Łódź edu kul | podsumowanie Programu w 2021

Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi w 2021 roku to przede wszystkim działania wspierające kompetencje kulturowe mieszkańców Łodzi. To rozbudowująca się sieć: 17 instytucji kultury, 23 organizacje pozarządowe, 157 szkół, przedszkoli, centrów zajęć pozaszkolnych. 174 liderki i liderzy edukacji kulturalnej, którzy dołączyli do tworzącej się sieci współpracy, dla których programowane były działania budujące, rozwijające i wzmacniające sieć współpracy.

Działania w 2021 roku to:

  • 572 projekty i wydarzenia w miejskich instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych realizujących zadania z zakresu edukacji kulturalnej
  • 164 679 uczestników wszystkich wydarzeń
  • 30 zrealizowanych szkoleń i warsztatów dla liderów
  • średnio 90% uczestników wyraziło satysfakcję
  • 1 146 980 wydanych pieniędzy.

Coraz więcej szkół  i przedszkoli włącza się do Programu. W 2021 roku liczba liderów z placówek oświatowych zwiększyła się o 80%, a szkoły i przedszkola coraz częściej sięgają po oferty miejskich instytucji kultury i realizują edukację kulturalną. Szkoły stają się aktywną częścią Programu. Utworzona internetowa baza liderów z placówek edukacyjnych pozwoliła na realne rozpoczęcie procesu nawiązywania bezpośrednich i spersonalizowanych kontaktów. Działania z zakresu edukacji kulturalnej są różnorodne. Praktycznie we wszystkich instytucjach kultury powstały stanowiska lub działy przygotowujące i rozbudowujące ofertę edukacyjną, coraz częściej na wysokim poziomie merytorycznym.

Edukacja kulturalna w „statystycznej” instytucji kultury to średnio 12 961 pojedynczych wydarzeń z obszaru edukacji kulturalnej (w tym 645 online); 858 454 odbiorców wydarzeń związanych z edukacją kulturalną (w tym 699 220 online).

Edukacja kulturalna w „statystycznej” organizacji pozarządowej to średnio 707 wydarzeń z obszaru edukacji kulturalnej (w tym 62 online), 302 899 odbiorców wydarzeń związanych z edukacją kulturalną (w tym 299 770 online).

W 2021 roku łączna liczba wydarzeń partnerskich z zakresu edukacji kulturalnej, które zostały zrealizowane przez instytucje kultury oraz NGO aktywne w obszarze edukacji kulturalnej to 1735. 65% badanych podmiotów zadeklarowało, że podejmuje partnerskie działania ze szkołami, przedszkolami lub innymi placówkami oświatowymi podczas realizowania zadań związanych z edukacją kulturalną. 

Działania organizowane przez Pełnomocnika ds. edukacji kulturalnej wspierające liderów w 2021 roku to przede wszystkim szkolenia z takich tematów, jak wspieranie kreatywności zespołowej, pracy poprzez rezultaty, zwiększania dostępności w kulturze; konferencja podsumowująca ewaluację edukacji kulturalnej w Łodzi, webinaria na temat tutoringu szkolnego, zmianie w szkole, dostępności, współpracy z NGO, pracy poprzez rezultaty, wsparcie tutorskie dla pedagogów; Dużym wydarzeniem była konferencja metodyczna DOSTĘPNOŚĆ. WŁĄCZAM poświęcona dobrym praktykom w otwieraniu kultury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, adresowana do pracowników instytucji kultury, animatorów, organizacji pozarządowych. Współorganizatorem było Stowarzyszenie Kamienica 56 i Fabryka Sztuki w Łodzi.

Dzięki naszym działaniom liderzy edukacji kulturalnej zdobywają nową wiedzę, umiejętności, inspiracje oraz zawiązują nowe relacje prowadzące do współpracy. Wydarzenia ewaluujemy posługując się metodologią Net Promoter Score (NPS). Pytamy uczestników, czy poleciliby to wydarzenie swoim znajomym. Uczestnicy naszych wydarzeń nawiązują kontakty sprzyjające przyszłej współpracy i cieszymy się, że doceniają walor integracyjny naszych wydarzeń.

W 2021 roku prowadzone było kompleksowe badanie diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi. Powstały trzy raporty z badań, pierwszy - ewaluacyjny, drugi z badania osób zajmujących się edukacją kulturalną poświęcony próbie stworzenia wielowymiarowego portretu osób, które zajmują się edukacją kulturalną w Łodzi oraz trzeci z badania rodziców oraz dzieci i młodzieży.

Wszystkie trzy dokumenty zawierają rekomendacje dotyczące tego, jak można byłoby poprawiać użyteczność i sprawność funkcjonowania Programu.

Badanie diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi jest realizowane dzięki sfinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”.

Cały raport z realizacji Programu w 2021 można znaleźć tutaj

Polecane aktualności

ŁCW

Legalizacja pobytu-niezbędnik dla cudzoziemców

Patrycja Wilczyńska/BAM i Aleksandra Skvyrska

22 maja w Fabryce Aktywności Miejskiej odbędzie się ważne spotkanie na poważny temat: LEGALIZACJA... więcej

Warsztaty- Niemcy dołaczają do cyklu "Dookoła świata"

Patrycja Wilczyńska/BAM

"Dookoła świata" to cykliczne warsztaty w Fabryce Aktywności Miejskiej, które są lubiane i coraz... więcej

 -  Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... więcej

Kontakt