Zapobieganie zespołowi słabości u osób 70+ - zaproszenie do udziału w projekcie badawczym

Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w Projekcie POSITIVE. Głównym celem projektu jest udostępnienie Państwu narzędzi umożliwiających usprawnienie procesu leczenia i zapobiegania zespołowi słabości (frailty). Zespół słabości jest stanem poprzedzającym niepełnosprawność rozumianą jako zależność od pomocy innych osób.

 -  CC0 license
fot. , CC0 license

Państwa udział w badaniu będzie trwał 6 miesięcy. Szacuje się, że do badania zostanie zakwalifikowane 50 osób, które ukończyły 70 rok życia wraz z ich osobą bliską.

Wielokierunkowe testy związane z oceną stanu funkcjonalnego będą przeprowadzone wśród wszystkich uczestników na 3 etapach – podczas rekrutacji, po 3 miesiącach oraz po 6 miesiącach. Wizyty kontrolne trwają ok. 2 godziny. Wśród połowy uczestników dane z urządzeń monitorujących oraz dane z badań kontrolnych będą rejestrowane również w domu, gdzie zostanie zainstalowany zestaw czujników, który umożliwi lekarzowi śledzenie zmiennych istotnych pod względem ryzyka wystąpienia zespołu słabości.

POTENCJALNE KORZYŚCI
W ramach prowadzonego projektu uczestnicy zostaną zbadani wielokierunkowo, z wykorzystaniem testów wchodzących w skład Całościowej Oceny Geriatrycznej. Wyniki przeprowadzonego badania mogą przyczynić się do szybkiego identyfikowania osób zagrożonych pogorszeniem sprawności funkcjonalnej oraz rozwoju zespołu słabości poprzez natychmiastową interwencję związaną z dostosowaniem leczenia, zaleceniami żywieniowymi, wdrożeniem odpowiedniego poziomu aktywności fizycznej dostosowanej do stanu zdrowia uczestnika oraz w razie potrzeby kierowaniem do specjalisty. Osoby, u których zainstalowany zostanie domowy System POSITIVE będą dodatkowo kontrolowane w okresach pomiędzy wizytami oraz dzięki aplikacji będą miały możliwość ciągłego kontaktu z lekarzem.

DOBROWOLNY UDZIAŁ W BADANIU
Udział w projekcie badawczym jest dobrowolny. Mogą Państwo zrezygnować/wycofać zgodę na uczestnictwo na każdym etapie badania bez negatywnych konsekwencji czy wpływu na dalszy proces leczenia. Mogą Państwo skonsultować swój udział w badaniu ze swoim lekarzem, rodziną lub przyjaciółmi przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Uczestnictwo w badaniu jest nieodpłatne i nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

 

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w badaniu lub uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu: poniedziałek-piątek, godz. 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu: 887-864-054.

Polecane aktualności

17 nowych, ekologicznych śmieciarek będzie odbierać odpady od łodzian

informacja prasowa

Pierwsze z pojazdów będzie można zobaczyć na ulicach Łodzi już w sierpniu. Kolejne dojadą do nas w... więcej

"Jestem" -  M. Pulik

Jubileuszowy, 10. Festiwal "Retroperspektywy" w Łodzi

Sławomir Macias / UMŁ

Pokaz pracy Thomasa Richardsa, legendarnego kontynuatora działań Jerzego Grotowskiego, premierowe:... więcej

Sierpniowe zmiany w komunikacji miejskiej w Łodzi

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Otwarcie ul. Rewolucji, remont torowiska na Politechniki oraz powrót na stałe trasy to powody zmian... więcej

Remont KMP

Wystartowała generalna przebudowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Małgorzata Loeffler / ZIM

Odnowione elewacje i przebudowane wnętrza – wystartowała generalna przebudowa siedziby Komendy... więcej

Karta Łodzianina

Już 150 tys. osób korzysta z Karty Łodzianina

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Do kina lub teatru, na basen, do restauracji, na zakupy lub do lekarza – Kartę Łodzianina warto... więcej

Kontakt