Łódź zaprasza Białorusinów

Łódź czeka na Białorusinów i zaprasza do inwestowania w naszym mieście białoruskie firmy.

Biało-czerwono-białe flagi z Pogonią załopotały przed Urzędem Miasta Łodzi. To nawiązujący do historycznych proporców wariant flagi używany przez demokratyczną opozycję.
Biało-czerwono-białe flagi z Pogonią załopotały przed Urzędem Miasta Łodzi. To nawiązujący do historycznych proporców wariant flagi używany przez demokratyczną opozycję.

- Łódź od zawsze była miastem otwartym. Ziemię Obiecaną budowali przybysze z całej Europy i świata. Niektórzy to właśnie tu uciekali przed prześladowaniami, represjami, wiele osób w naszym mieście zaczynało swoje nowe życie. Dlatego w związku z ostatnimi wydarzeniami na Białorusi, zaostrzającymi się represjami totalitarnego rządu prezydenta Łukaszenki, chcę powiedzieć wszystkim Białorusinom: zapraszamy, czekamy na Was, w Łodzi będziecie wolni i bezpieczni. Łódź jest miastem wolności, miastem szans i możliwości. W Łodzi jest praca, przyjazne koszty życia, jest kreatywna  interesująca i dobra atmosfera. Zapraszamy. Zostańcie u nas na dłużej lub przyjedźcie na próbę,  przeczekać ten najtrudniejszy czas. W Łodzi mieszka już ponad 50 tysięcy naszych sąsiadów ze Wschodu, mam nadzieję, że Wam się tu spodoba i poczujecie się jak u siebie w domu. – Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi

 

- Zapraszamy wszystkie białoruskie firmy. Są biura, a urzędnicy pomogą we wszystkim – tak jak pomagają łódzkim, polskim i zagranicznym firmom. Nie będziecie tu sami, bo firmy białoruskie już przenoszą działalność do Łodzi. Miesiąc temu witaliśmy w naszym mieście  firmę Godel Technologies. Liczymy, że jej śladem zjawią się w naszym mieście kolejne firmy. I kolejni pracownicy. Przypomnę tylko, że Urząd Miasta Łodzi przygotował specjalne informatory dla obcokrajowców, którzy postanowią zamieszkać w Łodzi. Poradniki zatytułowane: „Pierwsze kroki”; „Studiuj w Łodzi” oraz  „Zostań w Łodzi”  stanowią kompendium wiedzy w zakresie obowiązującego prawa, ochrony zdrowia, edukacji oraz różnych aspektów pracy i życia w mieście. Miasto planuje od 1 lipca między innymi uruchomienie bezpłatnych kursów języka polskiego oraz wdrożenie pakietu działań integracyjnych. Odpowiedzialne będą za to organizacje pozarządowe. Poszukiwani są także partnerzy, którzy przygotują kampanię promującą ofertę edukacyjną łódzkich uczelni za granicą - ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Ukrainy i Białorusi. Zapraszamy do Łodzi. Mieszkajcie, pracujcie, zakładajcie rodziny, zostańcie. – Adam Pustelnik, wiceprezydent Miasta Łodzi

 


Dodatkowe informacje:

W Łodzi powstanie centrum dla obcokrajowców. Bardzo ważne jest, aby wspierać mieszkanki i mieszkańców, którzy zdecydowali się, że Łódź będzie ich nowym domem. Działalność centrum będzie opierać się na prowadzeniu Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców.

W Łódzkim Centrum Wielokulturowym obcokrajowcy otrzymają wszystkie najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania w naszym mieście. Obcokrajowcy uzyskają również porady prawne, wsparcie psychologiczne a także wsparcie w sytuacji doświadczenia przemocy lub dyskryminacji. Będą również zaplanowane różne kursy, w tym również zajęcia z języka polskiego.

Łódzkie Centrum Wielokulturowe będzie mieć swoją stronę internetową i będzie dostępne dla mieszkanek i mieszkańców pięć dni w tygodniu, z czego przynajmniej dwa razy w godzinach popołudniowych. Co najmniej raz w miesiącu będzie czynne również w weekend.

Istotne jest, że obcokrajowcy będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia indywidualnego asystenta mówiącego w jednym z czterech języków: angielskim, ukraińskim, białoruskim lub rosyjskim.

Kluczowe jest również aktywizowanie cudzoziemców i mniejszości narodowych i etnicznych do udziału w inicjatywach i informowanie o projektach realizowanych
w Łodzi, a także wycieczki turystyczne po Łodzi w językach dostosowanych do potrzeb uczestników.

 

 

Лодзь запрашае беларусаў

Лодзь чакае беларусаў і запрашае беларускія кампаніі інвеставаць у наш горад.

 

Асьвядчэньне мэра горада Лодзі Ханны Зданоўскай.

Шаноўнае спадарства,

Лодзь заўсёды была прыязным горадам, Абяцаную Зямлю будавалі людзі, якія прыяжджалі не толькі з краінаў Еўропы, а таксама з цэлага сьвету. Некаторыя з іх уцякалі ад рэпрэсій і перасьледу, шмат асобаў пачыналі ў нашым горадзе новае жыцьцё.

Таму ў сувязі з апошнімі падзеямі ў Беларусі, з паглыбленьнем рэпрэсій таталітарнага рэжыму прэзідэнта Лукашэнкі, я хачу звярнуцца да ўсіх  беларусаў: запрашаем і чакаем Вас, у Лодзі Вы будзеце на волі і ў бясьпецы.

Лодзь – гэта горад свабоды, шансаў і новых мажлівасьцяў. У Лодзі ёсць праца, прыязныя кошты жыцьця, а галоўнае – крэатыўная атмасфера, якая здольная зацікавіць Вас.

Запрашаем Вас.

Заставайцеся ў нас даўжэй альбо прыяжджайце паспрабаваць, перачакаць гэты складаны час. У Лодзі жыве ўжо больша за 50 000 нашых суседзяў з Усходу, спадзяюся, што Вам таксама ў нас спадабаецца, і адчуеце сябе, як дома.

Адам Пустэльнік, віцэ-мэр горада Лодзі.

-  Запрашаем да нас беларускія прадпрыемствы. Мы прапаноўваем офісныя памяшканьні, а працаўнікі дзяржаўных устаноў дапамогуць з фармальнасьцямі, так як дапамагаюць лодзьскім, польскім і замежным прадпрыемствам.

-  Не застанецеся ў адзіноце, беларускія фірмы ўжо пераносяць сваю дзейнасьць у Лодзь. У мінулым месяцы мы віталі ў нашым горадзе фірму Godel Technologies. Спадзяюся, што ўсьлед за імі ў нашым горадзе з’явяцца наступныя прадпрыемствы. І наступныя працаўнікі.

-  Хачу ўзгадаць, што Адміністрацыя горада Лодзі прыгатавала спецыяльныя інфармацыйныя бюлетэні для іншакраёўцаў, якія пастановяць застацца ў Лодзі. Такія дапаможнікі як “Першыя крокі”, “Вучыся ў Лодзі” ці “Заставайся ў Лодзі”, з’яўляюцца крыніцай ведаў пра абавязковыя нормы права, аховы здароўя, адукацыі, а таксама іншых асьпектаў працы і жыцьця ў горадзе.

-  Колькасьць асобаў, якія прыяжджаюць да Лодзі, расьце штогод. Пераважна гэта носьбіты ўкраінскай і рускай мовы, але значную частку складаюць таксама грамадзяне іншых краін. Згодна з статыстычнымі дадзенымі, на сталай аснове  ў Лодзі знаходзяцца каля 50 000 асобаў з Беларусі і Украіны, дадаткова у дадзеным акадэмічным годзе ў лодзкіх навучальных установах зарэгістравана каля 2000 студэнтаў з Беларусі і Украіны.

-  Улады горада плануюць стварэньне курсаў польскай мовы, а таксама распрацоўку інтэграцыйнага пакету. За гэта будуць адказваць пазаўрадавыя ўстановы. Мы зацікаўленыя таксама ў супрацоўніцтве з арганізацыямі, якія могуць падрыхтаваць рэкламныя кампаніі за мяжой для лодзкіх навучальных устаноў, асабліва з увагай на Беларусь і Украіну. Запрашаем Вас да Лодзі. Жывіце, працуйце, стварайце сем’і, заставайцеся.

 


ІГОР ЮРЧЫК, прэзідэнт праўлення Беларускага фонду ў Лодзі

Хочу выразить искренние слова благодарности за помощь и поддержку, всем неравнодушным полякам, которые не оставили нас в эту трудную для Беларусов минуту. За последний год польское правительство выдало более 100 000 виз для беларусов, ввела и упростила получение гуманитарных виз для репрессированных, дала им доступ к рынку труда. Вновь начала работу программа Калиновского, которая позволяет репрессированным беларусам и далее получать высшее образование на территории Польши. Мы чувствуем поддержку местных властей, бизнеса, неправительственных организаций и простых неравнодушных граждан. Главное, наши люди вновь чувствуют себя в безопасности, могут далее спокойно жить, работать, учиться. Благодаря поддержке местного сообщества г. Лодзь у общины беларусов в скором времени появится свой дом - Беларуский Центр в Лодзи, на базе которого будет организована систематическая работа по помощи и интеграции для беларусов.

В тесном сотрудничестве мы будем и далее вместе расти и развиваться, будем стремиться к тому, чтобы ни один беларус не был забыт и не оставался наедине со своими проблемами.

Происходящее сейчас в Беларуси как никогда напоминает военное положение. Полностью узурпировавший власть нелигитимный режим абсурдным насилием держит в страхе свой народ, который хочет жить в новой, демократичной и европейской Беларуси. Более 10 подтверждённых смертей, более сотни пропавших без вести, более 400 политических заключённых и ещё тысячи, которые по надуманным поводам в тюрьме. Режиму мало крови активистов, всё чаще мы слышим о преследовании их близких и родных. Всё больше беларусов вынуждены в спешке покидать свою родину и становиться беженцами.

Творимый беспредел в Беларуси коснулся и поляков. Несколько избитых граждан Польши в августе 2020, в тюрьме находятся лидеры диаспоры поляков в Беларуси (Анжелика Борис и Анджей Почобут), притесняются польские школы и организации, высылка консулов. А теперь режим Лукашенко совершил международный террористический акт, с помощью истребителя заставив приземлиться в Минске внутренний авиарейс ЕС и похитив с него человека, который запросил политическое убежище в Польше, а также взял в заложники его девушку.

Мы не будем молчать и просим Польшу и страны ЕС о остром реагировании! Необходимо наконец признать режим Лукашенко террористическим и ввести жесткие санкции, которые ощутимо ударят по финансированию этого беспредела и беззакония, и смогут реально помочь в деле освобождения Беларуси от тоталитаризма.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Składamy hołd tym, którzy mieli być zapomniani. Łódzkie Uroczystości Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów

Tomasz Walczak / BRP

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów przed Kuźnią Romów przy ulicy Wojska... więcej

Budowa trzech nowych dróg w centrum Łodzi na półmetku

Budowa trzech nowych dróg w centrum Łodzi na półmetku

Małgorzata Loeffler / ZIM

Układamy krawężniki i chodniki, budujemy bezpieczne zjazdy do posesji, porządkujemy trawniki i... więcej

Wielkie Łódzkie Polowanie na Potwory

Wielkie Łódzkie Polowanie na Potwory

Juliusz Lerman / UMŁ

Gdzie najlepiej tropić strzygi i utopce? Oczywiście w Łodzi, rodzinnym mieście Andrzeja... więcej

Łódzcy Seniorzy dają starym rzeczom nowe życie

Łódzcy Seniorzy dają starym rzeczom nowe życie

Jolanta Baranowska / UMŁ

Łódzcy Seniorzy dają starym rzeczom nowe życie – to praktyczne i ekologiczne. Uszyli już torby na... więcej

Łódzkie święto swinga w ten weekend!

Łódzkie święto swinga w ten weekend!

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Retro samochody, muzyka dixieland i stylizacje tancerzy przeniosą łodzian do Ameryki lat 30.... więcej

Kontakt