracę? Zostań opiekunką medyczną.

Jolanta Baranowska / UMŁ

Zapewniamy bezpłatny kurs, stypendium, a po szkoleniu – zatrudnienie. Szukamy Pań, które chciałyby... więcej

Senioralia 2021

200 wydarzeń zaplanowano na SENIORALIA 2021

Jolanta Baranowska / UMŁ

15 maja wystartuje kolejna edycja Łódzkich Senioraliów – dwóch tygodni wydarzeń dla seniorów... więcej

Koncert: Polish Camerata Swojemu Miastu – Arcydzieła W.A. Mozarta -  mat. organizatorów

Dodajemy skrzydeł muzycznej Łodzi

Sławomir Macias / UMŁ

Organizatorzy tegorocznych wydarzeń muzycznych otrzymają niemal pół miliona złotych z budżetu... więcej

VII Łódzkie Senioralia – online i w plenerze

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Już 15 maja wystartuje kolejna edycja Łódzkich Senioraliów – dwóch tygodni wydarzeń dla seniorów... więcej

Kontakt