Łódź płaci za zbieranie deszczówki i zazielenianie miasta

Dziś, 7 czerwca 2021, do końca dnia można składać wnioski na udzielenie w 2021 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych, służących ochronie zasobów wodnych dla miasta Łodzi.

Dotacje celowe udzielane będą na:

  1. zbiorniki na wody opadowe i roztopowe wraz z instalacją do podłączenia do rynny (np. zbiorniki na deszczówkę);
  2. systemy bioretencji (np. ogrody deszczowe);
  3. nawierzchnie przepuszczalne;
  4. systemy nawadniania z wykorzystaniem zgromadzonych wód opadowych i roztopowych.

ogłoszenie o naborze wniosków i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/nabor-wnioskow-na-udzielenie-w-2021-roku-dotacji-celowych-z-budzetu-miasta-lodzi-na-przedsiewziecia-inwestycyjne-obejmujace-wykonanie-systemow-do-grom-id40458/2021/4/29/

W przypadku nie wykorzystania puli środków przeznaczonych na dotację, planowane jest ogłoszenie drugiej edycji programu w sierpniu br. Wszystkich chętnych, którzy nie zdążą dziś złożyć wniosku zapraszamy w sierpniu.

Również dziś 7 czerwca startuje drugi program dotacyjny „ZazieleniaMY” – na urządzanie terenów zieleni w obszarze rewitalizacji, kierowany do szerokiego grona beneficjentów, tj. mieszkańców, osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców i osób prawnych. Miasto refunduje 80% kosztów nasadzeń (nie więcej niż 20 tys. zł).

Dotacja udzielane będą na:

  1. nasadzenia roślin wieloletnich (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe) wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia;
  2. założenie trawników i/lub łąk kwietnych;

Wnioski należy składać od 7 czerwca do 2 lipca br. drogą elektroniczną na wks@uml.lodz.pl lub osobiście w Wydziale Kształtowania Środowiska UMŁ ul. Piotrkowska 113.

Szczegóły na stronie www.bip.uml.lodz.pl i na www.uml.lodz.pl/ekoportal.

Polecane aktualności

ŁFPK

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych rozszerza działalność

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Z oferty poręczeń mogą skorzystać przedsiębiorcy z aglomeracji łódzkiej. więcej

Łódź rewitalizuje

Łódź rewitalizuje. Ulica Rewolucji 1905 roku pełna zieleni.

Małgorzata Loeffler / ZIM

Dobiega końca rewitalizacja ulicy Rewolucji 1905 roku. Na ostatnim remontowanym odcinku, od ulicy... więcej

Łódzkie święto swinga

Łódzkie święto swinga przez cały weekend!

Zuzanna Bociąga / ŁCW

Retro samochody, muzyka dixielandowa i stylizacje tancerzy przeniosą łodzian do Ameryki lat 30. więcej

Nabór do Przedszkoli miejskich

Rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli

Monika Pawlak / UMŁ

2 sierpnia rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli prowadzonych przez samorząd. W... więcej

Budowa nowej drogi podziemnej na ostatniej prostej

Budowa nowej drogi podziemnej na ostatniej prostej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Inspiruje artystów. Kręcono w niej teledysk promujący „Męskie Granie”. Będzie miała 10 metrów... więcej

Kontakt