Muzeum kinematografii błyszczy po remoncie

Projekt remontu nosił nazwę „ Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera ”. Kosztował prawie 8 i poł miliona złotych z czego miasto dołożyło niemal 3,5 milion, reszta to finanse unijne. Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie liczby zwiedzających, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem (osób starszych i osób niepełnosprawnych) oraz wyeksponowanie cennych zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi i poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum. Zrobiono windę i specjalne rozkładane schody m.in. dla osób na wózkach.

Muzeum kinematografii błyszczy po remoncie
Projekt remontu nosił nazwę „ Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera ”.

Dzięki realizacji projektu możliwe było otwarcie pierwszej części nowej ekspozycji pt. „Łódź filmowa”, znajdującej się na parterze pałacu Karola Scheiblera, czyli siedziby Muzeum. Drugą część wystawy stałej udostępnimy zwiedzającym 30 września 2021 r., kolejnym etapem – na początku października - będzie zaproszenie Państwa na pierwszą z wystaw czasowych. Projekt został zrealizowany przez Muzeum Kinematografii w Łodzi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

w zakres prac stricte budowlano-remontowych weszła m.in. :

  • budowa nowej klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej,
  • miejscowe wzmocnienie stropów, izolacja fundamentów i ścian fundamentowych, zabezpieczenie obiektu i zbiorów przed wilgocią,
  • dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • adaptacja powierzchni strychu  na przestrzeń dla wystaw czasowych,
  • modernizacja instalacji: sanitarnych (kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej, wodociągowej i hydrantowej, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania), elektrycznych i teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem przeciw pożarowym.
  • zakup wyposażenia niezbędnego do tworzenia nowych ekspozycji, między innymi: oświetlenia parteru i pierwszego piętra, lustra barrisol do prezentacji fotoplastikonu oraz witryn i gablot. 

Polecane aktualności

Białe gołębie nad Łodzią. Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju

Tomasz Walczak / BRP

Dwa białe gołębie zostały wypuszczone na placu Wolności w ramach łódzkich obchodów Międzynarodowego... więcej

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Tomasz Walczak / BRP

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego... więcej

Sekretarz Miasta Łodzi, Wojciech Rosicki

Oświadczenie sekretarza miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego

Szanowni Państwo, chciałbym wygłosić oświadczenie jako Sekretarz Miasta. Nie będę mówił o polityce,... więcej

Łódź Buduje

Łódź buduje na osiedlach. Trwa przebudowa ulicy Kolarskiej i Piłkarskiej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Plan dla osiedli. Proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, nowa zieleń i odnowione trawniki,... więcej

TRZY MUZEA – JEDEN BILET

Już od jutra trzy łódzkie muzea zwiedzimy z jednym biletem wstępu

Sławomir Macias / UMŁ

Od września Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sportu i Turystyki... więcej

Kontakt