5 milionów na wsparcie 600 starszych i niepełnosprawnych osób

Asystent osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze, mieszkanie wspierane, rodzinny dom pomocy oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - taką pomoc osobom niepełnosprawnym oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący wart prawie 5 mln zł projekt unijny "Opiekuńcza Łódź". Projekt jest adresowany do prawie 600 osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a partnerami MOPS są cztery organizacje świadczące pomoc osobom niepełnosprawnym: TPN, Fundacja Okaż Serce, Stowarzyszenie "Dla rodziny" i Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja prasowa dot. projektu Opiekuńcza Łódź - fot. Monika Pawlak /UMŁ
Konferencja prasowa dot. projektu Opiekuńcza Łódź , fot. Monika Pawlak /UMŁ

- Zachęcam i zapraszam osoby niepełnosprawne, aby zgłaszały się do udziału w programie, tak kompleksowej pomoc jeszcze dla nich nie było – powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi. - Jedynym kryterium jakie tutaj bierzemy pod uwagę to niepełnosprawność, pomoc w ramach programu jest zarówno dla najmłodszych łodzian mających orzeczenie o niepełnosprawności jak i starszych.

Chętni do skorzystania z pomocy mogą się zgłaszać w dowolnej chwili, program będzie realizowany do września 2019 roku, a rozpoczął się niedawno. Na razie 24 osoby niepełnosprawne mają już asystentów, dzięki czemu ich faktyczni opiekunowie mogą zająć się innymi sprawami albo po prostu odpocząć.

- Rolą asystenta osoby niepełnosprawnej jest odciążenie w obowiązkach faktycznego opiekuna, którym z reguły jest ktoś z najbliższej rodziny: rodzic, mąż lub żona, dziecko lub dzieci zajmujące się niepełnosprawnym rodzicem czy dziadkami – tłumaczy Agnieszka Ozdoba, koordynator projektów unijnych w MOPS. – Asystent po prostu przejmuje opiekę nad osobą niepełnosprawną, pomaga jej w codziennym funkcjonowaniu dzięki czemu – być może w przyszłości – faktyczny opiekun będzie mógł nawet wrócić do pracy. To pokaże przyszłość.

W lutym ruszy wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego m.in. chodzików, balkoników, materacy przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich – usługa będzie bezpłatna dla beneficjentów projektu i co ważne wypożyczalnia będzie działać jeszcze trzy lata po zakończeniu projektu. Nieodpłatna będzie także pomoc psychologów dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a jedyną odpłatną formą pomocy są tu usługi opiekuńcze.

- Ta odpłatność będzie uzależniona od dochodu osoby niepełnosprawnej i jej rodziny, a najniższa stawka to 35 groszy za godzinę – dodał Piotr Rydzewski, dyrektor MOPS. – Wysokość opłat za usługi opiekuńcze będzie ustalana na podstawie wywiadu środowiskowego, który przeprowadzi pracownik socjalny.

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przewidziane są działania zmierzające do ich maksymalnego usamodzielnienia, łącznie ze znalezieniem zatrudnienia. Podobnie jest z osobami z innymi rodzajami niepełnosprawności, dzięki wsparciu fachowców zatrudnionych w projekcie docelowo mają się usamodzielnić na tyle, by pomoc innych osób była dla nich jak najmniejsza.

Zachęcamy i zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich bliskich do udziału w projekcie. Można się zgłaszać do MOPS przy ul. Kilińskiego lub do dowolnego punktu pracy socjalnej, gdzie uzyska się niezbędne informacje o projekcie i zasadach udziału w nim.

Polecane aktualności

Poniżej wyniki głosowania w VI edycji Budżetu Obywatelskiego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wyniki głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi

Agnieszka Rutkowska / BRPiNM

Najważniejszy, najbardziej emocjonujący moment głosowania dobiegł końca. Znamy już wyniki głosowania... więcej

Prezydent Hanna Zdanowska podziękowała środowisku żołnierzy AK za inspiracje i dążenie do zrealizowania celu - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Pomnik Armii Krajowej powstanie na placu gen. Hallera

Andrzej Janecki / BPKSiT

Na placu gen. Józefa Hallera powstanie pomnik Armii Krajowej. Na granitowych bryłach znajdzie się... więcej

Oto, jak zmieniamy ul. ks. Skorupki - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Kończymy przebudowę. Zobacz, jak zmieniamy ul. ks. Skorupki

Piotr Wasiak / ZIM

Kończymy prace na pierwszym odcinku ulicy Skorupki. Fragment między ulicami Piotrkowską a Kostki... więcej

Miejski pałac Maksymiliana Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77 - z arch. UMŁ

Rewitalizacja pałacu Goldfedera. Rusza remont przy ul. Piotrkowskiej 77

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

W ramach rewitalizacji obszarowej rozpoczyna się odnawianie zabytkowego miejskiego pałacu... więcej

Półmetek odnowy pałacu Steinertów - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Półmetek odnowy pałacu Steinertów

Aleksandra Hac / BRPiNM

Pałac Steinertów odzyskuje blask. Do końca 2018 roku zakończy się tam m.in. wymiana dachu i... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.