Wsparcie i wytchnienie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Na odpoczynek, regenerację lub załatwienie wszelkich niezbędnych spraw poza domem będą mogli przeznaczyć czas mieszkający w Łodzi członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, którzy skorzystają ze wsparcia w codziennych obowiązkach w ramach programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi (przy współpracy z podmiotem zewnętrznym wykonującym tego typu usługi na zlecenie Miasta Łódź , którym w tym roku jest Home Express Sp. z o. o.) i polega na świadczeniu opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 -  www.pexels.com

Zainteresowani skorzystaniem z takiej formy wsparcia mogą zgłaszać się do łódzkiego MOPS. Chętni do skorzystania z pomocy w ramach programu będą także typowani przez pracowników socjalnych współpracujących na co dzień z rodzinami, w których znajdują się osoby z niepełnosprawnościami.

- Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem lub niepełnosprawną osobą dorosłą oznacza często dla członków rodzin, którzy ją sprawują, całkowite podporządkowanie swojego dziennego rozkładu, wykonywaniu czynności związanych z troską i pomocą podopiecznym – mówi Piotr Kowalski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami. – Dla takich opiekunów to życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób podejmuje decyzję w takiej sytuacji o rezygnacji z udziału w życiu społecznym i zawodowym. Dodatkowo zaniedbuje własne zdrowie, a także wszelkie inne potrzeby. Tymczasem Program „Opieka wytchnieniowa” zapewnia opiekunom wytchnienie od codziennych, często niełatwych obowiązków przy jednoczesnym braku lęku i obaw o to, co podczas tego odpoczynku dzieje się z osobami, którymi na co dzień się opiekują.

Z usług opieki wytchnieniowej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością może skorzystać łącznie 30 osób, w tym 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 25 osób niepełnosprawnych po 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym. Taka forma opieki obejmuje m.in. pomoc: w dokonywaniu niezbędnych zakupów oraz przy przygotowaniu lub dostarczeniu posiłków, w spożywaniu posiłków lub karmieniu, w sprzątaniu lokum, w załatwianiu spraw urzędowych i regulowaniu opłat domowych, przy ubieraniu się, przy przemieszczaniu się, przy pielęgnacji zaleconej przez lekarza, jak również wsparcie przy wszelkich czynnościach pomagających w zagospodarowaniu w aktywny sposób czasu wolnego. Maksymalna liczba bezpłatnych godzin opieki wytchnieniowej dla jednej osoby w ciągu roku to 240. Usługi te mogą być realizowane przez siedem dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli), w godzinach 6.00 – 22.00.

By zgłosić się do programu należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz dołączyć do niej kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności / o niepełnosprawności. Wszystkie niezbędne formularze do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej MOPS w Łodzi: www.mops.lodz.pl, w zakładce: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Wypełnione druki należy dostarczyć do łódzkiego MOPS:

  • osobiście w głównej siedzibie MOPS w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a: w kancelarii (parter, pokój 006) lub też w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej (II piętro, pokój 203).
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: zwierzchowska@mops.lodz.pl lub sekretariat@mops.lodz.pl.
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerami telefonów: (42) 685 43 44 oraz 887 467 436 (oba telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 – 16 oraz we wtorki w godz. 9 – 17), a także pod adresem mailowym: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl.

Osoby objęte wsparciem w ramach opieki wytchnieniowej nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpłatności (w ramach wskazanych w programie limitów). Koszt realizacji całego programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Łodzi to 288 tys. zł.

 

*****

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania to: 288.000,00 zł.

Powiązane linki

Polecane aktualności

ŁCW

Legalizacja pobytu-niezbędnik dla cudzoziemców

Patrycja Wilczyńska/BAM i Aleksandra Skvyrska

22 maja w Fabryce Aktywności Miejskiej odbędzie się ważne spotkanie na poważny temat: LEGALIZACJA... więcej

Warsztaty- Niemcy dołaczają do cyklu "Dookoła świata"

Patrycja Wilczyńska/BAM

"Dookoła świata" to cykliczne warsztaty w Fabryce Aktywności Miejskiej, które są lubiane i coraz... więcej

 -  Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... więcej

Kontakt