Otwarty konkurs ofert na badania diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dotyczącego badań diagnozujących potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.

Rodzaj zadania: przeprowadzenie badań diagnozujących potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.Przeprowadzenie badań diagnozujących potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.

Cel zadania:

Realizacja kompleksowego projektu opartego na zróżnicowanych metodach badawczych mającego na celu analizowanie procesów związanych z edukacją kulturalną, w których uczestniczą różnorodne podmioty zarówno z sektora kultury, jak i oświaty oraz uczestnicy działań edukacyjnych na terenie Łodzi. Wyniki badań mają służyć ewaluacji i doskonaleniu Programu oraz przynosić użyteczną wiedzę jego realizatorom. Badania mają również na celu
diagnozę wybranych zagadnień i stanu edukacji kulturalnej w kontekście pandemii COV-19 na terenie Łodzi – w zakresie objętym Programem wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.

Główne cechy realizacji zadania:

Zadanie realizowane różnymi metodami badawczymi; we współpracy z badaczami lub zespołami badawczymi specjalizującymi się w socjologii kultury, edukacji kulturowej/kulturalnej.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania –  130 000, 00 zł

Termin realizacji: 15 kwietnia – 30 listopada 2021 r.

Oczekiwane rezultaty i wskaźniki:

  1. Liczba przeprowadzonych badań diagnozujących.
  2. Liczba przygotowanych raportów diagnostycznych z badań.
  3. Liczba rekomendacji dla kolejnego okresu programowania.
  4. Pozyskanie i zwiększenie zakresu wiedzy związanego z przedmiotem badań.
  5. Liczba osób objętych badaniami na terenie Łodzi.
  6. Liczba opracowań na potrzeby Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi modelu ewaluacyjnego opartego na zróżnicowanych metodach badawczych i ewaluacyjnych.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajduje się pod poniższym linkiem BIP >>>

Polecane aktualności

Mieszkańcy domów pomocy społecznej będą mogli korzystać z wyjść poza teren placówki oraz spotykać się z bliskimi

Mieszkańcy domów pomocy społecznej będą mogli korzystać z wyjść poza teren placówki oraz spotykać się z bliskimi

Jolanta Baranowska / UMŁ

Przygotowane zostały wytyczne, na podstawie których mieszkańcy łódzkich domów pomocy społecznej będą... więcej

Na wiosnę zakwitły łódzkie ogrody

Na wiosnę zakwitły łódzkie ogrody

M. Loeffler / ZIM, W. Markiewicz / UMŁ

Jak wygląda zabytkowy ogród pałacu Izraela Poznańskiego po odnowie i kiedy będziemy mogli odwiedzić... więcej

Wiosenne zajęcia MOSiR

MOSiR Łódź przygotował nową ofertę zajęć sportowych i rekreacyjnych online i na świeżym powietrzu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łódź przygotował nową ofertę wiosennych zajęć sportowych i... więcej

Międzynarodowego Kongresu Regeneracja Miast Przemysłowych - plakat

Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast Przemysłowych

informacja prasowa

Jak zachować trwałą zdolność rozwoju współczesnego miasta odwołując się do jego dziedzictwa i w... więcej

 -  Fot. UMŁ

Nietypowa resocjalizacja. Cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej posprzątany przez podopiecznych łódzkiego kuratora

Tomasz Walczak / BRP

Od 2018 roku podopieczni Kuratora Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w ramach prac resocjalizacyjnych... więcej

Kontakt