Aktywność osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza osoby borykające się z kryzysami i problemami, związanymi ze zdrowiem psychicznym do sprawdzenia się w roli wolontariusza dzięki udziałowi w nowym projekcie pn. „Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat”.

O co chodzi w projekcie?

Zadaniem projektu jest wdrożenie 20-tu osób chorujących psychicznie w woj. łódzkim do pełnienia roli wolontariuszy oraz włączenie ich w wolontariat w obszarze pomocy społecznej. W tym celu zostaną oni odpowiednio przeszkoleni i przygotowani oraz otrzymają indywidualne wsparcie specjalistów i asystentów, którzy będą im pomagali w podjęciu wolontariatu długoterminowego oraz towarzyszyli w trakcie ich pracy.

Przez okres 18-tu miesięcy będą działali w wybranych organizacjach i instytucjach (np. domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, ośrodki kultury) i wykonywali świadczenia, zgodnie z własnymi możliwościami, predyspozycjami, zainteresowaniami oraz odpowiednią intensywnością, a ich dokonania będą relacjonowane na specjalnie utworzonej stronie na facebooku. Warunkiem udziału jest posiadanie stabilnego stanu zdrowotnego, pozwalającego na podjęcie wolontariatu oraz przebywanie pod opieką lekarza psychiatry lub terapeuty.

Jakie wsparcie otrzymają uczestnicy projektu?

Zrównano beneficjenci-wolontariusze, jak i korzystający z ich usług zostaną uprzednio odpowiednio przygotowani i przeszkoleni z zakresu wykonywanych świadczeń. Dla wolontariuszy przewidziano 12-to godzinne szkolenie, składające się z III modułów („Wolontariat w pierwszych krokach”, „Mam prawo wiedzieć”, „Warto rozmawiać”), dzięki któremu dowiedzą się, czym jest wolontariat w praktyce, w jakich obszarach mogą działać oraz, jak zadbać o odpowiednią komunikację. Natomiast, dla przedstawicieli podmiotów chcących współpracować z wolontariuszami zorganizowane zostanie dwumodułowe 12-to godzinne szkolenie („Zarządzanie wolontariatem”, „Otwarty dialog”), dające uprawnienia pracy w charakterze profesjonalnego koordynatora wolontariatu.

Ponadto, uczestnicy programu objęci zostaną specjalnym, indywidualnym programem wsparcia ze strony specjalnie zatrudnionych asystentów beneficjenta projektu (koordynatorów wolontariatu), psychologa oraz opiekuna merytorycznego, co przyczyni się do lepszego doboru oferty pracy wolontarystycznej oraz efektywnych i systematycznych działań. Każdy uczestnik weźmie również udział w badaniach aktywności – przed rozpoczęciem wolontariatu i po jego zakończeniu, aby zaobserwować wpływ wolontariatu na podejmowane działania i poprawę aktywności społeczno-zawodowej.

Efekty projektu będą na bieżąco upubliczniane i upowszechniane w ramach comiesięcznych transmisji i webinariów, zamieszczanych w social mediach i kanale You Tube Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”.

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców woj. łódzkiego:

  • przyszłych wolontariuszy: osoby chorujące psychicznie (pow. 15 roku życia), chcące podjąć pracę wolontarystyczną po przeszkoleniu i z pomocą asystenta
  • przyszłych koordynatorów wolontariatu: pracowników placówek chętnych na przyjęcie do siebie wolontariusza będącego uczestnikiem projektu

Działania z wolontariuszami przewidziane są w terminie 01.01.2022 – 30.06.2023 r.

Oferta projektu obejmuje:

  • wsparcie i pomoc opiekuna merytorycznego zadania
  • opiekę asystenta dla wolontariuszy podczas akcji i działań przez nich wykonywanych
  • indywidualne konsultacje specjalistyczne z psychologiem
  • bezpłatne szkolenia dla przyszłych wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu
  • pakiet bezpłatnych materiałów promocyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych
  • możliwość ze skorzystania z bezpłatnych usług wolontariuszy

Warunki udziału w projekcie:

Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wolontariusza / organizacji w formie stacjonarnej w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@centerko.org) do dn. 31.12.2021 r.

Kontakt:

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko”-
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”
90-408 Łódź, ul. Próchnika 7
tel.: 42 307 03 72, 513 102 508
www.centerko.org, www.pomost-lodz.org

Szczegóły na fanpage’u projektu: www.facebook.com/Aktywizacja-os%C3%B3b-choruj%C4%85cych-psychicznie-poprzez-wolontariat-102933352195338/ 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

 

Mariusz Kołodziejski - kierownik biura


Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO w Łodzi

tel.: 42 307 03 72, 513 102 508

www.centerko.orgwww.wolontariat.org.pl/lodzwww.korpussolidarnosci.gov.pl 

Polecane aktualności

Łódź edu kul | projektowanie oferty w instytucjach - badanie zaangażowania odbiorców oferty kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Instytucje kultury, nie zatracając swoich podstawowych funkcji związanych między innymi z... więcej

Łódź edu kul | „Przystań w Teatrze" najnowszy program Teatru Arlekin

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Mamy w Łodzi kilka teatrów. Wśród nich jest nieduży – ale wielce sprytny, Arlekin. I jak w commedia... więcej

Łódź edu kul | „Wszystkich kochać, nikogo nie oszczędzać. Całoroczne rozbudzanie empatii”.

Wydział Kultury

Pod tym hasłem zespół Centrum Dialogu im. Marka Edelmana przygotował blisko 50 wydarzeń i... więcej

 -  materiał Stowarzyszenia Topografie

Łódź edu kul | wyjątkowy audio przewodnik i film o ulicy Piotrkowskiej

Wydział Kultury

Być może nie wszyscy łodzianie jeszcze wiedza ale w najbliższych latach Łódź będzie obchodziła dwie... więcej

Łódź edu kul | warsztaty CHOREI i Fabryki Sztuki dla szkół

Wydział Kultury

Przez ostatnie cztery miesiące – od września do grudnia 2021 – artyści Teatru CHOREA i edukatorzy z... więcej

Kontakt