Łódź edu kul | pakiet #chodzioDOSTĘPNOŚĆ

Wydział Kultury UMŁ zainicjował powstanie cyklu wydarzeń oraz pakietu edukacyjnego, adresowanego do pracowników łódzkich instytucji, organizacji pozarządowych, pedagogów, animatorów i artystów. Jego zadaniem jest poszerzenie świadomości na temat dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami, przedstawienie dobrych praktyk oraz podanie inspiracji. Dążymy do zwiększenia działań na rzecz dostępności łódzkiej kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak przygotować wydarzenie zgodnie z wytycznymi dostępności, jak włączać osoby z niepełnosprawności i szczególnymi potrzebami w działania, jak współpracować ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami? Te pytania od dłuższego czasu nurtują animatorów, edukatorów, instruktorów łódzkiego środowiska.

Dwa z celów strategicznych „Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi”, czyli partycypacja i dialog oraz jakość pracy kadr kultury, stały się także przyczynkiem do przygotowania pakietu.
Kolejnym ważnym aspektem podjęcia tego działania jest temat zwiększania dostępności w kulturze, konieczność zapewnienia dostępności wydarzeń kulturalnych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych i na podstawie „Łódzkiego Standardu dostępności”.

Realizujemy jeden z priorytetów w 2021 roku, czyli przygotowanie pakietu merytorycznego wsparcia dla realizatorów Programu w postaci szkoleń, prezentacji dobrych praktyk, konsultacji i wymiany doświadczeń w obszarze związanym z zapewnianiem i zwiększaniem dostępności do/ i w kulturze.

#chodzioDOSTĘPNOŚĆ to projekt obejmujący konkretne propozycje, których realizację rozpoczynamy 17 czerwca webinarium, poświęconym różnym aspektom dotyczącym dostępności, m.in. prawnym. Chcemy również, podczas tego pierwszego spotkania, zwrócić szczególną uwagę na aspekt dostępności dla osób pochodzących z różnych grup społecznych i o różnym stopniu sprawności. Omówimy m.in.:
1. Dostępność w kontekście przepisów prawa. Łódzki standard dostępności – podstawowe wytyczne dla wydarzeń kulturalnych.
2. Bariery architektoniczne wobec norm prawnych.
3. Co powinniśmy wiedzieć o projektowaniu działań ze względu na różne potrzeby uczestników?
4. Edukacja włączająca a potrzeby i obszary wsparcia w kontekście kultury. Co możemy zrobić w ramach edukacji?
5. Dostępność łódzkiej kultury – współpraca Uniwersytetu Łódzkiego i Muzeum Miasta Łodzi w zakresie edukacji kulturalnej osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskich. Wykluczeni/ Włączeni”.

Webinarium będzie tłumaczone na Polski Język Migowy.

Wydarzenie będzie transmitowane na profilu FB Łódź pełna kultury

Partnerzy merytoryczni #chodzioDOSTĘPNOŚĆ:

Wydział Zdrowia Oddział ds. osób niepełnosprawnych UMŁ
Biuro Aktywności Miejskiej UMŁ
Fabryka Sztuki w Łodzi
Łódzkie Centrum Wydarzeń
Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki Centrum Kształcenia Języka Migowego
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki – warsztat terapii zajęciowej

Zachęcamy do udziału.


O kolejnych w bezpłatnych wydarzeniach będziemy informować na lodz.pl/edu_kul i na FB Łódź pełna kultury

 

 

Polecane aktualności

Białe gołębie nad Łodzią. Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju

Tomasz Walczak / BRP

Dwa białe gołębie zostały wypuszczone na placu Wolności w ramach łódzkich obchodów Międzynarodowego... więcej

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Tomasz Walczak / BRP

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego... więcej

Sekretarz Miasta Łodzi, Wojciech Rosicki

Oświadczenie sekretarza miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego

Szanowni Państwo, chciałbym wygłosić oświadczenie jako Sekretarz Miasta. Nie będę mówił o polityce,... więcej

Łódź Buduje

Łódź buduje na osiedlach. Trwa przebudowa ulicy Kolarskiej i Piłkarskiej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Plan dla osiedli. Proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, nowa zieleń i odnowione trawniki,... więcej

TRZY MUZEA – JEDEN BILET

Już od jutra trzy łódzkie muzea zwiedzimy z jednym biletem wstępu

Sławomir Macias / UMŁ

Od września Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sportu i Turystyki... więcej

Kontakt