„Kultura. Rozwój. Integracja.” - konkurs ofert ogłoszony

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Kultura. Rozwój. Integracja.” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 - Na tle pustej, ciemnej alejki pozuje w kolorowym stroju tancerska w baletowej pozie.

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Kultura. Rozwój. Integracja.” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Cel zadania: Rozwój zainteresowań artystycznych i talentów oraz zapewnienie organizacji czasu wolnego dla mieszkańców terenów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projektu nr 1 (ograniczonego ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic) oraz społeczności ukraińskiej przybyłej do Łodzi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, poprzez działania z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej oraz animacji społeczno-kulturalnej, mających na celu:

 1. zapoznanie uczestników zajęć z dziedzinami sztuki oraz umożliwienie uczestnictwa w zajęciach z wybranych dziedzin, realizowanych w różnych formach i różnymi metodami;
 2. wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej;
 3. aktywizację i organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 4. umożliwienie wzajemnego uczenia się i dzielenia wiedzą przez uczestników z różnych grup wiekowych i kulturowych;
 5. integrację lokalnej społeczności z wielokulturową, rozwijanie potencjału społeczności lokalnej i aktywności mieszkańców;
 6. upowszechnianie kultury poprzez produkcję i prezentację amatorskich wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin sztuki;
 7. kształtowanie świadomych odbiorców i twórców kultury.


Założenia merytoryczne zadania:

 1. zadanie ma polegać na przeprowadzeniu działań z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej oraz animacji społeczno-kulturalnej na rzecz mieszkańców terenów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi i społeczności ukraińskiej przybyłej do Łodzi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;
 2. oferent zobowiązany jest we wniosku wskazać miejsce realizacji zadania, jeżeli wskazane miejsce pozostaje w dyspozycji innego podmiotu, wymagane jest załączenie do oferty deklaracji podjęcia współpracy;
 3. oferent zobowiązany jest zapewnić społeczności ukraińskiej przybyłej do Łodzi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy możliwość uczestniczenia w zajęciach w języku ukraińskim lub tłumaczonych na język ukraiński;
 4. oferent musi zapewnić uczestnikom stosowne materiały i środki na stworzenie nowego dzieła, wydarzenia lub działania;
 5. zadanie powinno charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym oraz dbałością o dobór kadry i narzędzi służących do jego realizacji;
 6. oferent zobowiązany jest do opisania planowanych działań informacyjnych oraz promocyjnych.

UWAGA:
- do oferty w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków należy załączyć deklarację podjęcia współpracy, o której mowa w pkt 2;
- oferent może złożyć tylko jedną ofertę w konkursie, w przypadku złożenia większej liczby ofert wszystkie oferty podlegają odrzuceniu przy ocenie formalnej.


Oczekiwane rezultaty i wskaźniki zadania:

 1. liczba wydarzeń z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej oraz animacji społeczno-kulturalnej;
 2. liczba nowych dzieł, wydarzeń lub działań artystycznych opartych na oryginalnym    pomyśle, wymianie wiedzy, doświadczeniu;
 3. liczba odbiorców bezpośrednich działań;
 4. zwiększenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w twórczym myśleniu;
 5. liczba mieszkańców terenów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi oraz społeczności ukraińskiej przybyłej do Łodzi w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, zaangażowanych i biorących udział w podejmowanych działaniach;
 6. wzrost aktywności twórczej i zainteresowania nią wśród uczestników zadania.


Termin realizacji zadania: 1 czerwca 2022 r. – 31 grudnia 2022 roku.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 200.000,00 zł.

Szczegółowe informacje o otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Kultura. Rozwój. Integracja.” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ
zobacz BIP >>>

 

 

Polecane aktualności

 - Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... więcej

Schronisko w Łodzi - fot. Schronisko w Łodzi

Schronisko w Łodzi. Psi behawiorysta pilnie poszukiwany! Są na to pieniądze z Budżetu Obywatelskiego

rut / ŁÓDŹ.PL

Łódzkie schronisko dla zwierząt poszukuje psiego behawiorysty do współpracy. Psi trener będzie... więcej

 - Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... więcej

Kontakt