Łódź płaci za zbieranie deszczówki i zazielenianie miasta

Dziś, 7 czerwca 2021, do końca dnia można składać wnioski na udzielenie w 2021 roku dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych, służących ochronie zasobów wodnych dla miasta Łodzi.

Dotacje celowe udzielane będą na:

  1. zbiorniki na wody opadowe i roztopowe wraz z instalacją do podłączenia do rynny (np. zbiorniki na deszczówkę);
  2. systemy bioretencji (np. ogrody deszczowe);
  3. nawierzchnie przepuszczalne;
  4. systemy nawadniania z wykorzystaniem zgromadzonych wód opadowych i roztopowych.

ogłoszenie o naborze wniosków i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/nabor-wnioskow-na-udzielenie-w-2021-roku-dotacji-celowych-z-budzetu-miasta-lodzi-na-przedsiewziecia-inwestycyjne-obejmujace-wykonanie-systemow-do-grom-id40458/2021/4/29/

W przypadku nie wykorzystania puli środków przeznaczonych na dotację, planowane jest ogłoszenie drugiej edycji programu w sierpniu br. Wszystkich chętnych, którzy nie zdążą dziś złożyć wniosku zapraszamy w sierpniu.

Również dziś 7 czerwca startuje drugi program dotacyjny „ZazieleniaMY” – na urządzanie terenów zieleni w obszarze rewitalizacji, kierowany do szerokiego grona beneficjentów, tj. mieszkańców, osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców i osób prawnych. Miasto refunduje 80% kosztów nasadzeń (nie więcej niż 20 tys. zł).

Dotacja udzielane będą na:

  1. nasadzenia roślin wieloletnich (drzewa, krzewy, byliny, pnącza, rośliny cebulowe) wraz z przygotowaniem terenu pod nasadzenia;
  2. założenie trawników i/lub łąk kwietnych;

Wnioski należy składać od 7 czerwca do 2 lipca br. drogą elektroniczną na wks@uml.lodz.pl lub osobiście w Wydziale Kształtowania Środowiska UMŁ ul. Piotrkowska 113.

Szczegóły na stronie www.bip.uml.lodz.pl i na www.uml.lodz.pl/ekoportal.

Polecane aktualności

Iwona Iwanicka, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych prezentuje certyfikat Zdrowego Miasta WHO -  fot. UMŁ

Łódź jako jedyne w Polsce z tytułem Zdrowego Miasta WHO

Jolanta Baranowska / BRP

Łódź, jako jedyne miasto w Polsce otrzymało tytuł Zdrowego Miasta. Certyfikat przyznaje Światowa... więcej

Łukasz Goss - dyrektor Biura Promocji I Nowych Mediów UMŁ, Edyta Dobrowolska - dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego oraz Laura Rybczyńska - Specjalista ds. Promocji Produktu Karty Łodzianina -  fot. UMŁ

Wzbogacamy wyprawkę dla nowonarodzonych łodzian i łodzianek o kolejne elementy

BRP

Od wielu lat, rodzice, którzy rejestrują swoje dzieci w Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymują od Miasta... więcej

Dziś absolwenci klas 8 poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich.

Pierwszy etap rekrutacji do szkół średnich zakończony

Monika Pawlak / UMŁ

Absolwenci klas 8 poznali wyniki rekrutacji do szkół średnich. więcej

TME Polówka

Kultura "na gorąco" w drugiej połowie wakacji w Łodzi

Sławomir Macias / Wydział Kultury

Wydarzenia kulturalne podążając za łodzianami, pojawiają się w zielonych enklawach miasta. Koncerty,... więcej

Zielony Plac Wolności

Zielony Plac Wolności

Małgorzata Loeffler / ZIM

Zasadzimy na nim 64 klony i grusze oraz 4 tysiące krzewów i bylin – hortensji, irg i wierzb... więcej

Kontakt