Otwarte konkursy ofert w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarte konkursy ofert w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Konkurs 1: dotyczy wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • Prowadzenie dziennych domów pomocy,
 • Prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych,
 • Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa,
 • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
 • Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,
 • Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn.

Szczegóły:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-i-powierzenia-realizacji-zadan-publicznych-dotyczacych-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-tru-id56517/2022/12/8/

 

Konkurs 2: dotyczy powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 • Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy,
 • Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy,

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Szczegóły:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-powierzenia-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacj-id56512/2022/12/8/

 

Konkurs 3: dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 • Prowadzenie działań resocjalizacyjnych i opiekuńczych wobec osób z problemem alkoholowym – prowadzenie hosteli dla osób uzależnionych od alkoholu w obszarze rewitalizacji;
 • Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Organizowanie i prowadzenie banków żywności;
 • Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci);
 • Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji;
 • Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w obszarze rewitalizacji;
 • Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji;
 • Wspieranie zatrudnienia socjalnego osób uzależnionych od alkoholu poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.

Szczegóły:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadan-publicznych-w-zakresie-przeciwdzialania-uzaleznieniom-i-patologiom-spolecznym-id56514/2022/12/8/

 

Konkurs 4: dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w lokalach z zasobu mieszkaniowego Miasta Łodzi:
 • Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140) , funkcjonującym w obszarze rewitalizacji;
 • Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym w obszarze rewitalizacji dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi o większym stopniu samodzielności;
 • Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi o mniejszym stopniu samodzielności / wymagających większej intensywności usług;
 • Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi o większym stopniu samodzielności/ wymagających mniejszej intensywności usług;
 • Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną;
 • Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym w obszarze rewitalizacji dla 3 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną.

Szczegóły:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadan-publicznych-dotyczacych-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-id56515/2022/12/8/

 

Konkurs 5: dotyczy wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
 • Udzielanie schronienia w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn na łączną ilość 240 miejsc, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”;
 • Udzielanie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet na 60 miejsc, zapewnieni posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • Realizacja programu osłonowego pn.: „Świetlica dla osób bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji;
 • Realizacja programu osłonowego pn.: „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”;
 • Realizacja programu osłonowego pn.: „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych”.

Szczegóły:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/otwarty-konkurs-ofert-w-formie-wsparcia-realizacji-zadan-publicznych-dotyczacego-pomocy-spolecznej-w-tym-pomocy-rodzinom-i-osobom-w-trudnej-sytuacji-id56506/2022/12/8/

 

Polecane aktualności

 - Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... więcej

Schronisko w Łodzi - fot. Schronisko w Łodzi

Schronisko w Łodzi. Psi behawiorysta pilnie poszukiwany! Są na to pieniądze z Budżetu Obywatelskiego

rut / ŁÓDŹ.PL

Łódzkie schronisko dla zwierząt poszukuje psiego behawiorysty do współpracy. Psi trener będzie... więcej

 - Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... więcej

Kontakt