Będzie wytchnienie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Pulę prawie ćwierć miliona złotych posiada do rozdysponowania w tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi na doraźne oraz czasowe wsparcie w opiece dla członków rodzin oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Fundusze te zostaną rozdzielone w ramach specjalnego programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Program „Opieka wytchnieniowa”  -  fot. CC0
Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. , fot. CC0

Projekt będzie realizowany w dwóch formach: świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, a także świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym i wpisanej do rejestru wojewody łódzkiego.

- Opieka nad osobą z niepełnosprawnością pociąga za sobą często rezygnację bezpośrednich ich opiekunów z udziału w życiu społecznym i zawodowym, brak dbałości o własne zdrowie, jak również całkowitą rezygnację z indywidualnych potrzeb oraz aspiracji – mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. – Program „Opieka wytchnieniowa” powstał, by odciążyć członków rodzin i opiekunów będących bohaterami dnia powszedniego, bo nawet najwięksi bohaterowie bywają od czasu do czasu zmęczeni. Staramy się wyjść naprzeciw tym potrzebom poprzez wsparcie opiekunów w codziennych obowiązkach w pierwszym wariancie lub w drugim przypadku - zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu zyskają czas dla siebie, w ramach którego będą mogli załatwić sprawy urzędowe, wybrać się spokojnie na zakupy albo po prosu odpocząć lub zregenerować się podczas urlopu.

Obecnie MOPS w Łodzi poszukuje wykonawców obu rodzajów usług. Na drugi wariant usług przetarg został już ogłoszony, a na pierwszy zostanie ogłoszony lada moment. Jak tylko zostaną wyłonieni wykonawcy, rozpocznie się przyjmowanie wniosków od osób, które chciałyby skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa”. Pomoc w takiej postaci jest adresowana do członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami niepełnosprawnymi po 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Osoby objęte wsparciem w ramach opieki wytchnieniowej nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpłatności (w ramach wskazanych w programie limitów).

Opieka wytchnieniowa świadczona w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością obejmuje m.in. pomoc: w dokonywaniu niezbędnych zakupów oraz przy przygotowaniu lub dostarczeniu posiłków, w spożywaniu posiłków lub karmieniu, w sprzątaniu lokum, w załatwianiu spraw urzędowych i regulowaniu opłat domowych, przy ubieraniu się, przy przemieszczaniu się, przy pielęgnacji zaleconej przez lekarza, jak również wsparcie przy wszelkich czynnościach pomagających w zagospodarowaniu w aktywny sposób czasu wolnego. Maksymalna liczba bezpłatnych godzin opieki wytchnieniowej dla jednej osoby w ciągu roku to 240. Usługi te mogą być realizowane przez pięć dni w tygodniu, w godzinach 8.00 – 22.00.

Opieka wytchnieniowa świadczona w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym będzie mogła być świadczona w placówce położonej na terenie Łodzi albo powiatów: zgierskiego, brzezińskiego, łódzkiego wschodniego i pabianickiego (w zależności od ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu). Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła spędzić w wybranym ośrodku/placówce maksymalnie 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Szczegóły na temat przetargów na świadczenie obu rodzajów usług w ramach opieki wytchnieniowej można znaleźć na stronie internetowej: https://mops.uml.lodz.pl/bip/, w zakładce „Zamówienia publiczne”. Jeśli uda się sprawnie rozstrzygnąć oba postępowania, członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z opisywanych usług jeszcze w wakacje.

*****

W całym ubiegłym roku Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi wydał w sumie 7.087 orzeczeń, w tym 6.169 z określeniem stopnia niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) i 918 o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dla osób poniżej 16 roku życia.

Polecane aktualności

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Tomasz Walczak / BRP

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego... więcej

Sekretarz Miasta Łodzi, Wojciech Rosicki

Oświadczenie sekretarza miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego

Szanowni Państwo, chciałbym wygłosić oświadczenie jako Sekretarz Miasta. Nie będę mówił o polityce,... więcej

Łódź Buduje

Łódź buduje na osiedlach. Trwa przebudowa ulicy Kolarskiej i Piłkarskiej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Plan dla osiedli. Proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, nowa zieleń i odnowione trawniki,... więcej

TRZY MUZEA – JEDEN BILET

Już od jutra trzy łódzkie muzea zwiedzimy z jednym biletem wstępu

Sławomir Macias / UMŁ

Od września Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sportu i Turystyki... więcej

Rewolucja na Legionów

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ulica przestanie służyć jako scenografia filmów wojennych i historycznych – zamiast tego będzie... więcej

Kontakt