Konkurs ofert dla NGO na rezydencje artystyczne ogłoszony

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - rezydencji artystycznych w Łodzi.

 -  materiały organizatora
Słuchanie Starego Polesia, projekt realizowany w 2020 roku przez Stowarzyszenie Radio Kapitał , materiały organizatora

Rodzaj zadania: Rezydencje artystyczne w Łodzi

Cele zadania: realizacja programu rezydencyjnego artystów spoza Łodzi opartego na twórczej wymianie doświadczeń i idei, upowszechnianiu kultury i sztuki, powinna być zgodna z „Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. Cel strategiczny: Talenty, cel operacyjny: Wsparcie uznanych twórców kultury.

Główne cechy i przykładowe rezultaty: Zadanie polega na przeprowadzeniu w roku 2021 pobytów rezydencyjnych na terenie Miasta Łodzi artystów reprezentujących w szczególności takie dziedziny sztuki jak: sztuki wizualne, muzyka, sound art, taniec, performance, choreografia, literatury, architektura, film, teatr,etc.

Przykładowe oczekiwane rezultaty i wskaźniki:
1. Liczba jednoosobowych pobytów rezydencyjnych na terenie Miasta Łodzi.
2. Liczba nowych dzieł, wydarzeń lub działań artystycznych opartych na oryginalnym pomyśle, wymianie wiedzy, doświadczeniu lub praktyk.
3. Liczba odbiorców dzieł, wydarzeń lub działań.

Termin realizacji: 1 lipca – 31 grudnia 2021r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań – 50.000,00 zł.
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w konkursie. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego oferenta, wszystkie oferty podlegają odrzuceniu przy ocenie formalnej.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się pod poniższym linkiem BIP>>>

Polecane aktualności

17 nowych, ekologicznych śmieciarek będzie odbierać odpady od łodzian

informacja prasowa

Pierwsze z pojazdów będzie można zobaczyć na ulicach Łodzi już w sierpniu. Kolejne dojadą do nas w... więcej

"Jestem" -  M. Pulik

Jubileuszowy, 10. Festiwal "Retroperspektywy" w Łodzi

Sławomir Macias / UMŁ

Pokaz pracy Thomasa Richardsa, legendarnego kontynuatora działań Jerzego Grotowskiego, premierowe:... więcej

Sierpniowe zmiany w komunikacji miejskiej w Łodzi

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Otwarcie ul. Rewolucji, remont torowiska na Politechniki oraz powrót na stałe trasy to powody zmian... więcej

Remont KMP

Wystartowała generalna przebudowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Małgorzata Loeffler / ZIM

Odnowione elewacje i przebudowane wnętrza – wystartowała generalna przebudowa siedziby Komendy... więcej

Karta Łodzianina

Już 150 tys. osób korzysta z Karty Łodzianina

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Do kina lub teatru, na basen, do restauracji, na zakupy lub do lekarza – Kartę Łodzianina warto... więcej

Kontakt