Opiekunowie pomogą w codziennych obowiązkach

Przygotowywanie posiłków oraz ich podawanie, pomoc w zakupach, pranie, prasowanie, drobne porządki w mieszkaniu, towarzyszenie w drodze oraz podczas wizyty u lekarza, realizacja recept, załatwianie bieżących spraw urzędowych… To tylko część codziennych obowiązków i potrzeb, podczas których można skorzystać ze wsparcia opiekunów w ramach usług oferowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.

Na pomoc w formie usług opiekuńczych w łódzkim MOPS jest zarezerwowana w tym roku kwota nieco ponad 14,5 mln zł.  -  fot. UMŁ

Usługi opiekuńcze, bo o nich jest w tym przypadku mowa, przysługują przede wszystkim łodzianom mieszkającym samotnie, którzy potrzebują wsparcia ze stronnych innych m.in. z powodu wieku lub choroby. Osoby posiadające rodzinę również mogą skorzystać z tego rodzaju usług, ale w przypadku, kiedy najbliżsi nie są w stanie zapewnić stosownej pomocy we własnym zakresie (ponieważ np. przebywają na stałe w innej części Polski lub za granicą).

- Wsparcie w postaci usług opiekuńczych może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które z powodu obecnej pandemii starają się nadal możliwie jak najbardziej ograniczać wyjścia na zewnątrz, by w ten sposób zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusemmówi Elżbieta Jaszczak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. pomocy środowiskowej. – Opiekunowie świadczący pomoc przestrzegają wszystkich obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, są wyposażeni w maseczki i rękawiczki.

By skorzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych, należy zgłosić się do jednego z Punktów Pracy Socjalnej funkcjonujących w ramach łódzkiego MOPS na terenie całego miasta. Powinien być to Punkt znajdujący się jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej takim wsparciem. Wykaz wszystkich tego typu Punktów znajduje się na stronie internetowej: https://mops.uml.lodz.pl/informacje/kontakt/. Stosownych informacji w tym zakresie udzielają także trzy Wydziały Pracy Środowiskowej działające w ramach MOPS w Łodzi:

  • I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16, tel. (42) 207 14 50 – dla Bałut oraz części Polesia.
  • II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota-Roweckiego 30, tel. (42) 677 15 50 lub (42) 677 15 52 – dla Śródmieścia oraz Widzewa.
  • III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, tel. (42) 684 44 81 lub (42) 684 54 47 – dla Górnej oraz części Polesia.

Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Po zgłoszeniu dotyczącym potrzeby uzyskania pomocy pracownik socjalny przeprowadza wywiad sprawdzający z zainteresowaną osobą, podczas której jest ustalany m.in. zakres i wymiar udzielanego wsparcia, jak również przygotowuje niezbędne dokumenty. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest uzależniona zarówno od sytuacji rodziny, jak dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Całkowicie zwolniona z jakichkolwiek kosztów w tym zakresie jest osoba uzyskująca dochody poniżej przewidzianego w przepisach kryterium. Obecnie jest to 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie. Dla pozostałych odpłatność za godzinę wsparcia ze strony opiekuna wynosi od 0,55 zł do 26 zł (dotyczy osób samotnych i samodzielnie gospodarujących) oraz od 3,84 zł do 26 zł (dotyczy osób w rodzinach).

Na zlecenie MOPS w Łodzi usługi opiekuńcze świadczą obecnie cztery organizacje pozarządowe: Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi, Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Okaż Serce” oraz Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów – Stacja Opieki Środowiskowej BETHEL.

- Opiekunowie świadczący pomoc za pośrednictwem każdego podmiotu, z którym współpracujemy w zakresie usług opiekuńczych, to sprawdzone i doświadczone osoby znające się doskonale na swojej pracy – mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. Nie zawsze jest łatwo, by kogoś takiego znaleźć sprawnie na własną rękę. Dodatkowo, w razie zaistnienia takiej potrzeby, jesteśmy w stanie zorganizować takie niezawodne usługi opiekuńcze w trybie pilnym.

Na pomoc w formie usług opiekuńczych w łódzkim MOPS jest zarezerwowana w tym roku kwota nieco ponad 14,5 mln zł. Do końca maja br. z tego rodzaju wsparcia opiekuna skorzystało blisko 1,7 tys. łodzian (niemal 203 tys. godzin usług opiekuńczych). Dla porównania przez cały ubiegły rok (2020 r.) wyświadczono w sumie prawie 600 tys. godzin usług opiekuńczych. Z pomocy tej skorzystało wtedy nieco ponad 2,6 tys. osób, a koszt realizacji takiego wsparcia wyniósł w sumie nieco ponad 14 mln zł.

Polecane aktualności

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Tomasz Walczak / BRP

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego... więcej

Sekretarz Miasta Łodzi, Wojciech Rosicki

Oświadczenie sekretarza miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego

Szanowni Państwo, chciałbym wygłosić oświadczenie jako Sekretarz Miasta. Nie będę mówił o polityce,... więcej

Łódź Buduje

Łódź buduje na osiedlach. Trwa przebudowa ulicy Kolarskiej i Piłkarskiej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Plan dla osiedli. Proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, nowa zieleń i odnowione trawniki,... więcej

TRZY MUZEA – JEDEN BILET

Już od jutra trzy łódzkie muzea zwiedzimy z jednym biletem wstępu

Sławomir Macias / UMŁ

Od września Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sportu i Turystyki... więcej

Rewolucja na Legionów

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ulica przestanie służyć jako scenografia filmów wojennych i historycznych – zamiast tego będzie... więcej

Kontakt