5 parków leśnych na łódzkich osiedlach

W lipcu i sierpniu 2021 r. odbyło się 5 spotkań z mieszkańcami w sprawie zaaranżowania parków na wycofanych ze sprzedaży działkach na osiedlach: Złotno (ul. Podchorążych), Ruda Pabianicka (ul Konna), Andrzejów (ul. Relaksowa), Marysin (ul. Centralna), Janów (ul. Rokicińska) – to ponad 100 hektarów terenów zieleni.

Spotkania pozwoliły poznać rzeczywiste potrzeby użytkowników tych terenów, a także ich wizję na temat przyszłego zaaranżowania przestrzeni. Wśród wielu głosów, można było słyszeć powtarzające się zdania: „Zostawmy teren bez większej ingerencji” i „Pozostawmy to miejsce jak najbardziej naturalne”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, postanowiliśmy stworzyć na tych terenach parki leśne, czyli obszary zadrzewione, o walorach przyrodniczych i krajobrazowych, wyłączone spod Zarządu Lasów Państwowych. Oznacza to także, że nie będą one pełnić funkcji gospodarczych, ale przede wszystkim rekreacyjne.

Zwarte tereny zadrzewione to podstawa systemu przyrodniczego miast. Stanowią miejsca bytowania zwierząt oraz są głównym elementem korytarzy ekologicznych w obrębie miast. Wspólnie z parkami, zieleńcami, polami i łąkami zapewniają bioróżnorodność i ochronę cennych siedlisk zwierząt i roślin. Warto pamiętać, że bioróżnorodność gatunkowa na powierzchni 1 ha terenu zadrzewionego jest kilkadziesiąt razy większa niż na 1 ha powierzchni parku, a koszty utrzymania są nieporównanie mniejsze – nawet do 10 razy.

Ponadto parki leśne, będąc zielonymi płucami miast, nabierają coraz większego znaczenia pod względem realizowania idei zrównoważonego miasta. Produkują tlen i oczyszczają powietrze, a tym samym podnoszą jakość życia mieszkańców. Zbiorowiska roślinne są buforem dla zanieczyszczeń powietrza i hałasu. W upalne dni stanowią przeciwwagę dla rozgrzanych ulic i chodników, zapewniając mieszkańcom przyjemne schronienie - cień i większą wilgotność.

Inicjatywa mieszkańców i radnych osiedli motywowana chęcią zachowania cennych terenów zieleni, poparta działaniami Wydziału Kształtowania Środowiska i Biura Aktywności Miejskiej, powinna utwierdzić nas w świadomości, jak ważne dla prawidłowego funkcjonowania są tereny zieleni w mieście. Dlatego też warto zwracać szczególną uwagę na ochronę tych miejsc i pamiętać, że muszą one posłużyć również przyszłym pokoleniom.

Wszystkie oczekiwania mieszkańców zostały przeanalizowane przez pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska i posłużą jako materiał do rozpoczęcia prac projektowych nad danym terenem. Planuje się, że koncepcje zagospodarowania nowych parków gotowe będą do końca tego roku, po czym ponownie zaprosimy mieszańców, aby przekazali swoje uwagi i opinie.

Infrastruktura i wyposażenie nowych parków obejmować będzie ścieżki naturalne w formie istniejących przedeptów, kosze na odpady, w tym kosze dla właścicieli psów, ławki oraz tablice edukacyjne prezentujące walory przyrodnicze tychże terenów. Drzewostan zostanie wyczyszczony z wiatłołomów i samosiewów, a wybrane drzewa zostaną poddane zabiegom pielęgnacyjnym.

Polecane aktualności

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci Lotników Lwowskich, którzy we wrześniu 1939 roku bronili łódzkiego nieba

Tomasz Walczak / BRP

Od dwóch lat przy rondzie imienia Lotników Lwowskich w Łodzi stoi obelisk, poświęcony patronom tego... więcej

Sekretarz Miasta Łodzi, Wojciech Rosicki

Oświadczenie sekretarza miasta Łodzi Wojciecha Rosickiego

Szanowni Państwo, chciałbym wygłosić oświadczenie jako Sekretarz Miasta. Nie będę mówił o polityce,... więcej

Łódź Buduje

Łódź buduje na osiedlach. Trwa przebudowa ulicy Kolarskiej i Piłkarskiej

Małgorzata Loeffler / ZIM

Plan dla osiedli. Proste chodniki, bezpieczne zjazdy do posesji, nowa zieleń i odnowione trawniki,... więcej

TRZY MUZEA – JEDEN BILET

Już od jutra trzy łódzkie muzea zwiedzimy z jednym biletem wstępu

Sławomir Macias / UMŁ

Od września Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Muzeum Miasta Łodzi i Muzeum Sportu i Turystyki... więcej

Rewolucja na Legionów

Małgorzata Loeffler / ZIM

Ulica przestanie służyć jako scenografia filmów wojennych i historycznych – zamiast tego będzie... więcej

Kontakt