Aktywizacja młodych łodzian pozostających bez pracy

Staże, bony na zasiedlenie oraz prace interwencyjne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Łodzi (V)” czekają na młodych bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Projekt jest współfinansowany ze środków UE, realizowany przez PUP od stycznia 2020 roku do grudnia 2022 r. Wartość projektu to 38 507 228,33 zł.

Łódź
Projekt jest adresowany do osób w wieku 18 – 29 lat, także z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, które się nie kształcą, nie doszkalają przez są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt jest adresowany do osób w wieku 18 – 29 lat, także z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, które się nie kształcą, nie doszkalają przez są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Uczestnicy projektu mogą korzystać z różnych form aktywizacji, w tym roku do dyspozycji bezrobotnych są jeszcze staże, bony na zasiedlenie oraz dla pracodawców – prace interwencyjne.

Staże zawodowe – mogą trwać od 3 do 12 miesięcy, osoba bezrobotna otrzymuje w tym czasie stypendium w wysokości 1489 zł netto wypłacane przez PUP. O taki staż mogą się ubiegać młodzi bezrobotni zarejestrowani w PUP oraz pracodawcy.

Bon na zasiedlenie – to 10 tys. zł dla osoby bezrobotnej, która podejmie pracę w miejscu oddalonym od dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km albo dojazd do pracy (i z powrotem) komunikacją publiczną zajmuje co najmniej 3 godziny dziennie. Pieniądze są przeznaczone na urządzenie się w nowym miejscu zamieszkania, a beneficjent musi utrzymać prace przez co najmniej 6 miesięcy.

Prace interwencyjne – wnioski o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych składają pracodawcy, zatrudnienie trwa 9 miesięcy, ale przez 6 miesięcy pracodawca otrzyma częściowy zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika - to ok. 1400 zł miesięcznie.

Z uwagi na COVID-19 obok działań aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych w 2020 oraz do 30 czerwca 2021 - realizowane było także wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych - środki finansowe na wynagrodzenia pracowników oraz częściową refundację kosztów prowadzenia działalności w ramach tarczy antykryzysowej.

W 2020 r. do rozdysponowania w ramach projektu było 14 733 176,96 zł w tym: 8 244 467,82 zł na aktywizację oraz 6 488 700,14 zł - na wsparcie dla przedsiębiorców. Ogółem w 2020 r. w projekcie uczestniczyło 2 239 osób w tym 455 bezrobotnych oraz 1784 przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

W tym roku projekt ma objąć 529 osób bezrobotnych oraz 84 pracodawców, dla których przeznaczono 500 tys. zł.

Na koniec lipca 2021 r. w PUP było zarejestrowanych 21 712 osób bezrobotnych w tym 3 506 do 30 roku życia.

Szczegółowe informacje o projekcie: lodz.praca.gov.pl lub w PUP, ul. Milionowa 91.

Polecane aktualności

Białe gołębie nad Łodzią. Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju

Tomasz Walczak / BRP

Dwa białe gołębie zostały wypuszczone na placu Wolności w ramach łódzkich obchodów Międzynarodowego... więcej

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Tomasz Walczak / BRP

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego... więcej

Sekretarz Miasta Łodzi, Wojciech Rosicki

Oświadczenie sekretarza miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego

Szanowni Państwo, chciałbym wygłosić oświadczenie jako Sekretarz Miasta. Nie będę mówił o polityce,... więcej

Łódź Buduje

Łódź buduje na osiedlach. Trwa przebudowa ulicy Kolarskiej i Piłkarskiej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Plan dla osiedli. Proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, nowa zieleń i odnowione trawniki,... więcej

TRZY MUZEA – JEDEN BILET

Już od jutra trzy łódzkie muzea zwiedzimy z jednym biletem wstępu

Sławomir Macias / UMŁ

Od września Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sportu i Turystyki... więcej

Kontakt