Łódzcy ósmoklasiści wybrali szkoły średnie

Na 4 784 tegorocznych absolwentów klas 8 w szkołach średnich prowadzonych przez samorząd czeka łącznie 5 898 miejsc w tym 1 114 miejsca są dla uczniów spoza Łodzi, szkół niepublicznych oraz drugorocznych, którzy mogą aplikować do placówek prowadzonych przez samorząd.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej, w której kandydaci wskazywali 3 szkoły uszeregowane według preferencji wiemy, że najwięcej chętnych z pierwszej preferencji – 3 661 – jest do liceów, w których jest ogółem 3 237 miejsc. Do techników aplikowało 1 663 kandydatów (2 186 miejsc) a do szkół branżowych 254 (475 miejsc).

- Nie ma niespodzianek, zawsze najwięcej chętnych jest do liceów, ale warto podkreślić, że technika cieszą się powodzeniem, szczególnie kierunki: informatyk, mechatronik i otwarty w tym roku programista - powiedziała Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi.

Najpopularniejsze szkoły w Łodzi

Wśród liceów i techników najpopularniejsze to (liczba kandydatów z 1 preferencji):

 • XXV LO -  275 kandydatów na 150 miejsc (przed rokiem 271 kandydatów)
 • IV LO - 266 kandydatów na 120 miejsc
 • III LO - 266 kandydatów na 150 miejsc
 • XXVI LO - 259 kandydatów na 180 miejsc
 • I LO - 253 kandydatów na 120 miejsc
 • XXIX LO - 193 kandydatów na 120 miejsc
 • XXXI LO - 185 kandydatów na 150 miejsc
 • Technikum 9 (Zespół Szkół Politechnicznych) - 170 kandydatów na 150 miejsc
 • Technikum 10 (Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych) - 163 kandydatów na 140 miejsc
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 198 kandydatów na 188 miejsc

XXXIV LO

W rankingu szkół najmniej popularnych przoduje XXXIV LO, które z pierwszej preferencji wskazało 23 kandydatów, a miejsc jest 90. Klasę o profilu językowo-przyrodniczo-matematycznym wskazało 2 kandydatów; humanistycznym - 9, a o profilu językowo - geograficznym - 12 ósmoklasistów. Przed rokiem po rekrutacji elektronicznej utworzono już 2 klasy po 30 uczniów, wśród kandydatów byli także ci z maksymalną możliwą do zdobycia liczbą punktów czyli 200.

- Nadmierne zainteresowanie polityków Prawa i Sprawiedliwości i osobiste zaangażowanie ministra Czarnka w obronę zawieszonego przeze mnie dyrektora 34 liceum nie posłużyło szkole, skoro ma tak mizerne zainteresowanie w obecnej rekrutacji. Dodam, że przed rokiem, na tym samym etapie rekrutacji bez problemu dyrektor utworzył 2 klasy. - powiedziała Małgorzata Moskwa-Wodnicka. - Widać, rodzice i sami ósmoklasiści podzielają inne wartości niż te proponowane przez dyrektora 34 LO oraz szefa resortu edukacji.

Najciekawsze kierunki 

 • III LO, profil geograficzno-matematyczny z poszerzonym angielskim - 106 chętnych na 30 miejsc
 • XXV LO, profil geograficzno-matematyczny z poszerzonym angielskim - 86 chętnych na 30 miejsc
 • XXVI LO, profil biologiczno-chemiczno-matematyczny - 57 chętnych na 30 miejsc
 • I LO, profil biologiczno-chemiczno-matematyczny - 80 chętnych na 30 miejsc
 • XXIX LO, profil turystyczno-językowy - 80 chętnych na 30 miejsc
 • XVIII LO, profil policyjno-kryminalny - 65 chętnych na 30 miejsc
 • Technikum 5, technik transportu kolejowego - 35 chętnych na 18 miejsc
 • Technikum 9, technik programista - 55 chętnych na 30 miejsc
 • Technikum 9, technik informatyk - 47 chętnych na 30 miejsc
 • Technikum 10, technik programista - 54 chętnych na 28 miejsc
 • Technikum 10, technik mechatronik - 43 chętnych na 28 miejsc
 • Technikum 12, technik grafiki i poligrafii - 42 chętnych na 28 miejsc
 • CKZiU, technik weterynarii - 43 chętnych na 28 miejsc.

W szkołach zawodowych prym wiodą kierunki: fryzjer, kierowca mechanik, lakiernik samochodowy, kucharz, cukiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych. Nowe kierunki kształcenia otwarte w tym roku to: technik stylista w Zespole Szkół Przemysłu Mody oraz technik programista.

Teraz uczniowie mają czas na dostarczenie do szkół świadectw ukończenia szkoły podstawowej, a od 9 lipca będą dołączać zaświadczenia o wynikach egzaminu 8-klasisty. Termin mija 14 lipca i w tym czasie tj. 9 - 14 lipca kandydaci mogą jeszcze zmienić swoje preferencje dotyczące wyboru szkoły średniej.

Listy zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych będą znane 22 lipca.

Nabór 2021/2022 w liczbach

 • Liczba absolwentów klas VIII w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź w tym roku wynosi 4784. Liczba miejsc w naborze do szkół ponadpodstawowych wynosi 5898 (w tym 1114 miejsc tj. ok. 23,3%  dla uczniów  spoza gminy, ze szkół niepublicznych, uczniów drugorocznych)
 • Liczba miejsc w liceach wynosi 3237, a liczba chętnych z I preferencji - 3661
 • Liczba miejsc w technikach wynosi 2186, a liczba chętnych z I preferencji - 1663
 • Liczba miejsc w szkołach branżowych I stopnia wynosi 475, a liczba chętnych z I preferencji - 254

Najpopularniejsze licea:

 1. XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 2. IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 3. III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 4. XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 5. I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 6. VI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 7. XXIX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 8. XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 9. XXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
 10. II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Najpopularniejsze zawody/kierunki kształcenia w technikach:

 • Technik informatyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik programista
 • Technik mechatronik
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik weterynarii
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik logistyk

Najczęściej wybierane zawody w szkołach branżowych:

 • Kierowca mechanik
 • Lakiernik samochodowy
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Kucharz
 • Cukiernik
 • Blacharz samochodowy
 • Kierowca mechanik
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Fryzjer

Nowe kierunki kształcenia/zawody w technikach/szkołach branżowych:

 • Technik stylista – Zespół Szkół Przemysłu Mody,
 • Technik programista – Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Elektroniczno – Informatycznych, Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych.

 

 

Polecane aktualności

Białe gołębie nad Łodzią. Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju

Tomasz Walczak / BRP

Dwa białe gołębie zostały wypuszczone na placu Wolności w ramach łódzkich obchodów Międzynarodowego... więcej

 - Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Tomasz Walczak / BRP

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego... więcej

Sekretarz Miasta Łodzi, Wojciech Rosicki

Oświadczenie sekretarza miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego

Szanowni Państwo, chciałbym wygłosić oświadczenie jako Sekretarz Miasta. Nie będę mówił o polityce,... więcej

Łódź Buduje

Łódź buduje na osiedlach. Trwa przebudowa ulicy Kolarskiej i Piłkarskiej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Plan dla osiedli. Proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, nowa zieleń i odnowione trawniki,... więcej

TRZY MUZEA – JEDEN BILET

Już od jutra trzy łódzkie muzea zwiedzimy z jednym biletem wstępu

Sławomir Macias / UMŁ

Od września Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sportu i Turystyki... więcej

Kontakt