Konkurs „Łódź pełna kultury” ogłoszony!

Zarządzeniem nr 2850/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Łódź pełna kultury”.

 - W centralnym punkcie scena plenerowa oświetlona jasnym, czerwonym i białym światłem, na niej muzycy. Na pierwszym planie widoczna publiczność zwrócona w stronę sceny.
Geyer Music Factory 2022, projekt realizowany w 2022 r. przez Fundację Mozart i Ty, materiały organizatora (fot. HAWA) , W centralnym punkcie scena plenerowa oświetlona jasnym, czerwonym i białym światłem, na niej muzycy. Na pierwszym planie widoczna publiczność zwrócona w stronę sceny.

W ogłoszeniu o konkursie wskazano dwa cele:

1) MIASTO TWÓRCZE

Cel: Projekty realizowane w ramach celu Miasto Twórcze powinny dążyć do zbudowania rozpoznawalnej i silnej marki kultury łódzkiej poprzez:

 • organizację wartościowych wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym;
 • upowszechnianie kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń z różnych dziedzin sztuki, odpowiadających na potrzeby szerokich grup odbiorców;
 • realizację zadań czerpiących inspirację z tożsamości miasta wielokulturowego, otwartego i tolerancyjnego;
 • rozwój Łodzi filmowej poprzez zwiększenie kompetencji audiowizualnych społeczeństwa.

UWAGA! Kwota wnioskowanej dotacji dla pojedynczej oferty nie może przekroczyć 260.000 zł w jednym roku.


2) KULTURA OTWARTA

Cel: Projekty realizowane w ramach celu Kultura Otwarta to działania o zasięgu lokalnym, które powinny dążyć do zwiększenia poziomu partycypacji w kulturze poprzez:

 • wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych poprawiających atrakcyjność i dostęp do kultury oraz chęć uczestnictwa w kulturze;
 • współtworzenie z mieszkańcami i mieszkankami w przestrzeni miejskiej miejsc przyjaznych działaniom kreatywnym oraz inspirujących do bycia twórczymi;
 • edukację kulturalną i zwiększanie wiedzy z zakresu kultury, rozwój funkcji edukacyjnych i kulturalnych.

UWAGA! Kwota wnioskowanej dotacji dla pojedynczej oferty nie może przekroczyć 130.000 zł w jednym roku.


Zadania zgłaszane w konkursie mogą być realizowane w różnych formach – m.in. jako festiwale, przeglądy twórczości, cykle warsztatowe, pojedyncze wydarzenia kulturalne - koncerty, wystawy, przedstawienia, performance, happeningi itd. Mogą również uwzględniać istotne dla tożsamości miasta jubileusze i rocznice, m.in. przypadającą w 2023 r. 600. rocznicę nadania Łodzi praw miejskich.

Każdy organizacja może złożyć maksymalnie dwie oferty w konkursie. Możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie zadania w trybie 2-letnim (dofinansowanie na 2023 r. i 2024 r.).

Proponowana wysokość środków przeznaczonych na realizacje wszystkich dofinansowanych projektów:

 • w 2023 r. do 2.328.000,00 zł,
 • w 2024 r. do 2.328.000,00 zł.


Pełna treść ogłoszenia o konkursie pn. „Łódź pełna kultury” dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi – zobacz BIP > > >

 

 

Polecane aktualności

ŁCW

Legalizacja pobytu-niezbędnik dla cudzoziemców

Patrycja Wilczyńska/BAM i Aleksandra Skvyrska

22 maja w Fabryce Aktywności Miejskiej odbędzie się ważne spotkanie na poważny temat: LEGALIZACJA... więcej

Warsztaty- Niemcy dołaczają do cyklu "Dookoła świata"

Patrycja Wilczyńska/BAM

"Dookoła świata" to cykliczne warsztaty w Fabryce Aktywności Miejskiej, które są lubiane i coraz... więcej

 - Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... więcej

Kontakt