Nabór do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  • kategoria:
  • NGO

Jeżeli chcesz mieć wpływ na politykę Miasta dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgłoś się do prac w Łódzkiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

3 marca ruszył nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2023-2025.

Kto może zgłaszać kandydatki/kandydatów do ŁRDPP?

Organizacja pozarządowa działająca na terenie miasta Łodzi, przy czym kandydat nie musi być członkiem organizacji pozarządowej. Organizacja powinna potwierdzić zgłoszenie swojej kandydatki/swojego kandydata na formularzu zgłoszeniowym, zgodnie ze sposobem reprezentacji.

Zgłoszenie kandydata do Rady następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Link do strony z formularzem:

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/nabor-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-oraz-podmiotow-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-id58973/2023/3/3/

Uwaga: Kandydat/kandydatka powinien również na formularzu zgłoszeniowym wyrazić zgodę na kandydowanie do ŁRDPP.

Do zgłoszenia można dołączyć również inne dokumenty: np. wycinki prasowe bądź rekomendacje innych organizacji.

Gdzie i do kiedy złożyć zgłoszenie?

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w formie papierowej w terminie do 24 marca br. w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Tuwima 10 w Łodzi (sekretariat III piętro, pokój nr 303), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi. Formularze można także przesłać pocztą na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego).

Na kopercie z formularzem prosimy o umieszczenie pieczęci nagłówkowej organizacji zgłaszającej oraz dopisek: Zgłoszenie kandydatury do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Co dalej z kandydatkami/kandydatami do ŁRDPP?

Po weryfikacji kandydatur odbędzie się otwarte spotkanie z kandydatkami/kandydatami do ŁRDPP z organizacjami pozarządowymi w celu przedstawienia zamierzeń kandydatów. Następnie przeprowadzone zostaną wybory. Osoby z największą ilością głosów, wejdą w skład Rady. Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Łodzi będzie mogła głosować na 3 kandydatki/kandydatów z listy.

W przypadku pytań odnośnie naboru, zachęcamy do kontaktu z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Panią Moniką Dolik tel. 638-52-61; email: m.dolik@uml.lodz.pl.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatek i kandydatów!

Polecane aktualności

ŁCW

Legalizacja pobytu-niezbędnik dla cudzoziemców

Patrycja Wilczyńska/BAM i Aleksandra Skvyrska

22 maja w Fabryce Aktywności Miejskiej odbędzie się ważne spotkanie na poważny temat: LEGALIZACJA... więcej

Warsztaty- Niemcy dołaczają do cyklu "Dookoła świata"

Patrycja Wilczyńska/BAM

"Dookoła świata" to cykliczne warsztaty w Fabryce Aktywności Miejskiej, które są lubiane i coraz... więcej

 -  Dodatek węglowy- ilustracja ozdobna bez dalszych treści

Dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych – ważna informacja

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi informuje, że jeżeli otrzymałeś decyzję o odmowie dodatku... więcej

"Koty na Kocim Szlaku. Księży Młyn" - wiemy kto zaprojektuje i wykona rzeźby

BPiNM

Kot Konsumowy, Kolejowy czy Szkolny już niebawem zagoszczą na Księży Młynie. Rozstrzygnięto konkurs... więcej

Ruszył zegar odmierzający dni do pierwszego łódzkiego meczu FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Kobiet

Tomasz Walczak / BRP

Na ulicy Piotrkowskiej, na wysokości posesji z numerem 51 stanął nietypowy, elektroniczny zegar,... więcej

Kontakt