Pamiętamy o Katyniu

13 kwietnia, na pamiątkę ujawnienia masowych mordów oficerów polskich w 1940 roku, obchodzony jest jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Przed Pomnikiem Katyńskim w Łodzi zapłonął znicz pamięci i zostały złożone kwiaty.W imieniu władz miasta kwiaty złożyła wiceprezydent Joanna Skrzydlewska.

Zbrodnia Katyńska, której ofiarą padło blisko 22 tys. polskich oficerów,była działaniem niezrozumiałym nawet na gruncie „logiki” terroru stalinowskiego. Być może władzami ZSRR kierowało poczucie zemsty za przegraną wojnę polsko-bolszewicką, albo też rolę odegrała niezłomna postawa Polaków wobec pojawiających się propozycji współpracy z władzą sowiecką.

Egzekucje, których dokonywali funkcjonariusze NKWDtrwały od kwietnia do maja 1940 roku. Masowe groby ofiar znajdują się w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Piatichatkach, Bykowni i Kuropatach.

Wśród zamordowanych znajdowało się prawdopodobnie ok. 1200 osób związanych z Łodzią i przedwojennym województwem łódzkim, a pośród nich połowę stanowili policjanci.

Prawda o Katyniu ukrywana była przez cały okres trwania PRL. Funkcjonowało tzw. kłamstwo katyńskie, polegające na przypisywaniu zbrodni Niemcom. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze ZSRR przyznały, że zbrodnię popełniło NKWD.

Przy ciałach zmordowanych jeńców, ekshumowanych przez Niemców, odnaleziono 22 pamiętniki pisane od początku uwięzienia aż do samego tragicznego końca. Zostały one odczytane, a kopie znalazły się w posiadania polskiego podziemia i przekazane do Londynu.

 

Największe wrażenie robią notatki sprzed samej egzekucji. Pułkownik Adam Solski tak pisał 9 kwietnia 1940 roku:

„Piąta rano. Od świtu dzień zaczął się szczególnie. Wyjazd karetką więzienną w celkach (straszne!). Przywieziono nas gdzieś do lasu; coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano mi zegarek, na którym była godzina 6.30 (8.30). Pytano o obrączkę, którą (…). Zabrano ruble, pas główny, scyzoryk…” – na tym relacja się urywa.

 

W Łodzi, z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, przy ul. Łąkowej w pobliżu kościoła pw. Matki Boskiej Zwycięskiej, 16 września 1990 roku odsłonięto pierwszy pomnik stojący na otwartej przestrzeni, upamiętniający ofiary zbrodni katyńskiej. Poświęcenia monumentu dokonał biskup łódzki Władysław Ziółek w asyście ks. Zdzisława Peszkowskiego, ocalałego więźnia Kozielska, wdów katyńskich oraz duchownych wyznań ewangelickiego, prawosławnego i mojżeszowego.

W kolejnych latach przy pomniku odsłonięto tablice epitafijne poświęcone ok. 400 ofiarom zbrodni katyńskiej. Od tego czasu pod pomnikiem odbywają się regularnie uroczystości upamiętniające pomordowanych.

 

 

 

Polecane aktualności

17. MTT

17. edycja Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi

Dziś rozpoczyna się nabór prac do 17. edycji Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Centralnym Muzeum... więcej

Mediateka

Łódź buduje Mediatekę

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ogród różany, szklane atrium, galeria, rodzinna kawiarnia i multimedialne sale, czyli jak powstaje... więcej

Od soboty ponownie przejedziemy ul. Obywatelską

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Zakończenie prac przy ciepłociągu, pozwoli ponownie przywrócić ruch w jednym kierunku po... więcej

Księży Młyn -  Stefan Brajter

Łódź buduje Księży Młyn

Małgorzata Loeffler / ZIM

Półmetek prac w kolejnych famułach, a w nich poczta, świetlica dla najmłodszych, pracownie twórcze i... więcej

Łódź edu kul | pakiet #chodzioDOSTĘPNOŚĆ

Elżbieta Maciejewska / Wydział Kultury

Wydział Kultury UMŁ zainicjował powstanie cyklu wydarzeń oraz pakietu edukacyjnego, adresowanego do... więcej

Kontakt