Nowe konta bankowe Urzędu Miasta Łodzi. Uważaj przy dokonywaniu wpłat!

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę bankową łódzkiego magistratu przejmie Bank Pekao SA. Spowoduje to zmianę numerów wszystkich kont bankowych Urzędu Miasta Łodzi oraz wszelkich miejskich jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że z początkiem nowego roku najróżniejsze opłaty i podatki lokalne trzeba będzie wpłacać na nowe numery kont.

 -  fot. ENVATO ELEMENTS
1 stycznia 2022 r. zmienią się konta bankowe Urzędu Miasta Łodzi , fot. ENVATO ELEMENTS

Indywidualne numery rachunków bankowych UMŁ trafią do łodzian w oficjalnych pismach informujących o opłatach i podatkach w 2022 roku. Ogólne numery rachunków dostępne będą na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (uml.lodz.pl/oplaty-i-podatki) oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych oraz żłobków. Numery kont będzie można również uzyskać osobiście, podczas wizyty w urzędzie, jego właściwych jednostkach oraz placówkach.

Gdzie zrobisz wpłaty na nowe rachunki UMŁ?
Wpłat na nowe rachunki bankowe można dokonywać tak jak dotychczas: przelewem (także internetowym), osobiście w każdym urzędzie pocztowym lub w dowolnym banku. Bez prowizji bankowej opłaty można wnosić w oddziałach Banku Pekao SA (al. Kościuszki 63, ul. Aleksandrowska 38, ul. Sacharowa 10/12, ul. Sienkiewicza 85/87, ul. Piotrkowska 76, ul. Piotrkowska 288, al. Wyszyńskiego 63, ul. Kurczaki 12g, al. Grzegorza Palki 5, ul. Łagiewnicka 118), a od 1 lutego również w jego Opłatomatach, które będą dostępne w następujących lokalizacjach:

przy ul. Sienkiewicza 5 (Wydział Finansowy UMŁ)
przy ul. Smugowej 26a (Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ)
przy ul. Zachodniej 47 (Wydział Księgowości UMŁ)
przy ul. Piotrkowskiej 110 (pasaż im. Schillera)
przy al. Piłsudskiego 100 (Urząd Stanu Cywilnego)
Od 17 stycznia uruchomione zostaną również placówki Banku Pekao SA w siedzibach Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ (ul. Smugowa 26a) oraz Wydziału Finansowego UMŁ (ul. Sienkiewicza 5).

Zamknięte zostaną natomiast dotychczasowe placówki bankowe GetinBanku, które funkcjonowały w dawnych delegaturach UMŁ przy ul. Zachodniej 47, ul. Piotrkowskiej 11, al. Piłsudskiego 100, al. Politechniki 32 i ul. Krzemienieckiej 2b.

Najistotniejsze NOWE rachunki bankowe (ogólne),
UWAGA! Nr rachunków aktualne od 01.01.2022 r.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych 

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

27 1240 1037 1111 0011 0909 4026

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

90 1560 0013 2025 0000 0084 0010

11 1560 0013 2026 0000 0097 0004

42 1560 0013 2011 0000 0101 0063

15 1560 0013 2025 0000 0127 0003

43 1560 0013 2025 0000 0114 0004

28 1560 0013 2291 9468 5000 0010

 

 

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

34 1240 1037 1111 0011 0912 7753

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

56 1560 0013 2027 0459 0710 0001

 

 

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

71 1240 1037 1111 0011 0912 7766

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

35 1560 0013 2045 9071 0000 0004

 

 

Należności z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

18 1240 1037 1111 0011 0924 2889

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

71 1560 0013 2291 9468 5000 0012

 

 

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

70 1240 1037 1111 0011 0924 3020

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

71 1560 0013 2355 4903 9000 0001

 

 

Opłata Skarbowa

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

 

 

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg publicznych

odbiorca:

Zarząd Dróg i Transportu

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

84 1240 1037 1111 0011 0911 2788

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

77 1560 0013 2025 0003 6201 0044

 

 

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych na podstawie przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

62 1240 1037 1111 0011 0911 0856

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

53 1560 0013 2026 0000 2697 0001

 

 

Windykacja należności objętych orzeczeniami sądowymi na rzecz Miasta Łódź i Skarbu Państwa oraz wpisywanie tych zaległości do rejestru dłużników

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

61 1240 1037 1111 0011 0911 1941

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

26 1560 0013 2026 0000 2697 0002

 

 

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Pracy, Edukacji i Kultury Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

81 1240 1037 1111 0011 0911 0999

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

46 1560 0013 2027 0305 5074 0054

 

 

Opłata za udzielanie licencji - pośrednictwo przy przewozie rzeczy, na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Pracy, Edukacji i Kultury Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

85 1240 1037 1111 0011 0911 0830

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

08 1560 0013 2026 0000 0026 0018

 

 

Należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nakładanych przez Straż Miejską w Łodzi

odbiorca:

Straż Miejska w Łodzi 

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

20 1240 1037 1111 0011 0911 6656

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

42 1560 0013 2027 0305 5120 0003

 

 

Opłaty za groby na cmentarzach

odbiorca:

Zarząd Zieleni Miejskiej

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

84 1240 1037 1111 0011 0911 2788

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

13 1560 0013 2312 6179 3000 0011

 

 

Rozliczanie wpłat z tytułu opłaty rocznej za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (przekształcenie w formie zaświadczenia), wpłat z tytułu jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (przekształcenie w formie zaświadczenia);

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

84 1240 1037 1111 0011 0924 3059

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

31 1560 0013 2026 0000 0068 0002

 

 

Rozliczanie wpłat z tytułu nabycia nieruchomości (zakupu, zamiany), z tytułu zakupu lokalu użytkowego / mieszkalnego, z tytułu rat wynikających z zawartych umów ugód, z tytułu zamiany lokali, z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z 29.07.2005 r. (przekształcenie w formie decyzji administracyjnej)

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

17 1240 1037 1111 0011 0924 3004

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

19 1560 0013 2030 5511 7000 0004

 

 

Wadia

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

74 1240 1037 1111 0011 0911 0931

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

 

 

KIEROWCA - Prawo jazdy i inne uprawnienia kierowców,sprawy związane z OSK

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

02 1240 1037 1111 0011 0911 0869

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

24 1560 0013 2026 0000 0026 0021

 

 

POJAZD - Rejestracja pojazdów

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

55 1240 1037 1111 0011 0911 1273

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

25 1560 0013 2030 5507 4000 0157

 

 

Wydanie formularza wielojęzycznego

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

69 1240 1037 1111 0011 0911 0827

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

13 1560 0013 2026 0000 0026 0025

 

 

Kary administracyjne

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

65 1240 1037 1111 0011 0911 2645

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

051560 0013 2030 5507 4000 0420

 

 

Opłata za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

06 1240 1037 1111 0011 0911 0797

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

14 1560 0013 2026 0000 0026 0007

 

 

Rozliczenie należności i wpłat - dot. czynszów z tytułu najmu, pozostałej sprzedaży

odbiorca:

Zarząd Lokali Miejskich

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

57 1240 1037 1111 0011 0925 2178

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

75 1560 0013 2001 2565 4000 0001

 

 

Rozliczenie należności i wpłat - dot. czynszów z tytułu najmu, pozostałej sprzedaży

odbiorca:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

62 1240 1037 1111 0011 0909 1650

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

64 1560 0013 2027 1935 0505 0001

 

 

Opłaty związane z dzierżawą, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, służebnością gruntową oraz odszkodowaniami za bezprawne korzystanie z gruntów gminny

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Dysponowania Mieniem

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

67 1240 1037 1111 0011 0924 2977

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

21 1560 0013 2026 0026 9540 1001

 

 

Opłaty związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego ustanowionego w prawo własności, użytkowaniem wieczystym, trwałym zarządem, dzierżawą, sprzedażą nieruchomości, ustanowieniem służebności na gruntach Skarbu Państwa

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Dysponowania Mieniem

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

92 1240 1037 1111 0011 0911 0898

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

91 1560 0013 2026 0026 9540 1002

 

 

Opłaty związane z użytkowaniem wieczystym, trwałym zarządem i użytkowaniem na gruntach Gminy

odbiorca:

Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Dysponowania Mieniem

nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):

84 1240 1037 1111 0011 0924 3059

stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

31 1560 0013 2026 0000 0068 0002

 

 

Zobacz także

Polecane aktualności

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... więcej

Schronisko w Łodzi -  fot. Schronisko w Łodzi

Schronisko w Łodzi. Psi behawiorysta pilnie poszukiwany! Są na to pieniądze z Budżetu Obywatelskiego

rut / ŁÓDŹ.PL

Łódzkie schronisko dla zwierząt poszukuje psiego behawiorysty do współpracy. Psi trener będzie... więcej

 -  Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... więcej

Kontakt